söndag 27 maj 2012

När frihet betyder något

I SvD uppmärksammas nu hur Sverige, genom UD och SIDA, aktivt stödjer nätaktivister. Stödet sker bland annat genom bidrag till utvecklingen av en programvara, Tor, som gör det möjligt att vara anonym på nätet. Detta här är en fråga om frihet för de människor som lever under auktoritära regimer.

Diskussionen om friheten på nätet förekommer ibland i Sverige. Det höjs ibland röster för ökad reglering, bland annat ska det inte vara möjligt att vara anonym på nätet. I den diskussionen kan det ibland framstå som att det är extremliberaler och piratpartister som står emot det sunda förnuftet.

Men friheten på nätet, likväl som i andra sammanhang, betyder något. I de länder där människor har fått ökad frihet under den arabiska våren finns det nog många som är tacksamma för det svenska stödet till Tor. Tack vare Carl Bildt och Gunilla Carlsson.

SvD, SvD, SvD

fredag 25 maj 2012

Sverige är bra, men kan bli bättre

I Sverigerapporten från McKinsey lyfter man fram både de starka sidorna i Sverige och de utmaningar som vi står inför.

Ett positivt perspektiv på det politiska klimatet, som här kvitteras, är det faktum att det råder stor enighet om att det offentliga inte ska spendera mer pengar än vad kassan medger. (Möjligtvis undantaget V, men de lär inte få något större gehör inom väljarkåren. Om nu väljarna förstår att dra lärdom av vad som nu utspelar sig i Grekland)

Däremot pekar man också på några utmaningar: kvalitet på utbildningen och bristande effektivitetsutveckling är kanske de viktigaste. Vilka lösningar som ska till för att hjälpa upp situationen finns det också förslag på i rapporten.

Den största utmaningen kan vara utbildningsområdet. Det är ju många år sedan kvalitet fick ge vika för kvantitet som ledstjärna, på mer än ett sätt. Både antalet lärare per elev och antalet elever med högskolebehörighet har under lång tid varit styrande för utvecklingen av svensk skola.

Men det kanske är så att kompetensen hos lärarna är viktigare än antalet lärare? Och kanske är det viktigare att flera elever som går ut skolan har en väg in på arbetsmarknaden, direkt eller efter fortsatta studier, än att alla har högskolebehörighet?

McKinsey har lyft fram några intressanta frågor. Om rapporten kommer att sätta några avtryck i svensk politik återstår att se.

SvD

torsdag 24 maj 2012

Äldreomsorgspolitikutveckling

Tillbringade kvällen tillsammans med ett femtiotal engagerade och intresserade moderater från Stockholms län. Temat för kvällen var politikutveckling. Vi samlades i grupper, utifrån intresseområden. Det handlade om trafik, miljö, skola, äldreomsorg, boende, arbete och integration.

Under diskussionen många tankar och ideer fram: Kan vi skapa en gemensam LOV-region för hemtjänst i Stockholms län? Går det att ha ett äldreboende med lägenheter som är olika stora och därmed olika hyra? Ska vi satsa på att forska om äldreomsorg och utbilda personalen för att få bättre kvalitet?

Dessa och många andra ideer bollades upp. Under året som kommer ska de genomförbara ideerna landa i en riktigt bra plattform inför valet 2014. Äldreomsorgen är ofta bra, men visst kan den bli bättre!