lördag 26 januari 2013

Storbritannien vässar EU

Sedan David Cameron meddelade att han vill att det ska genomföras en folkomröstning om medlemskapet i EU, har det skrivits mycket i svenska media. Det mesta som skrivits har balanserat mellan två budskap. Dels har uttryckts stor oro för det fall att Storbritannien de facto skulle lämna samarbetet, och dels har David Cameron kritiserats för att gå till val på frågan om EU- anslutning.

I dagen SvD kommer Paulina Neuding med ett annat perspektiv, med rubriken "Camerons besked är god demokrati". Och det har hon ju rätt i.

EU är uppbyggt av demokratiskt styrda stater. För att EU ska fungera, och utvecklas, så förutsätter detta att medborgarna också är med på tåget. Om politiker och tjänstemän inom EU fattar beslut om en utveckling som medborgarna i ett eller flera medlemsländer inte anser acceptabelt, så kommer EU inte att hålla ihop.

Paulina Neuding avslutar "Ett smalare, vassare och folkligt förankrat samarbete har förutsättningar att vara stabilare på sikt." 

Det har hon nog också rätt i.