söndag 31 maj 2009

Eden - kan det bli bättre?

Från partivännen Hanna Broberg i Stockholms stad kommer tipset om Eden. Eden är en åldringsvård med innehåll, och utgår från tio priniciper: 

 • The three plagues of loneliness, helplessness and boredom account for the bulk of suffering among our Elders.         
 • An Elder-centered community commits to creating a Human Habitat where life revolves around close and continuing contact with plants, animals and children. It is these relationships that provide the young and old alike with a pathway to a life worth living.            
 • Loving companionship is the antidote to loneliness. Elders deserve easy access to human and animal companionship.                  
 • An Elder-centered community creates opportunity to give as well as receive care. This is the antidote to helplessness.    
 • An Elder-centered community imbues daily life with variety and spontaneity by creating an environment in which unexpected and unpredictable interactions and happenings can take place. This is  the antidote to boredom.     
 • Meaningless activity corrodes the human spirit. The opportunity to do things that we find meaningful is essential to human health.     
 • Medical treatment should be the servant of genuine human caring, never its master.         
 • An Elder-centered community honors its Elders by de-emphasizing top-down bureaucratic authority, seeking instead to place the maximum possible decision-making authority into the hands of the Elders or into the hands of those closest to them.           
 • Creating an Elder-centered community is a never-ending process. Human growth must never be separated from human life.            
 • Wise leadership is the lifeblood of any struggle against the three plagues. For it, there can be no substitute.

 • Mer intressant läsning finns på Eden

  söndag 24 maj 2009

  Ingen nämnd och ingen glömd

  Tillbringade kvällen med moderata gruppen i socialnämnden på Ekerö. En viktig fråga som vi nu diskuterar är socialnämndens mål, en fråga som är långt ifrån enkel. 

  Socialtjänsten är mycket hårt lagstyrd, så utrymmet för att styra verksamheten med lokalt formulerade och förankrade mål är beränsat. Men att ha mål för en verksamhet fyller, enligt de flesta organisationsteoretiker och även enligt kommunens revisorer, en viktig funktion. Det ger en stadga åt en organisation som annars skulle saknas. 

  Det är lätt hänt att ambitionen att målstyra blir så stor att det ska gå in i alla nämndens ansvarsområden och att intet får glömmas bort. Då kan det gälla allt i från tillsyn av försäljning av nikotinläkemedel, medicinsk fotvård till dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade. Och ett trettiotal andra verksamheter. Det säger sig själv att det blir inte så tydlig styrning om man gå i detalj inom varje område. 

  På onsdag är det arbetsutskott och om några veckor är det nämnd. Då hoppas jag att vi kan gå till beslut, och från nämnden lämna ett bra förslag till kommunfullmäktige som till slut har att fastställa målen. 

  lördag 23 maj 2009

  Jämt denne Jante

  DNs förstanyhet i webbtidningen är Wanja Lundby-Wedin. Dagens nyhet är att hon har låtit sin make använda samma hotellrum som hon själv nyttjat i tjänsten. Hotellrummet i fråga ligger i Riva del Sole i Italien. 

  DN har lyckats få en kommentar från ordföranden i hotell- och restaurangfacket Ella Niia som tycker att det här är fel. Ingen ska få bo gratis, säger hon, och får medhåll från Janne Ruden, ordförande i SEKO. 

  Den här nyheten är väl den hittills tydligaste indikationen på att LO-basen är utsatt för det s k drevet. Det skulle inte förvåna om DN i en senare upplaga har hittat någon från skattemyndigheten som uttalar "så här får det inte gå till". 

  Sannolikt har maken betalt flygbiljetten med egna pengar, annars hade väl det varit DNs förstanyhet. Att hotell i andra länder ofta tar betalt per rum, oavsett hur många som bor i det, bryr sig DN inte om att redovisa. 

  Men är det här verkligen en nyhet? Är det över huvud taget fel att LO-basens make, om det sker utan extra kostnad för någon, får möjlighet att bo tillsammans med sin Wanja några nätter på hotell? 

  DNs nyhetsvärdering och fackordförandenas kommentarer är tyvärr alltför tydliga exempel på att Jante lever. 

  Uppdatering: Aftonbladet tycker naturligtvis också att det här är en viktig nyhet. 

  fredag 22 maj 2009

  I sus och dus

  Flera engelska parlamentarikerna har det hett om öronen. Den senaste, men kanske inte sista, rapporten om överdådet är det ankhus som finansierats med skattemedel. Tyvärr verkar detta bara vara toppen på ett isberg, och det är bara att hoppas att britterna klarar av att öka transparensen för att undvika liknande problem framgent. 

  I jämförelsen med de svenska politiker som missbrukat skattemedel är detta i en helt annan magnitud. Den mest kända svenska affären är väl Mona Sahlins bristande efterlevnad av riksdagens bestämmelser för kreditkort. Mona Sahlin hävdade inte att skattebetalarna skulle stå för hennes privata utlägg, vilket faktiskt de brittiska politikerna gjort. 

  Den värsta delen av affären är ändå de rapporter som finns om att två ledamöter av underhuset, mot betalning, förklarat sig villiga att arbeta för en viss lagstiftning. Detta är korruption, som man inte förväntar sig i en västerländsk demokrati. 

  DN, DNSvD, SvD, SvD 

  torsdag 21 maj 2009

  Borde vara självklart

  SvD Brännpunkt skriver Tele2s VD Niclas Palmstierna om bakgrunden till företagets beslut att radera IP-adresserna efter två veckor. Enkelt och tydligt förklarar han rättsläget. Det innebär att personinformation inte får sparas längre än vad som är nödvändigt för att Tele2 ska kunna leverera tjänster och ta betalt för dessa. 

  Det finns alltså inte, inom gällande lagstiftning, något utrymme för att spara personuppgifter som KANSKE kommer att behövas för utredning om upphovsrättsbrott (eller något annat brott heller, för den delen). Enligt Palmstierna är både lagstiftning och tillsynsmyndigheter glasklara i detta avseende. 

  Under förutsättning att Palmstierna har rätt avseende rättsläget, borde detta agerande vara självklart hos samtliga internetoperatörer. 

  En fråga som man kan ställa sig är vad tillsynsmyndigheterna anser om att många internetoperatörer sparar uppgifterna avsevärt mycket längre tid? 

  tisdag 19 maj 2009

  Och spänningen finns kvar

  Det rapporteras i SvD att Ryssland lämnat samtalen om hur spänningen ska kunna minskas mellan Georgien och Ryssland. 

  Händelseutvecklingen i Georgien, där Ryssland erkänt de två utbrytarstaterna Sydossetien och Abchazien bör följas noga. Just som försvarsberedningen skrev i sin rapport i fjol, är Rysslands agerande mot de f d Sovjetrepublikerna ett lackmustest som ska avgöra hur vi i Sverige ska bedöma Ryssland. 

  För närvarande kan man väl konstatera att lackmustestet är synnerligen rött. Beteendet från Moskva påminner alltför mycket om hur man agerade på den gamla dåliga tiden, före 1989, då kommunisterna styrde i Ryssland. 

  Man kan undra vad som krävs för att svenska försvarpolitiker ska dra den logiska slutsatsen av Rysslands agerande, och slå in på vägen mot ett starkare nationellt försvar? 

  söndag 17 maj 2009

  Partiledardebatt

  I halvtid på partiledardebatten är det väl ingen tvekan om att alliansen leder på poäng, men ingen knock-out. Inte ännu, i alla fall. Framför allt verkar Lars Ohly och Maria Wetterstrand trygga i sina roller. Konstigt nog mera så än Mona Sahlin. Men Mona kan nog behöva allt stöd hon kan få. 

  Det borgerliga laget verkar mer jämspelta. Den som har lite svårt att nå fram är väl vännen från KD. Inte för att de andra tar större plats, men Göran verkar ha lite svårare att hävda sig i en sån här partiledardebatt. 

  Fredrik växer för varje gång man ser honom, Jan verkar kunna hålla sig från att profilera sig allt för mycket och Maud är en stabil förespråkare för småföretagen. Och Göran, bra men kan bättre. 

  onsdag 13 maj 2009

  Socialnämnd

  I kväll var det socialnämnd igen. Den här gången hade vi lämnat kommunhuset och höll i stället till på Ekgårdens äldreboende. Rätt skönt att komma ifrån kommunhuset ibland, även om matsalen i äldreboendet inte har så bra akustik. 

  Efter en presentation av Ekgården fick vi besök från Relationsvåldscentrum i Solna, RVC. Har tididgare skrivit om den verksamheten här. I höstens budgetarbete har vi att ta ställning till hur vi ska tillgodose lagstiftarens krav på stöd till misshandlade kvinnor. RVC är, med ett lätt understatement, en god kandidat. 

  Av de övriga ärendena var kanske den avbrutna upphandlingen av Brunna gruppboende det som på ett sätt var svårast men samtidigt enkelt beslut att fatta. Det finns mycket att säga om bakgrunden till beslutet. 

  Samtliga anhöriga och gode män hade lämnat in skrivelse där man skrev att man inte ville att verkamheten skulle konkurrensutsättas. Men något märkligt är att länsstyrelsen lägger synpunkter på husets utformning av gruppbostäder som ska drivas i enskild regi. 

  Det faktum att Ekerö kommun idag har kommunalt avlönade tjänstemän som bedriver verksamheten inom samma byggnad verkar inte vara något problem. Men om Ekerö kommun skulle välja att konkurrensutsätta och kanske få en bättre verksamhet för samma, eller lägre kostnad, då kan alltså länsstyrelsen gå in och och ha synpunkter på hur huset är utformat. De kan till och med vägra att ge tillstånd till en annan utförare än kommunen! 

  Eftersom vi fått underhandsbesked från länsstyrelsen med innbörd att Brunna gruppbostad inte skulle få tillstånd för enskild utförare, valde vi att inte gå vidare med upphandlingen av Brunna gruppboende. Nämnden kommer dock att använda det kravspecarbete som görs för upphandling av Adelsö och Skärvik för att tydliggöra kvalitetskraven mot samtliga LSS-boenden. På så sätt kan detta, trots att vi inte upphandlar Brunna, ändå ge en bättre och tydligare kvalitetsstyrning av även det gruppboendet. 

  Malena så klart!

  Att Malena skulle gå vidare var väl inte någon stor överraskning. Men i telefonomröstningarnas tid kan nästan inget tas för givet. 

  Håller på Malena i finalen, det bästa svenska bidraget på länge. 

  (Det här inte har så mycket med politik att göra, men "varav hjärtat är fullt... ")

  måndag 11 maj 2009

  Juridisk härdsmälta eller helt vanlig inkompetens

  Tveksamheterna mot domaren i Pirate Bay-målet har ytterligare stärkts. Men själv anser han inte att det medlemskap i Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) utgör grund för jäv. Nu har det dessutom framkommit att dessa föreningar är ansluta till internationella organisationerna ALAI respektive AIPPI som företräder upphovsrättsinnehavare och arbetar för att deras intressen ska bli tillgodosedda. 

  Ett tydligare fall av delikatessjäv får man nog leta efter. Men domaren i målet förstår inte detta, utan anser fortfarande att han inte är jävig. 

  Kammarrätten har nu att ta ställning till frågan. Det är bara att hoppas att avgörandet tydliggör domarens inkompetens, och att rättegången tas om. 

  Alternativet är en juridisk härdsmälta där medlemskap i intresseorganisationer inte anses utgöra grund för jäv, även då den aktuella intresseorganisationen tydligt stödjer den ena av två parter i ett mål i domstolen. 

  söndag 10 maj 2009

  Försvar, EU och klantig klubbföring

  Igår var det politik hela dagen. Först förbundsstämma för Stockholms länförbund i Chinateatern, sedan moderat valupptakt inför EU-valet på Norrmalmstorg och till slut tillbaka till konvent Politik 08 med både Stockholms stad och län i Chinateatern. 

  Förbundsstämman var bra, trots att jag inte fick bifall till min motion Till Försvar för Försvaret. Att debattera försvarspolitik är svårt i sig. Och att väcka försvarsintresse hos politiker som har ansvar för äldreomsorg, sjukvård och skola är ännu svårare. Att dessutom få gehör för ett så politiskt inkorrekt förslag som att öka anslagen till försvaret... Ja, hade jag lyckats med det hade det blivit champagne. 

  Trots stämmans beslut att anse motionen besvarad, är jag ändå nöjd. Det var en bra debatt, och jag tror att det var många ombud som bland annat funderade på om det verkligen inte kostar mer att skicka soldater till Afghanistan än till Gotland. Fick också flera uppmuntrande kommentarer efteråt. 

  Upptakten på Norrmalmstorg var både rolig och intressant. Korv, schlager och sockervadd blandat med utfrågning av toppkandidaterna till EU-parlamentet och pep-talk av toppministrarna i regeringen. Fullsatt, folkligt och festligt är Carl Bildts bloggrubrik.

  Konventet Politik 08 var - tyvärr - bottennappet. Det berodde på en mötesordförande som visade en sällan skådad okänslighet, bland annat beskrivet av Paul Lindquist här

  Att delegaterna från Lidingö tillsammans med ytterligare ett tiotal valde att lämna var bara början. Många av oss som stannade kvar, gjorde det nog för att lyssna på Fredrik Reinfeldt som höll ett bra och inspirerande anförande. När anförandet var slut, lämnade mer än hälften av delegaterna. Innehållet i rapporterna var till stora delar mycket bra, och hade förtjänat en bättre och bredare behandling. 

  fredag 8 maj 2009

  EU-val och förbundsstämma

  I går kväll var det upptaktsmöte till EU-valet på Ekerö. Det var roligt att se så många medlemmar som ville engagera sig, trots att intresset för EU-valet enligt opinionsmätningarna är så lågt. 

  Innehållet i valplattformen kunde väl ha varit lite mer inspirerande. Men jag tror att många medlemmar har stort förtroende för våra kandidater. Det gäller både deras track record vad gäller förmåga att påverka beslut i EU-parlamentet, lika väl som att de har en stabil ideologisk kompass. Det är sånt som inspirerar. 

  I morgon är det förbundsstämma i Stockholms län. Förbundsstyrelsen har lämnat svar på min motion Till försvar för försvaret. Ett iofs välskrivet svar, men som avslutas med att de föreslår att motionen ska anses besvarad. 

  Med tanke på att utvecklingen i Ryssland inte visar något som helst tecken på att vända, tycker jag nog att det finns anledning att bifalla motionen.  

  onsdag 6 maj 2009

  Valfrihet och integritet

  Idag har varit en bra politisk dag. 

  Först har EU-parlamentet satt ner foten, och sagt nej till att kompromissa om internetanvändares rättsäkerhet. DN, SvD 

  Och i kväll lyssnade jag på en redovisning av förslag till ökad valfrihet på Ekerö, där våra duktiga tjänstemän har god hjälp av konsulter från Ramböll. Det blir bra, tror jag. 

  måndag 4 maj 2009

  På Stockbygården om äldreboende i Stenhamra

  Det var fler än 50 personer i Stockbygården som deltog i  informationsmötet om vad som planeras för Stenhamra centrum, både vad avser äldreboende och i övrigt. Intresset är stort och det finns önskemål om ett uppföjningsmöte till hösten, då det finns mer konkreta planförslag för Stenhamra Centrum. 

  Det fanns också några yngre Stenhamrabor i publiken, så det finns ett bredare intresse för vad som händer. Det är också intressant att några av de yngre Stenhamraborna var måna om att framföra sina synpunkter på ett konstruktivt sätt och tidigt i planprocessen, för att de inte vill blockera uppförandet av ett äldreboende genom överklaganden i en rättslig process. 

  Om fler Stenhamrabor visar en sån vilja till ansvarstagande kanske planprocessen faktiskt går att genomföra på ett par år. Något som ju avsevärt skulle underlätta att få till stånd ett äldreboende i Stenhamra avsevärt tidigare än 2015. 

  söndag 3 maj 2009

  Fett fel om frukt

  I DN kan man i dag läsa om överläkare Christer Enkvists oro för att de kostråd som Livsmedelsverket använder sedan många år är fel. Nämligen att fett är fel och frukt är rätt för hälsa, vikt och välmående. 

  Christer Enkvist hänvisar dels till några enstaka fall, men också till en artikel i en erkänd amerikansk medicintidskrift. Enligt artikeln skapar fruktos (som det finns mycket av i frukt) ökad bukfetma och ger även en ökad insulinresistens, något som kan leda till diabetes. 

  Enkvist refererar också till en hearing under 2008, då Livsmedelsverkets främste representant inte kunde svara på frågan vad som egentligen var så nyttigt med frukt. Enligt Enkvist var svaret från Livsmedelsverkets representant "men det vet ju alla hur nyttigt frukt är", vilket inte tyder på någon större grad av vetenskaplig underbyggnad. 

  Kommer ihåg reaktionen hos de barnmorskor som, trots att vetenskapliga studier overdersägligen visade att måttlig alkoholkonsumtion vid graviditet inte medför någon risk för fostret, bestämde sig för att fortsätta rekommendera havande kvinnor att sluta dricka alkohol. "Men det vet ju alla hur farligt det är att dricka under graviditeten" var visst barnmorskornas argument. 

  Det är troligt att den här debatten kommer att fortsätta, och att vetenskapen efter hand kommer att visa vad som är mer och mindre bra. Sedan får man hoppas att de som arbetar med mat och diet, inte minst för barn och gamla, har ett öppet sinnelag för att ta till sig nya vetenskapliga rön. 

  PS Den läsare som inte förstår rubriken på inlägget hänvisas till närmaste tonåring. 

  fredag 1 maj 2009

  Inte bara i Sverige..

  Den politiska korrektheten är sannerligen inte begränad till Sverige, om nu någon trodde det. 

  I SvD kan man läsa om hur Paris motsvarighet till SL, RATP, censurerar afficher där kända kulturpersonligheter röker. Nu senast har man dolt en pipa som Jaques Tati röker med en vindsnurra. Tidigare har Coco Chanel, André Malraux och Jean-Paul Sartre utsatts för liknande behandling. 

  Sänder en tanke till vår handelsminister Ewa Björling som kämpar för att avskaffa handelhinder inom EU för snuset. Och funderar på om hon förstår vilka krafter hon har att kämpa emot?