onsdag 30 september 2009

Utkräv ansvar av brottslingen

En grupp företrädare för internetleverantörer reagerar på den rättspraxis som börjar utvecklas, där internetleverantörerna börjar hållas ansvariga för den data som deras kunder skickar. Mycket träffande beskriver de det absurda i detta:

"Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara"

Eller för att ta ett aktuellt exempel: Ingen skulle väl komma på tanken att hålla luftfartsverket ansvariga för att helikopterrånarna använde luftrummet då de utförde en kriminell handling.

Det är bara att hoppas att lagstiftarna tar initiativ till ny lagstiftning, som ger håller den som begår brottet - och ingen annan - ansvarig.

SvD

tisdag 29 september 2009

Budgetarbete och överbeskattning

Höstens budgetarbete i Ekerö kommun har avsevärt underlättats genom de 18 miljoner som kommunen fått i förstärkning från regeringen. Men om kommunen skulle få behålla samtliga skatteintäkter från kommunens innevånare, hade läget varit avsevärt mycket bättre.

Det är svårt att veta exakt, men någonstans mellan 150 och 200 miljoner skattekronor överförs varje år från Ekerö till andra kommuner runt om i landet. Detta är en ordning som leder till att vi måste överbeskatta Ekerös innevånare. Ett system som med det nya förslaget till grundlag tyvärr verkar permanentas.

lördag 26 september 2009

En osannolik historia

En upphovsrättsorganisation i Australien, AFACT, har synpunkter på att en ISP erbjuder obegränsat antal MB nedladdning. AFACT anser att detta är att uppmuntra till piratkopiering.

Samma upphovrättsorganisation, AFACT, driver f ö ett fall i domstol där man försöker hävda att en ISP är ansvarig för vilken information som dess kunder distribuerar. Lika orimligt som att posten skulle ta ansvar för innehållet i brev.

onsdag 23 september 2009

Ökat risktagande, oskyddade soldater och större förluster

Natos befälhavare i Afghanistan, den amerikanske generalen Stanley McChrystal, anser att trupperna under hans befäl måste utsätta sig för samma risker som afghanerna. Hans bedömning är att ett ökat risktagande med de förluster som detta leder till, är nödvändigt för att vända den nuvarande negativa utvecklingen. Befolkningen i Afghanistan måste uppfatta att Isaftrupperna i första hand är i Afghanistan för att skydda befolkningen, och inte för att i första hand döda talibaner. Citat från DN:

"Genom att vara alltför upptagna med att skydda oss själva så har vi agerat på ett sätt som distanserar oss — fysiskt och psykiskt — från det folk vi försöker skydda. . . Upprorsmännen kan inte besegra oss militärt; men vi kan besegra oss själva".

Det är ett kärvt budskap som befälhavaren skickar. I klartext innebär detta att fler döda och skadade Isafsoldater är ett nödvändigt ont som länderna i koalitionen måste acceptera.

Detta budskap går i direkt motsatt riktning mot den inriktning som den svenska insatsen har haft under det senaste året, där kravet på skydd för soldaterna har drivits hårt av media och vissa försvarspolitiker.

Den svenska styrkan kommer, om general McCrystal får sin vilja igenom, i begränsad omfattning att få använda de Galtar och Stridsfordon 90 som under senaste året skickats till Afghanistan.

Kan den svenska opinionen acceptera detta? Delar den svenska försvarsledningen den amerikanska generalens bedömning? Och kommer de i så fall att stå upp för en militär professionell bedömning?

Frågor som inte har enkla svar.

DN, Washington Post (hela McCrystals rapport, utan de hemliga delarna)

söndag 20 september 2009

Symbollagstiftning?

Enligt DN vill regeringen införa promillegräns till sjöss. Det är många politiker som tidigare uttalat sig utan någon större insikt i vad som skiljer sjölivet från trafiken på vägarna.

Flera båtorganisationer har också krävt, hittills utan gensvar från regeringen, att problemet med fritidsbåtolyckor ska bli föremål för utredning. Se t ex Svenska Kryssarklubben, SXK, remissvar på förslaget till behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp. Där skrev SXK i fjol, 2008:

En gedigen och trovärdig analys av båtlivet i Sverige saknas. Det beror på att fakta inte samlats in och bearbetats. Detta gäller dessvärre i synnerhet fakta kring olyckor till sjöss. Det vi vet av dokumentation från sjöräddningscentralen MRCC är att det förra året inträffade knappt etthundra sjöolyckor där akut läkarvård krävdes. Vi vet också att dessas sjöolyckor i allmänhet är singelolyckor med relativt lindiga personskador. Elva var dödsolyckor - merparten drunkningsolyckor. Uppgifter om händeleseförlopp, båttyp, båtens storlek, hastighet, inblandades ålder nautiska kompetens och andra vikitga fakta saknas till största delen helt.

Det skulle vara rimligt att ett lagförslag grundas på fakta. I annat fall är risken uppenbar att detta blir en symbollagstiftning, utan praktiskt värde. Det skulle vara olyckligt.

torsdag 17 september 2009

Yttrandefrihet åt olika håll

Två olika perspektiv på yttrandefriheten: vad den kan användas till och vilka reaktioner den väcker.

Det ena perspektivet är Aftonbladets beslut att inte ta in annonser från Sverigedemokraterna inför valet 2010. SvD, DN och Expressen meddelar att de avser tillämpa samma policy för eventuella annonser från Sverigedemokraterna, som de gör för övriga annonsörer.

Det andra är Anna Ankas debattinlägg på Newsmill om hur bra det är att vara hemmafru i USA. Detta inlägg, och möjligen fru Ankas medverkan i ett TV-program på liknande tema, blev starten för en debattexplosion som närmar sig IPRED eller FRA när den var som hetast.

Från ett demokratiskt perspektiv är Aftonbladets agerande allvarligt. En av de fyra största tidningarna i landen tillåter inte att ett politisk part köper annonsplats enligt samma villkor som andra politiska partier. Beslutet försvaras med att det är ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna.

Det är i alla fall hederligt av den ansvariga utgivarna att inte hitta på något svepskäl. Men då har Aftonbladet intagit ett förhållningssätt som - åtminstone på ett principiellt plan - gör det svårt för dem att kritisera Berlusconikontrollerad media för att inte bedriva vinklad eller censurerad rapportering.

Däremot verkar det som om fru Ankas inlägg på ett helt annat plan hittade rätt in i skrivhjärtat på många debattörer. Förvånansvärt många, bland annat Roland Poirer Martinsson, försvarar hemmafruarnas existensberättigande. Men det stora flertalet debattörer och bloggare tar Anna Ankas inlägg på största allvar och ser hennes inlägg som ett försök att driva jämställdheten tillbaka till 30- eller 50-talet.

Intressant är att motreaktionen kan ses som ett praktiskt tillämpningsexempel på den radikala elitens behov av att styra upp vad som är, respektive inte är, acceptabel livsstil. Något som alliansens ideologiska ryggrad Göran Hägglund skrev om på DN debatt för någon dag sedan. I och för sig ett något extremt exempel, men inte desto mindre talande.

Att fru Anka lever i en helt annan värld än den svenska verkligheten, att hennes erfarenheter inte är särskilt relevanta i en svensk kontext och att risken för att de ska få något större genomslag därför inte är särskilt stor, verkar bara ha genomskådats av ett fåtal. Däribland Mary X i inlägget "Säg hemmafru och alla går bananas" på hennes läsvärda blogg Mina Moderata Karameller.

onsdag 16 september 2009

En sen och bra kväll

Arbetsutskott i socialnämnden. Det var ovanligt många stora frågor. Budget, nya mål för nämnden, utbyggnad av Kullen, införande av valfrihetssystem, upphandling av gruppbostäder, nya ersättningssystem inom LSS och några till.

Att manövrera mellan alla dessa punkter och samtidigt hålla stämningen uppe är en utmaning, men det gick bra. Vi fick frågor besvarade av tjänstemännen, fila på några beslutsformuleringar inför nämnden och lägga den sista handen vid formuleringarna av nämndens mål.

Ett bra möte.

tisdag 15 september 2009

Det är bra, och kan bli ännu bättre

Kommunstyrelsen i Ekerö sammanträdde i kväll. Liksom statsministern i riksdagen kunde vi konstatera att läget är bättre än väntat. Skatteintäkterna blir större och kostnaderna lägre. Utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv har prognoserna vänt från djupaste underskott, till att nu visa på ett hälsosamt överskott för 2009.

Tydligen är läget detsamma på riksplanet. Regeringen förutskickar "satsningar" på totalt 32 miljarder. Mer pengar till kommuner, landsting, arbetsmarknadsåtgärder och rättsväsende är redan aviserade. Skattesänkningar för både förvärvsarbetande och pensionärer har också utlovats. Allt detta är mycket bra, men...

Att det säkerhetspolitiska läget sedan nästan tio år stadigt försämrats, har hittills inte gett något avtryck i statsbudgeten. Och lär knappast så göra i år heller. Men man får väl vara glad åt allt annat som verkar går åt rätt håll.

Två fel kan bli ett

Black Internet överklagar tingsrättens dom, trots den kostnad som detta innebär.

Att Sverige har en lagstiftning gör budbäraren ansvarig för innehållet i budskapet är inte rimligt. Om domstolsprövningen visar att tingsrättens beslut håller, måste lagstiftningen ändras.

Men något som är ännu mer allvarligt, är det faktum att rättssäkerhet heter pengar. Black Internet är inte något stort företag, och har inga möjligheter att engagera samma juridiska kompetens som de stora film- och musikföretagen. Har skrivit det här.

Överklagandet av domen kan leda till att tingsrättens dom visar sig vara felaktigt. Det skulle vara ett välkommet besked. Men fortfarande kvarstår problemet med assymetriska rättsfall, där möjligheten att få en rättvis juridisk prövning är beroende av finansiell styrka.

Karl Sigfrid blogga här.

lördag 12 september 2009

Privat, billigare och möjligen bättre

Vantörs hemtjänst AB har under sitt första verksamhetsår i privat regi lyckats över förväntan. De redovisar en vinst på ca 4 miljoner kronor, på en omsättning om ca 25 miljoner kronor.

Den kommunala tjänstemannen som ansvarar för ekonomin i stadsdelsförvaltningen i Stockholms stad kan inte förstå varför. Han "är förbryllad över resultatet" men gissar att en miljon beror på att all hemtjänst går med överskott, en miljon på att det privata företaget inte behöver betala till kommunens administration och spekulerar sedan i vad som genererar de övriga två miljonerna i vinst. Bland annat större andel deltidsanställda.

Ägarna till företaget redovisar att de har lika många anställda som tidigare, och större andel fast personal jämfört med tidigare. De som vill får arbetat heltid, och lönerna följer samma kollektivavtal som kommunen. Däremot har de varit försiktiga med utgifter, gjort besparingar där det gått och dessutom köpt in ett datoriserat planeringsverktyg.

Av artikeln framgår inte hur hemtjänsttagarna upplever förändringen, men hade det funnits ett missnöje skulle DN med all säkerhet ha redovisat detta.

Vantörs hemtjänst AB är en avknoppning från Stockholms stad. Försäljningen är överklagad, och har gått till länsrätt och vidare till kammarrätt. Domen i kammarrätten anger att det är Stockholms stads försäljning strider mot kommunallagen, eftersom staden tog för lågt pris vid försäljningen. Domen är överklagad till Regeringsrätten.

Det är uppenbart att verksamheten i dags bedrivs till lägre kostnad än tidigare, och förhoppningsvis med minst lika bra kvalitet som när staden var huvudman. Att vi ska införa valfrihet i hemtjänsten på Ekerö känns helt rätt.

fredag 11 september 2009

Ett angeläget ärende

Har skrivit om Relationsvåldscentrum, RVC, tidigare på min blogg. De uppmärksammas nu av SvD. Och det är välförtjänt.

Den insats som utförs av RVC är angelägen. Från samhällets perspektiv är det bra att möjligheten till lagföring ökar, och de utsatta kvinnornas får ett stöd som de annars inte skulle få.

Läs mer på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3505129.svd

torsdag 10 september 2009

Mat i lådor, kvalitet och duktiga kockar

Möte med kocken Fredrik Eriksson och en representant för Elite Hotels om mat i äldreomsorgen. Elite har i år gått in i branschen "mat i låda" under varumärket Varsågod. De har en uttalad ambition att nischa sig med kvalitet och övertog Samhalls anläggning i Sala vid årsskiftet. Den anläggningen användes som ett slagträ i debatten för något år sedan. Elite har nu en stor utmaning framför sig.

Greppet att engagera en känd och kompetent kock som rådgivare är nog klokt. Det finns mycket att göra för att lyfta både image och innehåll för färdiglagat. Självklart förutsätter bättre kvalitet en ökad vilja att betala. Det är inte självklart att alla är intresserade av att betala mer för maten. Men de som vill betala, borde ju kunna få bättre kvalitet.

Till hösten kan vi i vanliga livsmedelsaffärer köpa deras matlådor, och själva avgöra om den håller måttet.

En intressant kväll, och det är bara att hoppas att ambitionen att lyfta kvaliteten på "mat i låda" får genomslag.

tisdag 8 september 2009

Vilken vinkel

Idag rapporterar SvD om att en del skolor inte klarar konkurrensen om gymnasieeleverna. Med minskande elevkullar, blir det naturligtvis tuffare konkurrens.

SvD väljer att sätta rubriken "Konkurrensen tömmer skolorna". Det skulle kunna vara ett direkt citat av Roger Mogart (S).

SvD:s redaktion verkar, vilket flera moderater har uppmärksammat före mig, tagit som sin uppgift att verka som en megafon för den socialdemokratiska oppositionen. Trist.

måndag 7 september 2009

Skillnaden mellan rött och svart

Det tillskott som alliansregeringen idag aviserade kommer för många kommuner att betyda skillnaden mellan röda och svarta siffror i bokslutet 2010. Trots att det inte helt täcker intäktsbortfallet som orsakats av finanskrisen, är det ändå ett välkommet tillskott.

De drastiska åtgärder som flera kommuner aviserat, med nedskärningar i kärnverksamhet eller skattehöjningar, kan nu i flertalet fall förhoppningsvis undvikas. Och så länge alliansregeringen har kontroll på statsfinanserna, är risken för en underskottsdriven inflation liten.

Den rödgröna oppositionens reaktion ger inte mycket förtroende för deras förmåga att hantera en kris. Thomas Östros säger enligt SvD "Regeringen känner ingen entusiasm för att stärka välfärden", och kritiserar regeringen för att det inte är en långsiktig lösning.

Man får intrycket att om Thomas Östros fick bestämma, skulle budgetunderskottet i statens finanser vara avsevärt mycket större än det är, och att han dessutom skulle "känna entusiasm" för att låna upp pengarna som behövs för att täcka underskottet.

Drar mig till minnes den S-märkta politiker som sa: "Den som är satt i skuld är inte fri". Göran Persson hade sina sidor, men nog kunde han hålla i pengarna. Tyvärr verkar (S) och Thomas Östros ha glömt de visdomsorden.

DN, SvD, SvD, SvD,

söndag 6 september 2009

En helt annan verklighet

Berättelser från en helt annan verklighet finns att läsa på Sydsvenskan.

Den kvinnliga journalisten Wajeha al-Huwaider från Saudiarabien skriver under rubriken "Jag är trött på att bli förödmjukad" bland annat om saudiska kvinnors utsatthet. Det handlar om allt ifrån sport, körkort, pass och månggifte. Efter att ha läst den artikeln är det svårt ha förståelse för kulturrelativism, ämnet för en understreckare i SvD förra veckan.

Reem Assad, lärare vid en privat högskola i Saudiarabien, berättar under rubriken "Hon leder behåupproret" om de problem man som kvinna har att köpa underkläder i Saudiarabien. För att de manliga expediterna inte ska lockas till osedligheter, får affären inte visa bilder på underkläderna. Än mindre exponera varorna. Vilket leder till att saudiska kvinnor, nästan bokstavligt talat, måste "köpa grisen i säcken". Reem Assad har som reaktion startat en Facebookgrupp med uppmaning att bojkotta saudiska affärer, och i stället köpa på nätet.

Den verklighet som artiklarna beskriver vill jag inte se i Sverige.

torsdag 3 september 2009

Vad händer med Ekerövägen?

Regeringens beslut om Förbifarten innehåller inte något ställningstagande till breddning av Ekerövägen, 261.

I miljödepartementets PM, kan man läsa
"Regeringen förutsätter att:
....
- För anslutningen till väg 261 ett alternativ väljs som med lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått förenar stort hänsynstagande till områdets natur- och kulturvärden med goda möjligheter att utveckla effektiva kollektivtrafiklösningar och en hög säkerhetsnivå."

Det är svårt att se hur denna skrivning ger något stöd för att bredda 261. Något som är helt nödvändigt när trafik från Förbifarten läggs till den, redan idag, överbelastade 261 in mot Brommaplan. Konsekvensen blir att Ekeröborna får sämre möjligheter att komma in till centrala Stockholm.

Detta kommer bli svårt för Ekeröborna att acceptera.

onsdag 2 september 2009

Kör regeringen över Ekerö?

Enligt SvT Rapport kommer regeringen att besluta om klartecken till Förbifart Stockholm, aka Västerleden. Oklart är fortfarande vilka villkor som regeringen ställer, och i vilken utsträckning Ekerö kommuns krav har tillgodosetts.

Att Ekerös innevånare efter en investering på 27 miljarder kronor borde få en bättre, och inte sämre, trafiklösning verkar ganska rimligt. Det är därför Ekerö kommun kräver breddning av Ekerövägen in till Brommaplan. Har skrivit om det här, här, här och här.

Vägverket och Ekerö kommun har undertecknat ett avtal med det innehållet. Nu har regeringen möjlighet att fatta ett beslut som säkerställer att innehållet i avtalet genomförs.

tisdag 1 september 2009

Är 50 dagsböter avskräckande?

Många som kommenterar domen, bl a professorn i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet Thomas Bull, verkar anse att domen mot Anna Odell är rimlig. (Ett undantag är åklagaren.)

Men... hon fick lagens lägsta straff, 50 dagsböter. Är det verkligen rimligt? Hon kommer ju att bygga sin karriär på den här händelsen. Knappast troligt att någon framgent kommer att avstå från liknande tilltag p g av den straffvärderingen.

En person som verkar dela den uppfattningen är rektorn vid Konstfack, där några lärare f ö har startat en insamling för att täcka kostnaden för dagsböterna, 2500 kr. Och rektorns bedömning är att eleverna vid Konsfack kommer nog inte bli försiktigare nu. "Det kan snarare bli tvärtom, med tanke på all uppmärksamhet det här har fått".

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN