söndag 25 oktober 2009

PRISMA nästa steg

Fredag morgon på PRISMA-möte i Sånga-Säby med många intresserade, både anställda inom Ekerö kommun men också friskolor, polis och flera andra verksamheter.

Lyssnade bland annat till en beskrivning av en metod för nätverksarbete kring ett barn eller ungdom. Metoden utgår från att man bjuder in föräldrar, släkt, vänner och andra som den unga personen har kontakt med.

Grundtanken med metoden är självklar: de insatser som görs från det offentliga ska syfta till att lyfta fram och stärka det nätverk som de allra flesta barn och ungdomar har. Det ger inte bara föräldrar, utan även släktingar och andra personer som vill engagera sig i den unga personen en möjlighet att kliva fram och visa att de bryr sig om.

Nätverksmetoden är bara en del av den plan som PRISMA-arbetet har resulterat i. I planen beskrivs hur vi som träffar barn och ungdomar inom Ekerö kommun ska arbeta för att helheten ska "hänga ihop". Skrev om det här i början på året. Under hösten ska vi ta ställning till planen i socialnämnden. Det verkar lovande.

torsdag 22 oktober 2009

Ett litet steg, men åt fel håll

Datainspektionen har enligt SvD kontaktat SJ för att granska om de personliga biljetterna kränker den personliga integriteten.

Det steg som SJ tar är litet, men från ett integritetsperspektiv, i fel riktning sett. Tyvärr finns det inte någon stark lagstiftning i Sverige som skyddar integriteten.

Att, som Datainspektionen gör, i efterhand inleda en utredning och göra detta först efter att man fått in flera anmälningar är sannolikt i enlighet med gällande lag och bestämmelser för hur Datainspektionen ska agera. Men det är alltför tandlöst för att verka som spärr mot den allt vanligare insamlingen av personinformation.

De initiativ som behövs är till dels redan tagna. En sökning på regeringens hemsida med sökordet "integritet" ger ett antal träffar på tidigare gjorda utredningar inom området. Och så har Henrik von Sydow uppdraget från moderata partistyrelsen att leda arbetsgruppen som ska forma moderaternas politik för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Ett initiativ på integritetsområdet skulle vara mycket välkommet inför valet.

onsdag 21 oktober 2009

Väl godkänt till föräldrarna i Ekerö!

I afton arbetsutskott i socialnämnden.

Första punkt på dagordningen var uppföljning av de ungdomspolitiska målen för Ekerö kommun. En enkätundersökning har genomförts och resultatet var till vissa delar rätt så förutsägbart, och till andra delar mer intressant.

På frågan om vilken som är den vanligaste mötesplatsen för ungdomar, svarade de .... trumvirvel... hemmet!

Det är ett gott tecken, och tyder på att de flesta ungdomarna bor i hemförhållanden där de både kan, vill och får ta hem kamrater.

Det är också ett gott betyg åt föräldrarna. Det är ju föräldrarnas ansvar att bygga ett hem där ungdomar känner att både de själva och deras kamrater är välkomna. De flesta föräldrarna i Ekerö möter upp och tar det ansvaret.

Det känns bra!

måndag 19 oktober 2009

Runstenar och queerteori

Vad har runstenar med queerteori att göra? Ja, det undrar nog många men Tanja Bergkvist vet var man kan få svar på den frågan.

Bloggaren Tanja Bergkvist är kanske mest känd för att hon i början av året avslöjade att Vetenskapsrådet spenderar 500.000 (en halv miljon kronor) på forskningsprojektet "Trumpeten som genussymbol" på sin blogg och i SvD Brännpunkt.

Något senare i våras skrev hon ett mycket syrligt blogginlägg om en fiktiv kurs: Härskarteknik 7,5 poäng. Iden till den absurda kursen verkar hon ha fått när Tanja förstod att hon missat ett föredrag i ämnet som också är rubriken på detta inlägg: Runstenar och tillämpad queerteori. Detta är inget skämt. Programmet till föreläsningen finns att läsa här, tillgängligt på den officiella websiten för Juristutbildningen vid Uppsala universitet.

Det finns flera perspektiv på detta. Det är bra att Tanja orkar blogga på. Och man kan hoppas att det finns någon riksdagsledamot som tar upp frågor om genusforskning och jämställdhetsiver som har gått överstyr. Det finns gott om exempel på båda delarna på Tanjas blogg.

söndag 18 oktober 2009

Ingen politik (nästan)

16-åriga Jessica Watson från Australien gav sig idag av på en solosegling jorden runt.

Rena vansinnet, tycker en del. Fantastiskt att få leva sin dröm, tycker andra.

Det skulle gå att lägga politiska perspektiv på detta. Utifrån ett genusperspektiv kan det man se detta som ett steg i kvinnans frigörelse, eller å andra sidan ett exempel på där en ung kvinna inrättar sig efter manliga förebilder. Utifrån individperspektiv kan man ha synpunkter på rätten för individen att fatta beslut om sitt eget liv, eller föräldrars ansvar för att sätta gränser.

Jag avstår från att lägga några politiska värderingar på händelsen, men lägger i stället en länk till Jessica Watsons blogg i min länklista.

Och önskar självklart lycka till!

lördag 17 oktober 2009

Allians för Ekerö

Ny blogg i sfären, nu från Allians för Ekerö.

Finns både bra och dåliga exempel i andra kommuner. Ska bli intressant att se om den kan fungera i kommunikationen med väljarna. En bra start är att man har öppet för kommentarer, något som är en förutsättning för en dialog.

Önskar lycka till, och jag kommer säkert att referera vad som skrivs där. Möjligen komma in som gästbloggare, vem vet?

torsdag 15 oktober 2009

Mera valfrihet på Ekerö

I afton var samtliga ledamöter och ersättare i Ekerö kommufullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd inbjudna till informationsmöte om LOV, Lagen om Valfrihet.

Socialnämnden har arbetat sedan i fjol med frågan. Nu har vi ett ärende färdigt för socialnämnden om några veckor, för att sedan att gå till KS och slutligt ställningstagande och beslut i KF. I ärendet föreslår socialnämnden bland annat att våra hemtjänstmottagare själva får möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänst i deras hem.

Något som borde vara helt självklart - vuxna människor klarar faktiskt att fatta beslut om vem som ska städa i deras hem - är nu på väg att införas under 2010.

Äntligen!!

onsdag 14 oktober 2009

Bra att de kommer ut

Carl Bildt och Thomas Bodström har det gemensamt att de båda kryssats in i kyrkofullmäktige.

Det finns att läsa många negativa kommentarer om detta, framför allt avseende Thomas Bodström som ju har fått mycket kritik för sina engagemang utanför riksdagen. Finns bland annat att läsa här och här.

Dock finns det också en positiva sida i detta. I en tid då det i högsta grad anses politiskt korrekt för politiker att distansera sig från religion i allmänhet och kristendom i synnerhet, är det rakryggat av Bildt och Bodström att stå för sin kristna tro. Som man väl får anta ligger till grund för deras respektive beslut att kandidera till kyrkofullmäktige.

tisdag 13 oktober 2009

Hovrätten rättar tingsrätten

Enligt hovrätten behöver Ephone inte lämna ut IP-adresserna till de användare som hade tillgång till den lösenordsskyddade ftp-servern. Domskälet, enligt SvD och DN, är att Antipiratbyrån inte lyckats visa att någon annan än Antipiratbyrån varit inne på servern. Vilket knappast kan anses vara grund för att anse att servern varit "allmänt tillgänglig".

För rättssäkerheten är detta ett viktigt domslut, även om det är oroväckande att domslutet baserades på minsta möjliga marginal: två domare för och två emot, varvid ordförandens utslagsröst fäller avgörandet.

Om domen överklagas, är det bara att hoppas att Högsta domstolen står fast vid hovättens dom. Den logik som tingsrätten tillämpade var: "det faktum att det fanns 27 ljudböcker på servern måste medföra att det fanns många som hade tillgång till servern" är ju uppenbart orimlig.

Karl Sigfrid skriver om domen här.

måndag 12 oktober 2009

Hedrande, men med tveksam rubriksättning

Göran Hägglunds utspel mot "åsiktseliten" fortsätter. Enligt DN talade Göran Hägglund till kristdemokratiska partiarbetare under måndagen, och verkade ganska nöjd med de senaste veckornas reaktion.

"Provokatörerna har blivit vansinnigt provocerade", sade Hägglund enligt DN.

Men det är väl inte så konstigt att de blir provocerade. Den åsiktselit som Hägglund talar om är vana att äga problemformuleringsprivilegiet, och vid varje tidpunkt sätta agendan för den offentliga debatten.

"De raljerar över att verklighetens folk hellre tittar på blondinbellas mingelbilder från senaste utekvällen än de följer seriösa kulturprogram i statstelevisionen" fortsätter Hägglund.

Att Hägglund sannolikt personligen föredrar kulturprogram, hellre än tittar på blondinbellas mingelbilder är en sak. Men att han som politiker tar avstånd från "en elit som bekräftar sig själv genom att lägga andras liv tillrätta" tyder på att han förstår att skilja personliga preferenser från vad som ska vara norm för andra medborgare i samhället. Det hedrar honom.


PS Noterar att DN i rubriken på löpet använder "kulturelit", i notisen från TT används begreppet "åsiktselit" men i de direkta citaten av Hägglund används uttrycket "elit".

Det väcker frågan om rubriksättaren tyckte att artikelns begrepp "åsiktselit" inte var så intresseväckande, utan bytte ut det mot "kulturelit" i rubriken. Och om TT inte tyckte att uttrycket "elit" som Hägglund använde inte var tillräckligt intresseväckande, utan i stället använde "åsiktselit" i löptexten.

Det är självklart att "kultureliten" känner sig mer provocerade av rubriken "Nya angrepp mot 'kulturelit'", än om rubriken hade varit "Nya angrepp mot elit". Vilket, enligt notisen, var det uttryck som Hägglund faktiskt använde.

Kanske en intressant betydelseglidning, som rubriksättaren på DN skulle försvara med: "Men det blev mer intressant så".

söndag 11 oktober 2009

Sex och centerpartiet

DN skriver en artikel om centerpartiets vånda inför sexköpslagen.

CUF:s ordförande Fredrik Federley vill avskaffa lagen, medan Annika Qarlsson vill skärpa lagen genom att prostituerade ska betraktas som brottsoffer och därmed kunna kräva kompensation och skadestånd.

Federley hävdar att när lagen skrevs var det:
".. inte så att man använde sig av någon fakta, vetenskap eller undersökningar."
Federley säger vidare att:
"de som driver debatten .. hyfsat välbärgade medelklasskvinnor ... inte kan tänka sig att vare sig köpa eller sälja sex. De tycker att det är fult och smutstigt, och de överför det i normerande lagstiftning".

Qarlsson är irriterat över Federleys teori om hennes och hennes meningsfränders incitament:
"Att vi ska uppfattas som moralkonservatitva tanter som inte har något fullödigt sexliv är så låg nivå"

Det är lite svårt att förstå varför det inte existerar seriös forskning. Likaså att justitieministern i utvärderingen av sexköpslagen inte tillåter att man analyserar om lagstiftningen har haft önskad effekt.

Så länge varken forskning eller seriös utvärdering görs, lämnas fältet fritt för "låg nivå"-debatter. Visserligen understundom underhållande, men knappast till särskilt stor hjälp för de prostituerade kvinnor som verkligen är utsatta.

lördag 10 oktober 2009

Fildelning eller piratkopiering

Det är ett sätt att beskriva vad som diskuterades på frukostseminarium med Henrik von Sydow (varför inga kommentarsmöjligheter, Henrik?) i går. Hade egentligen tänkt skriva om det då, men så kom Obama och norrmännen emellan.

I alla fall, en intressant debatt med Per Strömbäck (ej släkt) från dataspelsföreningen och Martin Rolinski från BWO och Telia.


I videon framgår Pers och Martins respektive perspektiv. Det som sades var kanske, i alla fall för flera av deltagarna, inte så mycket nytt. Den principiella frågan om vad upphovsrätt är, och om det går att skydda denna belystes inte särskilt. Inte heller blev det så mycket sagt om hur en förändrad upphovsrätt, som tar hänsyn till dagens teknik, skulle kunna se ut.

Däremot diskuterades rättssäkerhet i flera olika perspektiv. Till exempel den enskildes möjligheter att få rätt mot stora resursstarka organisationer och företag, IP-adressens svaghet som identifikationsmedel vid rättsskipning och det faktum att beviskraven vid civilrättslig prövning är lägre än vid rättegång i brottmål.

Sammanfattningen skulle kunna vara: Om bara statsmakterna och upphovsrättsindustrin skulle kunna acceptera att brottmål med proportionalitet, och inte civilrättslig prövning, är rätt väg att gå skulle detta nog gå att lösa. Återstår att se om så bli fallet.

fredag 9 oktober 2009

Dagens slogan

Om Obama kan få Nobelpriset - ja, då är allting möjligt. Tänk positivt!

PS En kollega fick mail från en amerikansk affärsbekant och statstjänsteman: "Firar ni 1:a april på hösten i Skandinavien?"

Hur svarar man på det, utan att det uppfattas som att man misskrediterar den amerikanske presidenten?

PPS Det sägs att Obama inte har gjort något för att få priset, men han har faktiskt organiserat socialt arbete i Chicago. Tänk, jag är ju ordförande i socialnämnd.

PPPS Någon som har adressen till Stortinget i Oslo?

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, Newsmill

onsdag 7 oktober 2009

IT på flera olika sätt

Social samrådsgrupp i afton. Kvällen gick digitaliseringens tecken.

Först ut på den digitala pisten var Henrik von Sydow. Han har fått i uppgift av partistyrelsen att ta fram ett förslag till hur moderaterna på ett klokt sätt ska ta tillvara den nya teknikens möjligheter. Uppgiften är verkligen inte enkel, och framför allt med tanke på att den ska redovisas före jul i år. Ett första frukostmöte har genomförts. Men om Henrik fortsätter att arbeta lugnt och metodiskt med en stabil grund i moderat ideologi kan det här nog bli riktigt bra. Henrik är bra, nästan lite synd att han inte har plats i regeringen.

Sedan fick vi en insikt i hur tillståndsenheten i Stockholms stad arbetar för att datorisera tillståndsgivning för alkoholutskänkning. Det finns många intressant möjligheter hur den offentlig administration kan samtidigt både göras billigare och samtidigt höja servicenivån. Här är ett konkret exempel, som kan ge inspiration till liknande initiativ inom flera områden.

Slutligen berättade två fältarbetande socialsekreterare från Danderyd hur man, inom och med hjälp av sociala medier, når ungdomar och barn på glid. Intressant att socialtjänsten i Danderyd har varit ute på nätet sedan 2000. Man började på Lunarstorm, men är sedan några månader tillbaka mest aktiva på Facebook. Ett svårt område, men ska man ha en uppsökande och förebyggande fältverksamhet, så är nätet "stället att vara" på.

En mycket givande kväll.

tisdag 6 oktober 2009

Medborgarrätt kostar pengar

Nu pågår enligt SvD ett slags Svarte Petter-spel på internet. Musik- och filmindustrins företrädare har genom hot om stämning lyckats få ett flertal svenska internetoperatörer att vägra leverera bandbredd till The Pirate Bay.

Detta beteende har sin grund i att ingen, eller mycket få, internetoperatörer orkar ta den finansiella striden mot de stora musik- och filmbolagen. Då är det enklare att helt enkelt vägra leverera bandbredd till TPB. Trots att det inte ens finns någon dom mot TPB som vunnit laga kraft, och trots att det knappast går att hävda att internetoperatören har ansvar för den data som TBP tillhandahåller.

Det finns tydliga paralleller till den situation som Henrik von Sydow så träffande beskriver i SvD under rubriken "Medborgarrätt ska inte kosta pengar".

I de fall som beskrivs handlar det om storbolag som, tack vare de har råd att anlita dyra skattejurister klarar matchen mot skatteindrivarna. Men de små och medelstora företagen har varken råd eller tid att ta den juridiska striden, och betalar hellre en felaktig skatt än att riskera sitt företags framtid.

I fallet TBP är det internetoperatören som slänger ut en lite kund, heller än att ta en konflikt i domstol med de kostnader och den osäkerhet som det skulle medföra för operatören.

I båda fallen leder dagens lagstiftning till att medborgarrätt kostar pengar. Något som nog de flesta av oss trodde tillhörde en gången tid.

Har skrivit tidigare om det här och här.

måndag 5 oktober 2009

Inte så illa

Annicka Engblom (M) motionerar om att kungen ska föreslå statsminister och regering, som regeringsformen föreskrev fram till 1975.

En konstitutionell monarki där monarken inte har någon funktion är inte en helt lyckad som konstruktion. Det finns ett värde i institutioner som står vid sidan om de dagpolitiska maktstrukturerna. Detta skulle, som Annicka skriver på sin blogg, stärka demokratin.

Annickas motion kan i sin helhet läsas på hennes blogg. Tyvärr är nog sannolikheten ytterligt begränsad för motionen kommer att bifallas.

söndag 4 oktober 2009

Inte lätt att förstå

Nu har regeringen lagt ett lagförslag som innebär att de s k Tsunaminbanden ska sekretessbeläggas i 70 år. Något som, för en utomstående, verkar helt obegripligt.

Motivet att "Regeringskansliets sätt att arbeta" annars skulle kunna röjas är inte helt begripligt, och knappast tillräckligt starkt för att motivera en sekretess under då lång tid.

Andra bloggare har skrivit i frågan, bland annat Mary X som ställer frågan "Vad kan vara så hemligt med tsunamibanden - egentligen". Det är det nog flera som undrar.

lördag 3 oktober 2009

Könet har betydelse

Den busschaufför som något övernitiskt avvisade en manlig passagerare från bussen till Tjejkväll i Piteå får nu - rättmätigt - utstå kritik. Bakom arrangemanget Tjejkväll i Piteå står en företagarförening, Piteå Presenterar, som nu tar avstånd från busschaufförens agerande.

Tyvärr är nog denna särbehandling bara toppen på ett isberg. I feminismens och jämställdhetens namn särbehandlas kvinnor, vilket medför att män diskrimineras. Det är en olycklig utveckling som medför att könen ställs mot varandra, i stället för att se till de starka sidorna hos personerna och individerna.

Den stackars busschauffören trodde nog att han gjorde rätt, när han försökte följde den radikala kulturelitistiska vind som Göran Hägglund så träffande beskriver i debattinlägget om Verklighetens folk.

Mer sunt förnuft i verkligheten skadar inte.

fredag 2 oktober 2009

Laglöst land och nät

Google har blockerat The Pirate Bay, TPB. Enligt Google sker det efter hot om rättsliga åtgärder från en upphovsrättsorganisation.

TPB:s Peter Sunde-Kolmisoppi tror att det är för att Google vill bli av med en konkurrent.

Oavsett vilket så är detta bara ytterligare ett exempel på hur laglösheten breder ut sig. Genom hot kan företag och organisationer med stora finansiella resurser tvinga fram en censur av nätet, utan någon som helst rättslig prövning.

Oavsett vad som händer med telekomdirektivet och 138an, finns det inte något hinder för Sverige inför en tydlig lagstiftning som reglerar att avstängning från internet måste föregås av domstolsprövning.

Det är hög tid för en lagstiftning. Bea, vad gör du?