onsdag 28 december 2011

Mygg och kameler i rättsapparaten

I gårdagens SvD fanns två medianyheter; Dels åtalas Expressens chefsredaktör för vapenbrott, dels rapporteras att Anders "Aje" Philipsson köpt en helsidesannons för att ge sin bild av kungaaffären.

Med brasklappen - baserat på informationen i media - verkar det smått slöseri med skattemedel att väcka åtal för vapenbrott när brottsligt uppsåt inte finns. Man kan ibland få intrycket att åklagare väcker åtal för att få uppmärksamhet, även om det verkar uppenbart att det inte kommer leda till fällande dom eller ens till att målet tas upp i domstol. Om så blir fallet även här, får väl den rättsliga prövningen visa.

Att däremot alla de turer som varit kring kungaaffären, med publicering av namn på några av kungens vänner, inte är att anse som förtal är å andra sidan ganska märkligt.

Enligt brottsbalken:

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Det går väl knappast att hävda, även om tidningens uppgifter var sanna, att tidningen "var skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken" på inte helt genomtränglig juridiksvenska.

Det verkar för en lekman uppenbart att kungens vänner av media "utpekats som klandervärda i sitt levnadssätt" och/eller att tidningarna "lämnat uppgift ägnad att utsätta denne för andras missaktning".

Dock, att väcka åtal för förtal får endast göras av målsägande. Och hur det brukar gå i sådana fall är ju tyvärr alltför känt. Tidningar och media tar skydd bakom tryckfrihetsförordningen, och så kan de fortsätta med namnpublicering, utan rättslig påföljd.

Ibland kan man få intrycket att rättssystemet silar mygg och sväljer kameler.

tisdag 27 december 2011

Inga handelshinder inom EU - inte ens för smör

Ett av fundamenten inom EU är den fria rörligheten för varor. Blir då lätt förvånad av att läsa en artikel i SvD om att det "smugglas" smör inom EU. Hela poängen med fri rörlighet för varor är ju att den är fri. Och då kan man ju per definition inte smuggla.

Tyvärr är verkligheten i EU att, åtminstone vad avser smör, råder inte fri rörlighet. Skälet till detta är de jordbrukssubventioner som fortfarande finns och kostar hundratals miljarder kronor varje år.

Inte nog med att jordbrukssubventionerna håller en ineffektiv jordbruksproduktion under armarna. Systemet med jordbrukssubventioner kräver dessutom en övervakningsapparat som tar kraft och tid från bönder, mejerier, distributörer och alla andra i produktionskedjan. Vilket i slutändan blir dyrare för både skattebetalare och konsumenter.

Det är hög tid att EU befrias från ytterligare ett handelshinder.

måndag 26 december 2011

Varför SOPA inte är en bra idé

För närvarande diskuteras i amerikanska kongressen ett lagförslag med förkortningen SOPA, Stop Online Piracy Act.

Som väntat stödjer de stora amerikanska media- och underhållningsföretagen förslaget, men det finns även mer oväntade supporters som t ex Ford och AFL-CIO (ungefär amerikanska motsvarigheten till LO). På motståndarsidan återfinns kommersiella företag som Yahoo, Google och Facebook, men även människorättsorganisationen Human Rights Whatch och Reportrar Utan Gränser.

Att SOPA inte är en bra idé kan tydliggöras med ett exempel: Du spelar in en video där du sjunger Happy Birthday för att hylla en närstående, till exempel din mor, och lägger ut på YouTube. För detta kan du dömas till fängelse i högst fem år, företaget YouTube kan blockas från nätet och ISPer (Internet Service Providers) som sprider videon kan straffas. Happy Birthday är nämligen skyddad av upphovsrätten.

Mer, till stor del mycket oroande, fakta om SOPA finns på Wikipedia. En rapvideo om vad kan hända om SOPA blir lag finns här. Jesper Wendel om SOPA här. SvD om SOPA. DN om SOPA.

söndag 25 december 2011

Media - makt med ansvar?

Tidningar och radio har skrivit och rapporterat kring vad kungen gjort, eller inte. Anders Lettström, vän till kungen, har också fått stor publicitet och själv sett sig nödgad att skriva på DN Debatt. De uppgifter som han lämnar där om polisens samarbete med kvällspressen är - om de är korrekta - mycket betänkliga.

I Ekot lördagsintervju 10 december pressades Beatrice Ask med frågor om monarkin och kungen, frågor som till stor del utgick ifrån antagandet "ingen rök utan eld". På SvD Brännpunkt skriver journalisten Carin Stenström att "Medierna har passerat varje pressetisk gräns".

Vad som är sant eller inte är svårt att veta. Vad som däremot blir allt tydligare är att journalister ibland går över gränsen för vad som är rimligt, i jakten på nästa nyhet och nästa rubrik. Claes Sandgren, professor i civilrätt, skriver på DN Debatt om hur man kan komma tillrätta med detta. Att man bör kunna lagföra journalister som betalat "tipspengar" till poliser som läcker från förundersökningar tycker nog många är rimligt. Dessa journalister begår i så fall mutbrott. Men dagens tryckfrihetsförordning gör det i praktiken omöjligt.

Att det behövs en översyn av lagar och pressens etiska regler verkar uppenbart. När media har så stor makt, är det också rimligt att det går att utkräva ansvar.

torsdag 22 december 2011

Bra äldreomsorg i Ekerö

SKL och socialstyrelsen har publicerat öppna jämförelser inom äldreomsorgen för 2011. Sammantaget kan man konstatera att Ekerös äldreomsorg håller ställningarna som en av det bästa i länet, kanske till och med den bästa.

Visst spelar det roll vilka beslut som fattas i nämnd och kommunfullmäktige. Men i äldreomsorg är det i mötet mellan människor - mellan brukare och personal - som verkligheten skapas. Det är den verkligheten som nu mäts i knastertorra siffor.

För Ekerös del några området som är bättre och andra som inte är lika bra som 2010. Det finns alltid möjlighet att förbättra.

Men vad som verkar helt de anställda hos både Ekerö kommun såväl som Carema Care, Förenade Care och alla andra företag som är verksamma inom äldreomsorgen i Ekerö har - återigen - gjort ett mycket bra jobb!!

onsdag 21 december 2011

Läkare med rent mjöl i påsen

I dagens nummer av Läkartidningen kan man läsa om de erfarenheter läkaren som var anklagad för att ha mördat ett litet barn på Astrid Lindgren-sjukhuset gjorde under rättsprocessen. 


Det här är inte bra. Även om bara en liten del av det Läkartidningen skriver är korrekt. Det handlar om alltifrån bemötande av misstänkt vid arrestering, förhållandena i häktet och kompetensen hos den polis som förhör en läkare som misstänks för brott under tjänsteutövning. 


Hur att komma vidare? Uppenbarligen har läkaren valt att inte anmäla poliserna, så någon utredning kommer inte att göras. Men om läkaren, som den rättsliga prövningen till slut visade, har rent mjöl i påsen är det långt i från tillfredsställande att så här allvarliga anklagelser mot polisen bara blir ytterligare en mediahändelse. 


Möjligen kan väl något av det som står i artikeln falla under allmänt åtal, och då behövs inte någon anmälan för att en åklagare ska undersöka fallet. Det vore välgörande... 


Andra som skrivit om detta är Torbjörn Jerlerup

tisdag 20 december 2011

När fan blir gammal...

Att det skulle väcka lite svallvågor när Sanna Rayman och Peter Santesson skrev ihop en Slussenkampsång var väl inte helt oväntat. Men att Michael Wiehes skivbolag skulle kontakta paret för att hävda upphovsrätten var nog mer otippat.
Upphovsrätten är, som bekant, nära besläktad med äganderätten. Och äganderätten är väl inte precis den rättighet som kommunister brukar vara så angelägna att hävda. Finns ett talesätt som lyder "när fan blir gammal, blir han religiös". En parafras på det skulle kunna vara "när Wiehe blir gammal, blir han upphovsrättsjurist". Inte helt fel, fast det går nog att hitta något som är ännu mer "on the point". Kommentarsfältet är öppet..

måndag 19 december 2011

Julinsamling till stöd för kvinnojourerna

I jul - när förhoppningsvis många är lite extra givmilda - genomför moderatkvinnorna och moderaterna Ekerö en kampanj till stöd för kvinnojouren i Solna Sundbyberg.

Solna Sundbybergs kvinnojour som hjälper och stödjer kvinnor från Ekerö, med eller utan barn, som utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld eller hot. En viktig del i stödet är det skyddade boende som jouren bedriver där kvinnorna och barnen kan bo. Kvinnojourens verksamhet bygger mycket av sin verksamhet på ideell grund. Vi vill be om din hjälp att stödja kvinnojouren inför julen 2011.

Solna Sundbybergs kvinnojour behöver pengar och gåvor för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Alla gåvor är välkomna. Vill du skänka pengar kan du sätta in pengarna på kvinnojourens postgirokonto nr 433 69 50-3. Vill du skänka en gåva så vill vi ge några förslag på vad jouren behöver:

hygienartiklar som tvål, schampo, tandborstar, tandkräm, plåster
underkläder i damstorlek
handdukar
sängkläder
gardiner
barnböcker och leksaker
nya stekpannor och kastruller
barnkläder i storlek 00 – 146 cc

Om du vill hjälpa till med ett bidrag, kontakta då någon av oss.

Tack för ditt bidrag och din tid!

Ann-Britt Fransson
Projektledare
Moderatkvinnorna i Ekerö
annbritt.fransson@gmail.se
072-1833277

Staffan Strömbäck
Moderaterna i Ekerö
Ordförande socialnämnden Ekerö
staffan.stromback@gmail.com
073-6604133

söndag 18 december 2011

Kvalitet i äldreomsorgen?

Efter en interpellation om kvalitet i äldreomsorgen i Ekerö, sammanställdes det här svaret. En del av frågorna är specifika för Ekerö, men flera av frågorna och svaren kan vara av intresse för alla som vill veta mer om hur kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen fungerar.

Som bakgrund:
- Carema Care övertog driftansvaret för äldreboendet Kullen den 1 oktober 2011.
- Driften av ett planerat äldreboende Stenhamra kommer enligt beslut i fullmäktige att upphandlas.


------------------------------------------------------------------

1. På vilket sätt garanterar avtalet med Carema Care en god kvalitet i äldreboendet?

Det avtal (inklusive bilagor) Socialnämnden tecknat med Carema Care AB vad gäller driften av Kullen är mycket omfattande. Avtalet innehåller tydliga beskrivningar av den kvalitet i service, omsorg och hälso- och sjukvård det åligger Carema Care att utföra. Avtalet reglerar också villkor i händelse av avvikelser från innehållet i avtalet.

2. Vilka referenser inhämtades innan avtalet slöts med Carema
Care?

Referenser inhämtades under upphandlingsprocessen från tre kommuner - Tyresö kommun, Solna Stad och Gävle kommun. Referenserna avsåg i samtliga fall drift av äldreboenden/vård- och omsorgsboenden. Referens-tagningen dokumenterades.

3. Hur regleras uppföljningen och kontrollen av avtalet?

I avtalet med Carema Care är både beställarens och utförarens ansvar och former för kontroll och uppföljning reglerat.

I avtalet regleras bl a att Carema Care, som grund för det systematiska
kvalitetsarbetet, ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. I ledningssystemet framgår bl a former för kvalitetssäkring och uppföljning. Vidare ingår rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra fel och brister, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för synpunkts- och klagomålshantering.

Carema Care ska genomföra uppföljningar av verksamheten och redovisa resultat från dessa uppföljningar till Socialnämnden. Vid allvarliga händelser och förhållanden i verksamheten ska Carema Care omgående informera beställaren om det som inträffat och om vilka åtgärder som vidtagits och planerats.

Socialnämnden följer löpande upp avtalet.

4. Finns det anledning att säga upp eller omförhandla avtalet med anledning av de svåra missförhållanden som konstaterats vid andra äldreboenden som Carema Care driver.

Nej.

5. Förutom uppsägning av avtal kommer Stockholm att förstärka inspektion och kontroll genom läkare och sjuksköterskor, ge-nomföra oanmälda besök samt ta emot och följa upp anonyma anmälningar. Kommer du att föreslå att motsvarande åtgärder vidtas i Ekerö?

De åtgärder Stockholms stad planerar för tillämpas idag i Ekerö kommun
som delar i den löpande uppföljningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska genomför redan idag täta kontroller av hälso- och sjukvården vid de särskilda boendeenheterna och har en nära insyn i verksamheten. Om det av någon an-ledning är motiverat finns beredskap för att göra oanmälda besök. Anonyma anmälningar som inkommer till Socialnämnden följs alltid upp.

Den löpande uppföljningen sker i övrigt bl a på följande sätt;

o Månadsvis uppföljning av personalbemanning, vårdtyngd mm.

o Uppföljningsmöten tre gånger per termin eller oftare vid behov.

o Regelbundna besök av medicinskt ansvarig sjuksköterska för tillsyn och uppföljning av hälso- och sjukvården. Årlig uppföljning av hälso- och sjukvården sker även utifrån ett stort antal kvalitetsindikatorer. Åter-kommande kontroller av bl a hygien genom hygienronder och läke-medel genom inspektioner sker också.

o Systematisk uppföljning och åtgärder vid rapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål.

o Kullen har, liksom alla enheter inom socialnämndens ansvarsområde, utsedda kontaktpolitiker bland nämndens ledamöter och ersättare. Kontaktpolitikerna genomför regelmässigt besök vid sina respektive enheter.

o Omedelbara åtgärder vid eventuella anmälningar enligt Lex Sarah. Personal i äldreomsorgen har en lagreglerad skyldighet att rapportera risk för missförhållanden eller missförhållanden.

o Omedelbara åtgärder vid avvikelser inom hälso- och sjukvården. Avvikelse kan leda till anmälningar enligt Lex Maria. Hälso- och sjukvårdspersonal har lagreglerad skyldighet att anmäla avvikelser inom hälso- och sjukvård.

o Uppföljning av biståndsbeslut på individnivå.

o Årligen görs även en uppföljning av de formella kraven i avtalet.

Därutöver genomförs kvalitetsuppföljning av verksamheten som helhet vartannat år om det inte finns skäl som motiverar en tätare uppföljning.

Förutom Socialnämndens uppföljning åligger det i övrigt Carema Care att, som ett led i sin egenkontroll, genomföra uppföljningar av verksamhetens kvalitet. Carema Care ska löpande redovisa resultat från sina uppföljningar till Socialnämnden.

I övrigt har Socialstyrelsen uppdraget att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen och genomför tillsynsbesök, ibland oanmälda, vid bl a äldreboendeenheter.

6. Kommer meddelarfrihet d v s möjlighet för personalen att rappor-tera fel och brister till Ekerö kommun att införas i ett tilläggsavtal med Carema Care?

Ö-partiet har i en motion daterad 15 november väckt frågan om införande av meddelarfrihet. Nämnden kommer vid sin behandling av motionen att ta ställning. *

7. Mot bakgrund av det som inträffat inom äldrevården kommer du att föreslå att det särskilda boendet i Stenhamra finansieras och byggs av Ekerö kommun?

Nej.

tisdag 13 december 2011

Mer frihandel - även för Norge

Lyssnar på ekonomiekot om den norska smörkrisen. Om man ska tro på
reportrarna, verkar smörkrisen till stor del vara självförvållad.
Handelshinder i form av importrestriktioner och tullar gör att de
norska konsumenterna inte kan köpa smör.

Handelshindren har tillkommit för att skydda den inhemska
smörproduktionen. Men, som det brukar bli när man inför handelshinder,
är det konsumenterna som drabbas.

Bra att frågan kan lösas, om bara norrmännen själva vill. Frihandel är
bra, även för Norge.

tisdag 6 december 2011

När lagen förhindrar hälso- och sjukvård

Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting har företaget Glaxosmithkline (GSK) som förlorade upphandlingen av HPV-vaccin (mot livmodercancer) överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Som väl är har GSK meddelat att det inte kommer att lagföra de landsting som upphandlar vaccin, trots att rättsprocessen inte är avslutad. Men det är ju bara GSK:s goda vilja som möjliggör detta. Om GSK hade velat, skulle de troligen kunnat fördröja processen ytterligare några månader.

Och även om det möjligen är så att Lagen om offentlig upphandling, LOU, inte har efterlevts i alla avseenden i den här upphandlingen, och upphandlingen får göras om, är det svårt att se samhällsnyttan med detta. De unga kvinnor som på grund av rättsprocessen inte vaccinerats kommer definitivt inte att se värdet av detta.

Och detta är inte den enda gången som upphandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet fördröjs av rättsprocesser. LOU ger stora möjlighet för en anbudsgivare som anser sig förfördelad att överklaga. Och detta har utnyttjats allt mer under senare år.

Det rimliga borde vara att revidera LOU så att det vid tillämpning av lagen finns ett snabbspår för hälso- och sjukvård. Eller också att göra tillämpningen av LOU frivillig vid upphandling inom hälso- och sjukvårdsområdet.

tisdag 29 november 2011

Stenhamra äldreboende - ett steg till

På väg till kommunstyrelsen. I kväll är det flera ärenden från
socialnämnden som passerar kommunstyrelsen på väg till
kommunfullmäktige.

En fråga som rör, och berör, många äldre är att vi tar nästa steg i
att bygga äldreboende i Stenhamra. Trots att vi på Ekerö så sent som i
fjol byggde 24 ytterligare platser, måste vi fortsätta att bygga ut
ännu fler.

Nästa projekt är Stenhamra. Och när det står klart om några år gäller
det att ha planer klara för vad som händer framåt 2020.

En sak är säker: äldreomsorg i Ekerö är en tillväxtbranch

lördag 26 november 2011

Ekerömoderaterna tar sats mot framtiden

Det senaste dygnet har ägnats åt något mer introvert, men väldigt viktigt. Nästan 50 moderater från Ekerö har haft konferens. Diskussioner om politik och kommunikation, stora och små frågor, nu och fram till 2030.

Dessutom har vi haft väldigt trevligt, och skrattat mycket, gör det ju inte sämre.

Nu åker vi hem för att omsätta ideerna till praktisk politik.

lördag 29 oktober 2011

Med medborgarnas bästa för ögonen

Under senaste månaden har försäljningen av Ekerö allmännyttiga bostadsbolag diskuterats, ibland i rätt så höga tonlägen.

Veckan som gick från kommunstyrelsens sammanträde till kommunfullmäktige ägnade oppositionen åt att samla in namnlistor för en folkomröstning om försäljningen. Resultatet av namninsamlingen är att tillräckligt många kommunmedborgare skrivit under namnlistorna. Det kommer alltså att bli folkomröstning i frågan.

Tyvärr har diskussionen den senaste tiden handlat mer om beslutsprocessen än om sakfrågan. Det är förklarligt, men olyckligt. Inför folkomröstningen är det bara att hoppas att sakfrågan diskuteras, snarare än beslutsprocessen. Och att diskussionen förs i ett mindre uppskruvat tonläge.

En försäljning av företaget Ekerö bostäder skulle göra det möjligt för kommunen att lösa stora lån. Det skulle ge en avsevärt mycket lägre räntekostnad för kommunen. Kostnadsminskningen är mellan 25 till 30 miljoner kronor per år - skattepengar som i dag går till de banker som kommunen lånat pengar av. De miljonerna kan användas bättre inom både skola och äldreomsorg i Ekerö.

Se där ett gott skäl för försäljning!

måndag 29 augusti 2011

En riktigt bra dag för politik

Har just avslutat första gruppmötet efter sommaren med moderaterna i socialnämnden. Som lätt uppvärmning inför hösten var det en ganska kort ärendelista inför arbetsutskottet. Första ärendet var nytt avtal om flyktingmottagning.

Socialnämnden övertog vid årsskiftet ansvaret för flyktingmottagningen från kommunstyrelsen, och nu har vi det första ärendet inom det ansvarsområdet. Direkt är gruppmedlemmarna på hugget, kommer med frågor som måste besvaras och visar att de vill greppa detta nya område.

Efter det här första gruppmötet känns det riktigt bra att jobba politiskt, med ett engagerat och intresserat gäng där det känns som om alla vill att Ekerö ska bli ett lite bättre ställe för oss alla som bor här.

En riktigt bra dag för politik helt enkelt.

lördag 27 augusti 2011

Banker utan ansvar?

När vågorna i finanskriserna går höga, höjs ofta röster för att hitta vem som är ansvarig för problemen.

Inom den politiska sfären fungerar det, med någon grad av eftersläpning och begränsat till demokratier, så att väljarna förväntas rösta bort politiker som betett sig oansvarigt. Att detta system inte är helt fulländat finns några praktiska tillämpningsexempel vid Medelhavet. Om bättre och mer transparent förvaltning, fristående revision och/eller tydligare maktdelning är svaret får nog varje land själva försöka finna lösningen på.

Revisionsföretag har ibland utpekats som att ha del av ansvaret för den senaste finanskrisen. Dessa företag utgör ju garanten för att information om ett företag som når omvärlden - ägare, kunder, leverantörer och andra - är korrekt. Det kan nog anses vara en samhällskritisk funktion som motiverar särskilda regelverk.

Även banker bedriver en verksamhet som ibland är samhällskritiskt. Det betyder att banker inte kan styras som vilket annat företag som helst. Konsekvenserna av att den finansiella infrastrukturen bryter samman är alltför stora, därav större krav på bankers agerande än på andra företag.

Om detta skriver Isobel Hadley-Kamptz insiktsfullt i Expressen. Det konkreta förslaget att utvidga det personliga ansvaret för styrelseledamöter verkar rimligt. Regering bör ta en rejäl funderare på om det här är en framkomlig väg för att få bättre fungerande finansmarknader.

måndag 8 augusti 2011

President utan insikt?

Efter att ha lyssnat på Obamas tal, inte utskrivet och med risk för något missförstånd, verkar det inte finnas några särskilt goda förutsättningar för att krisen i USA ska lösas.

De konkreta förslagen som Obama kom med var: fortsatta skattesänkningar för löntagare, höjda arbetslöshetsersättningar samt fortsatta investeringar på infrastruktur.

Den insikt som nästa alla kommentatorer, från vänster till höger, har kommit fram till - intäkterna är för små och utgifterna är för stora - verkade tyvärr saknas.

OM detta också är den politik som Obama tror ska föra USA ut ur krisen - då lär det krävas ett, eller i värsta fall två, presidentval innan någon vändning kommer.

tisdag 2 augusti 2011

Heder åt Dan Andersson

I diskussionen om vem som har, eller inte har, skuld till terrordåden i Norge skriver Johan Lundberg på Axess. Inlägget är replik på Katrine Kielos. Andra debattörer som länkas är Helene Lööw samt LO-ekonomen Dan Andersson som skriver på DN Debatt.

Johan Lundbergs inlägg är välskrivet, så även de andra länkade, men det kanske mest intressanta är avsnittet där han citerar Dan Andersson. Hela Dan Anderssons inlägg är mycket läsvärt, citerar två stycken här:

"I vällovligt syfte att skapa förståelse för invandrare och de som inte lever ett heterosexuellt radhusliv med Volvo och vovve hoppar vänstern från okritiskt stöd av kommunism till multikulturalism. Att utgå ifrån individers grupptillhörighet, etnisk, religiös eller sexuell, bidrar inte till tolerans och gemenskap mellan människor. Multikulturalism kan inte svara på hur sjukvården skall finansieras eller minska den materiella grunden för misstro mellan grupper. Den är inte effektiv mot homofoba eller invandrarkritiska föreställningar. Tvärtom."

Och Dan Andersson avslutar med:

"Det går inte att förstå högerpopulismen om man inte ser att globaliseringen hotar statens kapacitet. Samtidigt som staten är för liten för ekonomiska problem som finanskrisen urgröps nationalstatens förmåga. Då erbjuds alternativa källor till kulturell hegemoni. Det kan vara nätverk, sekter eller populistiska organisationer. Problemet med politiker är att de inte vill erkänna att politiken och statsmakten har blivit svagare. Politiken måste börja med självkritik. Sverige behöver en stark stat och utveckla en tydlig kulturell identitet för alla som är skrivna i Sverige."

När Dan Andersson skriver att "Sverige .. behöver utveckla en tydlig kulturell identitet .." öppnar han upp för en diskussion som borde ha förts för länge sedan. Även om det är troligt att mulitkulturtyckare på kultur- och ledarsidor kommer att göra sitt bästa för att lägga locket på denna debatt, kan man ändå hoppas att den här debattartikeln leder till något konstruktivt och framåtsyftande.

Heder åt Dan Andersson som vågar ta den diskussionen.

lördag 30 juli 2011

Vi värnar frihet och öppenhet (ibland..)

Efter dödskjutningarna på Utöja och bomben i Oslo verkar företrädare för alla partier överens. "Svaret på hot mot vår frihet och demokrati måste vara mer frihet och demokrati." respektive "Vi kan aldrig acceptera våld och vi kan aldrig låta våldet segra över öppenheten, demokratin och människors politiska engagemang" är bara två av de uttalanden som kom efter dåden.

Samtidigt förs en diskussion om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande dåd kan utföras igen: Ökad vapenkontroll, skärpt tillsyn vid försäljning av kemikalier och striktare regler för hantering av sprängmedel är några av de förslag som diskuteras av företrädare för samma partier. De här förslagen syftar nog till ett samhälle med ökad säkerhet och trygghet, men de leder självklart till en minskad frihet och öppenhet.

En mer drastisk attityd intar debattörer som kräver att "..Hetsen mot muslimer. Mot det mångkulturella samhället. Hetsen mot AUF och andra vänstergrupper är inget norskt fenomen. Det finns i hela norden. Och det måste få ett slut". Som om censur av de som är främlingsfientliga, invandringskritiska eller inte tycker om vänstergrupper skulle vara vägen framåt...

Det finns en annan väg, men den kräver modet att vara beredd att betala priset för friheten. Där skärpt övervakning, strängare lagstiftning eller striktare regler får stå tillbaka för öppenhet och frihet. Priset för den öppenheten och friheten betalades av de ungdomar och människor som drabbades av terrorn i Norge.

Den norske statsministern verkar vara inne på vägen med fortsatt öppenhet och frihet, trots de konsekvenser detta fått för landet och de risker detta innebär för framtiden. Det verkar inte vara lika självklart i Sverige. Vi värderar kanske trygghet och säkerhet högre än våra grannar i Norge. Skillnaden kan bero på den norska erfarenheten från 2:a världskriget då norrmännen lärde sig att friheten har ett pris.

lördag 11 juni 2011

Pengar till vägar - vägen framåt?

Ett reportage i SvD berättar om fastighetsägare i Partille som kommer att få betala miljonbelopp när vägarna i villaområdet där de bor ska förbättras. Det är rätt så ovanligt att kommuner utnyttjar möjligheten enligt plan- och bygglagen att ta ut avgifter från befintliga fastighetsägare. Enligt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting är det bara ca 10% av landets kommuner som valt att ta ut avgifter. Övriga kommuner finansierar vägutbyggnader med skatteintäkter.

I DN har tidigare under veckan i en huvudledare argumenterats för fördubblade "trängselavgifter" i Stockholm och i en debattartikel även att Essingeleden ska beläggas med trängselavgifter. Här har det också naturligtvis blivit reaktioner.

De här är bara några exempel på problemet med att vi i Sverige saknar en överenskommen och hållbar princip för hur både större och mindre vägar ska finansieras. Många större vägprojekt med statlig finansiering blir föremål för långdraga diskussioner där regioner, kommuner och stat var och en försöker bidra med så lite som möjligt.

På den kommunala nivån står antingen skattebetalarna för notan eller också, som i Partille, riskerar folk att få gå i från hus och hem när kommunen beslutar höja standarden på den lokala vägen.

Och så finns de "mellanstora" projekten, där länsstyrelsen i varje län har en länsplan - men där kommunerna genom att skicka in skattemedel kan få in projekt som man tycker är angelägna för den egna kommunen.

Nackdelarna med detta kan beskrivas på flera olika sätt:
  • På nationell nivå kan man fördela investeringsmedel så att verkligt angelägna projekt underfinansieras, i trygg förvissning om att berörda kommuner och län kommer att skjuta till medel för att få projekten realiserade.
  • Länsstyrelserna kan genom liknande agerande på länsnivå vara i trygga förvissningen om att berörda kommuner kommer att bidra med finansiering för projekt som de egentligen inte har ansvar för.
  • Bristen på tydligt ansvar och principer det möjligt för smarta förhandlare på olika nivåer att genom sitt agerande få igenom projekt som är mindre angelägna.
Sammantaget blir resultatet med stor sannolikhet mindre klokt nyttjande av medel för vägutbyggnader, något som ju rimligen bör vara ett samhällsansvar.

Det är nog för mycket att hoppas på att den här frågan överhuvud taget kommer upp på den politiska agendan, än mindre att den löses. Förslag hur man hanterar frågan går säker att ta fram - en statlig utredning skulle säkert kunna lösa det på något år. Men att därifrån hitta vägen fram till de beslut som krävs för att få en förändring till stånd är nog betydligt svårare.

Men ibland kanske ett blogginlägg som pekar på något som inte är helt bra, men utan att ha en bra ide om hur att åtgärda, också kan vara intressant?

söndag 17 april 2011

En liten finansinsats

Har idag ägnat lite tid åt en fritidssysselsättning som bankir.

Genom Kiva.org ges ett stort urval av intressanta objekt i hela världen. De senaste lånen har gått till Kenya, Nicaragua och Vitryssland. Har ännu inte fått några bakslag på lånen, men förr eller senare dyker det väl upp några dåliga låntagare. Men i och med att exponeringen mot respektive låntagare är begränsad till $25 så är en eventuell förlustaffär hanterbar.

Och det som gör Kiva.org intressant är minst lika mycket att det gör möjlighet att göra en, om än liten, insats för utvecklingen av marknadsekonomi i världen.

fredag 1 april 2011

Central patientdatabas riskerar integriteten

I ett inlägg på DN Debatt varnar åtta läkare för riskerna med en stor nationell databas för patientinformation.

Det här måste tas på allvar. Vi kan inte bygga en sjuk- och hälsovård på synsättet att "staten äger individen" och har därför rätt att samla in, bearbeta och använda individinformation för att nå de mål och syften som staten eller andra offentliga aktörer beslutar.

Information om den enskilde ska ägas av individen/medborgaren. Och det ska vara individen som beslutar om hur informationen om sig själv ska användas. Vare sig det handlar om vilka sjukdomar man har, vilka rökvanor man här eller vilka TV-program man är intresserad av. (Det sistnämnda kanske inte så intressant ur ett folkhälsoperspektiv, men många FB-användare vill informera sina vänner om detta).

Har skrivit om detta tidigare här.