lördag 18 september 2010

Ointressant?

Idag publiceras de senaste siffrorna från opinionsinstituten SIFO och Synovate. I båda undersökningarna har de rödgröna knappat in på alliansens försprång. Men å andra sidan har SD tappat.

Under senaste veckorna med mycket kampanj och möte med människor på gator och torg, har samtalet ofta rört sig om kommentarer till den senaste opinionsundersökningen. Spekulationer hit och dit. Och vad betyder det för regeringsbildningen. Och SD vågmästarroll eller inte...

Alla de här diskussionerna är egentligen, nu när valdagen närmar sig, inte så intressanta. Det intressanta är ju hur valresultatet blir, inte vad opinionsinstituten säger.

Då är det väljarnas bedömning av hur de olika partierna är bäst skickade att möta framtidens utmaningar som fäller avgörandet. Partiernas ställningstaganden i sakfrågor och vilket förtroende väljarna känner för partiernas företrädare. Det är vad som slutligen fäller avgörandet.

Och när röstsiffrorna kommer, då är det skarpt läge. Det är ju inte förrän mandatfördelningen är klar, som man vet förutsättningarna för regeringsbildning. I riket, i landsting och i kommuner.

torsdag 16 september 2010

BLoggpaus idag

Med anledning av kampanjspurt. Men följ mig gärna på Facebook.

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/
Hjälp Moderaterna till valseger - ge 5 minuter du också på www.5minuter.nu

tisdag 14 september 2010

Bra resultat i Ekerö

Efter att just avslutad kommunstyrelse kan man konstatera att vi har en bra kommun på många sätt. Ekonomin är under kontroll med en prognos för året som ligger 39 miljoner kronor bättre än budget.

Detta goda resultat gör vi samtidigt som kommunmedborgarna får bra verksamhet:
- Äldreomsorgen i Ekerö kommun är, enligt socialstyrelsen, den bästa i länet.
- Skolresultaten har förbättrats och meritvärdena ligger nu på 17e plats i riket.
- Kommunens näringslivsklimat har förbättrats dramatiskt, och har gått från en bottenplacering till att nu ligga i toppkvartilen i riket.

Det känns bra att vara med och styra Ekerö när det går så bra. Nu är det bara att hoppas att väljarna vill ge Alliansen fortsatt förtroende.

Vem ska få styra din blick?

Kungliga Biblioteket har upptäckt att de har 21 tidskrifter som, enligt deras egen bedömning, innehåller barnpornografisk material. Allt enligt notis i SvD.

Har därför helt fräckt stulit rubriken till detta blogginlägg från en ledarkrönika av Sanna Rayman i SvD. Det som står i den krönikan säger det mesta som finns att säga i den, tidvis utan proportioner, upphetsade debatten om barnpornografi. Krönikan avslutas med de kloka orden:
"Liksom vi brukar säga att terrorismens existens inte ska få sätta det öppna samhällets spelregler bör vi beslutsamt se till att pedofilernas existens inte styr vad våra blickar ser när vi ser ett naket barn. Min blick är min, inte deras."

måndag 13 september 2010

Arbetaren är sin lön värd

En grupp artister, de flesta musiker men med en poet och ett f.d. statsråd som något udda fåglar i gruppen, skriver på SvD Brännpunkt att "Sverige håller på att slitas sönder".

De målar upp en riktig skräckbild av sakernas eländiga tillstånd. I deras världsbild har i stort sett allting blivit sämre. Det är ett elände för sjuka, arbetslösa och pensionärer. Andelen fattiga är dubbelt så stor i dag som för tio år sedan. Apotekets offras av ideologiska skäl. Ett citat sammanfattar tydligt hur eländigt allting är i Sverige idag: "Aldrig tidigare har klyftorna varit så stora". Det är den verklighet som artikelförfattarna ser.

Troligen är det ganska få andra som ser verkligheten på samma sätt som artikelförfattarna. Många svenskar anser att alliansregeringen, med Fredrik Reinfeldt som statsminister, faktiskt har klarat Sverige genom en svår tid. Och det har skett med bibehållen välfärd. Många svenskar, framför allt låg- och medelinkomsttagare har dessutom fått rejält mer med pengar i plånboken. Pengar som ofta motsvarar en hel månadslön.

Och det är nog här skon klämmer för vänstereliten som undertecknat debattartikeln. Alliansregeringen har i praktisk handling visat att det faktisk går att hålla en hög nivå på välfärden och samtidigt sänka skatterna. Det är ju ett riktigt skräckscenario för en del vänsterpolitiker. De som anser att politiker är bättre skickade än medborgarna själva att avgöra hur våra egna inkomster ska användas.

För oss andra, vi som anser att det offentliga ska - så långt som möjligt - låta löntagare behålla frukterna av sitt arbete är den här utvecklingen enbart positiv. Så länge vi kan solidariskt finansiera en bra skola, bra sjukvård och ta väl hand om våra gamla, då ska resten av lönen stanna hos den som arbetat ihop den.

Arbetaren är sin lön värd, brukade Socialdemokraterna hävda.

Idag står det nya arbetarpartiet Moderaterna upp för den parollen.

lördag 11 september 2010

Lika men ändå olika

Mary X har länkat en inofficiell Alliansaffisch som citerar Mona Sahlin "För mig är rättvisa att behandla människor olika. Längst ner i bloggposten finns videoklipp med både Mona Sahlins uttalande och Alliansaffischen. (Tack Vanessa för länken)

Nu ska det bli lite problematiserande, mitt i valrörelsen.

Som politiker är det inte OK att behandla människor olika. Politiker beslutar om lagar och bestämmelser - utövar makt och har tvångsmedel för att tvinga medborgare att göra som politikerna beslutar. Då finns det en del grundläggande principer att hålla sig till, en av dessa är likabehandling. Människor i liknande situation ska behandlas lika. Det finns nog få politiker som vill ifrågasätta principen.

Men, som medmänniska är det väl självklart att behandla människor olika. T ex om jag är förälder och ett av mina barn kanske är intresserad av skidåkning, och jag köper därför skidor till det barnet. Bara för den skull köper jag inte skidor, eller något annat, till de andra barnen. Och inte heller skulle jag gå i borgen för en person, bara för att jag har gått i borgen för någon annan i liknande situation.

För att komma tillbaka till Mona Sahlins uttalande, har jag lite svårt att tro att hon mitt i en brännande valrörelse uttalar sig som något annat än som politiker. Och då är det helt och hållet häpnadsväckande.

Antingen förstår hon inte konsekvenserna av vad hon säger, och då har hon bevisat sin inkompetens att leda landet.

Eller också vill hon sätta en av de mest grundläggande juridiska principerna ur spel. Då lämnar man fältet fritt för godtyckligt behandling av människor.

I vilket fall är det bara ytterligare ett argument i raden mot en röd-grön valseger.

torsdag 9 september 2010

Demensvård i kris?

Läser i de senaste dagarnas reportage i SvD med rubriken "Demensvård döms ut helt". Där beskrivs vanförhållanden med gamla som låses in på natten, vandrar omkring nakna och det ligger avföring på golvet. Från artikeln framgår att detta inte är ett enstaka misstag, utan ett förhållningssätt som verkar, mer eller mindre systematiskt, tillämpas inom åtminstone en avdelning på ett äldreboende i Piteå.

Självklart är sådant helt oacceptabelt. Och sådana förhållanden har vi inte, och ska vi inte ha inom demensvården. Det förekommer inte på Ekerö, och det borde självklart inte få förekomma någon annanstans heller.

Med en tydligt uppdrag från socialnämnden som också skickar tillräckliga resurser och som följer upp den kvalitet som finns på kommunens äldreboenden, ska det heller inte behöva inträffa.

onsdag 8 september 2010

Tänkte någon på det?

Enligt SvD kan arbetsförmedlingen anvisa arbetslösa anställning hos Försvarsmakten. I och med övergången till yrkesförsvar, är det en naturlig konsekvens av förändringen. Frågan är om det är rimligt att någon, med hot om indragen A-kassa, ska kunna tvingas att bära vapen, sändas på insats till fjärran land och - i värsta fall - dö i strid.

Arbetsförmedlingstjänstemannen som intervjuas uppger att "Så smidiga måste vi vara att vi inte kommer att tvinga någon att bära vapen" och det låter ju bra.

Ännu bättre vore om lagar och förordningar anpassades till de realiteter som ett yrkesförsvar medför för att inte få dessa oönskade konsekvenser. Och det bästa hade varit om behovet av förändringar av lagar och regler redovisats, innan beslutet om övergång till yrkesförsvar togs. Då hade beslutet kunnat betecknas som insiktsfullt.

tisdag 7 september 2010

Stärk integriteten - patientinformationen är din

Det finns stora möjligheter att effektivisera offentlig verksamhet, inte minst sjukvården, genom användning av modern informationsteknologi. Stora kvalitetsökningar går att genomföra, bara sjukvården kan använda modern informationsteknologi på ett klokt sätt.

Men, användning av modern informationsteknologi kräver att integritetsskyddet måste stärkas. Min övertygelse är att det är du som enskild medborgare som äger informationen om din hälsa. Informationsteknologi ska användas för att förbättra sjukvården genom att information görs tillgänglig där du som patient har nytta av det. Informationen får inte användas för att övervaka medborgarna eller läckas till media.

Jag vill arbeta för att utveckla kvalitet och effektivitet - men utan att samla all patientinformation i enorma databaser som kan komma på villovägar.

söndag 5 september 2010

Sjukförsäkringsbluffen avslöjad

SvD Brännpunkt beskriver en handläggare på Försäkringskassan verkligheten. Då framgår att:
1. Det finns inte någon "Stupstock" i sjukförsäkringen.
2. Det går att vara sjukskriven deltid, även för läkare.
2. Det går att bevilja fortsatt sjukpenning till personer med allvarlig sjukdom, till exempel canser.
3. Det går att bevilja permanent sjukersättning, till exempel om "arbetsförmågan är stadigvarande och för överskådlig framtid nedsatt".
Osv osv osv.

Att dessa fakta ska få S att sluta sprida myter och Aftonbladet att nyansera sin rapportering kanske är för mycket begärt. Men nu kan i alla fall vi som stödjer alliansregeringen känna sig trygga i att sjukförsäkringsreformen faktiskt inte är det omänskliga system som Aftonbladet och S försöker få det till.

Det är en bra, kanske till och med mycket bra reform. Och ett bra exempel på hur man värnar välfärdens kärna.

Flera bloggare har också skrivit om detta: HAX, Erica Lejonroos, Mikael Andersson, Lars Björndahl

lördag 4 september 2010

Vad händer i skolan - egentligen?

I dagens pappersupplaga SvD är förstasidans andranyhet (övre högra hörnet) "Fler 9or får inte godkänt". I tidningen finns sedan ett helt uppslag med hur eländigt sakernas, eller snarare skolans, tillstånd är i Stockholm. Färre 9or får godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik, vilket gör att de inte kan söka till gymnasieutbildning.

Men om man läser hela artikeln noggrant, kan man lista ut att det försämrade resultatet inte gäller skolorna i Stockholm, utan Stockholm stads skolor. Och läser man vidare kan man se att 20% av eleverna i Stockholm går i friskolor.

Hela artikeln, och inte minst rubriksättningen, är ett praktiskt tillämpningsexempel på något som varit känt under många år. Senast i går på radio hördes en professor från Göteborg som forskat i mediebevakning av valrörelserna påminna om detta: Journalister är mer vänster och mer gröna än valmanskåren.


PS Sedan är det kanske inte så konstigt att betygen försämras om man som skolledare har attitiyden "Resultaten är viktiga men skolan ska förmedla annat också". Det andra som den skolan förmedlar har eleven inte någon större glädje av när han eller hon ska söka till gymnasiet.
Den attityden kan bara alltför lätt bli en ursäkt för att tappa fokus på det som är skolans huvuduppgift - att förmedla kunskaper.

fredag 3 september 2010

Stockholm - den viktigaste Östersjöstaden

Jag vill i landstinget ta ett ansvar för regionen, med dess möjligheter och utmaningar. Detta måste självklart göras tillsammans med regeringen och i samarbete med övriga länder runt Östersjön.

Stockholm kan bli navet i Östersjöregionen.

En situation där det går en gasledning strax öster om Gotland kan förändra förutsättningarna för Östersjösamarbetet och för Stockholm. Detta måste vi ha förståelse och beredskap för, men det får inte verka förlamande eller verka som en osynlig mur mellan Sverige och de baltiska staterna.

Tvärtom är det ännu viktigare att knyta både kulturella och kommersiella band med våra grannländer på andra sidan. Så kan vi i Stockholm dra vårt strå till stacken "En bättre framtid kring Östersjön".

torsdag 2 september 2010

Idag värd för drottningen

Har idag nöjet att vara värd för drottning Silvia som besöker Ekerö.

Efter invigning av utbyggnaden av Kullens äldreboende och demensdagvård, kommer vi att fira De gamlas dag i Ekebyhovs slottsträdgård. Det är bara att hoppas att vädergudarna står oss bi, så att vi verkligen kan vara ute.

Detta är ett av de trevligare uppdragen som Ekerö socialnämndsordföranden har, inte minst för att drottningens besök är oerhört uppskattat av de gamla. Det är så roligt att se den glädje som uppstår när drottningen går runt bland de gamla. Hon har en fantastisk förmåga att se varje person och skapa kontakt, om också bara för en kort stund.

onsdag 1 september 2010

Samtalskampanj är bäst!

Hemkommen efter några timmar dörrknackning i Rosersberg i Sigtuna kommun. Som vanligt var det både ris och ros, men för det mesta mycket positivt. Alla var inte alliansväljare, men många sa "Det är lugnt, jag röstar på er".

Roligaste var grabben (4 år?) som ville ha en knapp med Fredriks bild på. Jag hade bara en "Rör inte RUT"-knapp, vilket ju inte var lika intressant. Fredrik-knappen levererades senare under kvällen av en duktig valledare i Sigtuna.

Trevligaste var besöket hos den nordafrikanska familjen som fastade, men eftersom det närmade sig solnedgången var på väg att äta. Mor i huset hade nylagade samosas som hon självklart ville bjuda på. Sedan hade vi ett mycket bra samtal med sonen som förut hade röstat på S eftersom "det verkade som om S brydde sig mer om människor". I det här valet var det inte alls lika självklart vad han skulle rösta på, utan det står och väger mellan S och M.

Har sagt men kanske inte skrivit det förut: Samtalskampanjen är det både roligaste och trevligaste sättet att bedriva valkampanj på.