söndag 6 juni 2021

Digitalisering för alla - stoppa digitaliseringen!

I Sverige brukar vi ofta vara stolta över att vi är ett land i digitaliseringens framkant. Vi har företag som Ericsson och Spotify. Vi har ett digitaliserat tjänsteutbud, både från företag och det offentliga. Betalningar sköter vi enkelt, sedan mer än ett decennium på nätet med Bank-ID och sedan några år med Swish. Vi är många som är tacksamma för 1177 där vi enkelt kan boka tid och förnya recept.

Men digitaliseringen når inte alla. Dino Viscovi vid Linnéuniveritet skriver i SvD understreckare https://www.svd.se/var-fjarde-70-plussare-utanfor-e-samhallet om hur många, eller snarare hur få, äldre som är med på digitaliseringståget. Det är skrämmande att läsa. En fjärdedel av de som fyllt 70 år kan inte boka tid via 1177. En tredjedel kan inte hantera Bank-ID. Färre än hälften kan betala parkering eller köper tåg- eller flygbiljetter med smartphone. Och även om det här i någon mån kommer att ändras när vi alla blir äldre, så kvarstår att åldrande medför ofta att man tappar kompetens man hade tidigare. Dessutom kommer ny teknik med all sannolikhet medföra att om någon generation kommer dagens smartphone att vara lika omodern som den första, tegelstensstora mobiltelefonen.

När en stor del av medborgarna inte klarar av använda modern digital teknik, måste det rimliga vara att stanna upp och fundera: Vad håller vi på med? Hur ska digitaliseringen genomföras så att även äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga har tillgång till självklara samhällstjänster? Att kunna betala för parkering eller boka tid för vaccinering mot Corona ska självklart vara tillgängligt, även om man inte har smartphone eller Bank-ID.

Det kommer att krävas en hel del nytänkande för att digitaliseringen ska fungera för alla, även för den som inte kan ta del av den nyaste tekniken. Innan det har tänkts klart, så bör både det offentliga och företag vara väldigt försiktiga med att snabbt ta bort gamla och väl fungerande men ”omoderna” tjänster.

Digitaliseringen är viktig för utvecklingen men den måste genomföras klokt. Gör därför ett tillfälligt stopp på digitaliseringståget för att fundera på framtiden. Framtidens digitaliseringståg ska vara ett tåg där alla som vill ska kunna åka med. Ingen skall behöva bli kvarlämnad på perrongen!

Staffan Strömbäck,
Moderat senior, riksdagskandidat Stockholms län