söndag 7 oktober 2012

Bättre flyt på Ekerövägen - med fyra körfält!

Fick en kort information från Trafikverket i brevlådan, som också finns tillgänglig på hemsidan Trafikverkets information om Ekerövägen. Trafikverket skriver att de planerar en ombyggnad av Ekerövägen. Konkret handlar det om att bygga om Ekerövägen till fyra körfält.

Äntligen har nu Trafikverket startat planeringsarbetet för att ta fram en arbetsplan som kommer att ställas ut hösten 2013. Bra så. Fortfarande saknas dock information om när vägen ska stå klar. Vilket kanske är förståeligt. Ibland beror ju tidplanen på vilka tillstånd som måste till och därefter vilka överklaganden som kan komma.

Däremot finns det en plump i protokollet. Trafikverket skriver att "När Förbifart Stockholm står klart beräknas Ekerövägen avlasts". Detta har tidigare Vägverket och numera Trafikverket hävdat i olika sammanhang under nästan tio års tid. Men varje gång som Ekerö kommun har begärt att få granska underlaget för beräkningarna, har det visat sig att beräkningarna bygger på osäkert underlag.

Ekerö kommun har däremot låtit en fristående konsult göra beräkningar på trafikflödena och då blev resultatet det motsatta - nämligen att belastningen på Ekerövägen kommer att öka när Förbifarten står klar. Vilket är ett gott motiv för att det faktiskt behövs en kapacitetsökning på Ekerövägen, och alldeles särskilt om Förbifarten byggs.

Men, trots plumpen, så är informationen från Trafikverket ett tydligt steg i rätt riktning.