söndag 17 april 2011

En liten finansinsats

Har idag ägnat lite tid åt en fritidssysselsättning som bankir.

Genom Kiva.org ges ett stort urval av intressanta objekt i hela världen. De senaste lånen har gått till Kenya, Nicaragua och Vitryssland. Har ännu inte fått några bakslag på lånen, men förr eller senare dyker det väl upp några dåliga låntagare. Men i och med att exponeringen mot respektive låntagare är begränsad till $25 så är en eventuell förlustaffär hanterbar.

Och det som gör Kiva.org intressant är minst lika mycket att det gör möjlighet att göra en, om än liten, insats för utvecklingen av marknadsekonomi i världen.

fredag 1 april 2011

Central patientdatabas riskerar integriteten

I ett inlägg på DN Debatt varnar åtta läkare för riskerna med en stor nationell databas för patientinformation.

Det här måste tas på allvar. Vi kan inte bygga en sjuk- och hälsovård på synsättet att "staten äger individen" och har därför rätt att samla in, bearbeta och använda individinformation för att nå de mål och syften som staten eller andra offentliga aktörer beslutar.

Information om den enskilde ska ägas av individen/medborgaren. Och det ska vara individen som beslutar om hur informationen om sig själv ska användas. Vare sig det handlar om vilka sjukdomar man har, vilka rökvanor man här eller vilka TV-program man är intresserad av. (Det sistnämnda kanske inte så intressant ur ett folkhälsoperspektiv, men många FB-användare vill informera sina vänner om detta).

Har skrivit om detta tidigare här.