lördag 6 november 2010

KD sätter gränser för politiken

SvD Brännpunkt biter KD-politikern Magnus Jacobsson från Uddevalla ifrån. Klart och tydligt redogörs för att Nyamko Sabunis krav på formell utbildning för dagbarnvårdare kommer att ge föräldrarna mindre att säga till om, och politikerna och tjänstemännen mer.

Det var väl inte därför som väljarna röstade fram en alliansregering?

fredag 5 november 2010

Makt utan ansvar, del III

I veckan är kungen på löpet med anledning av en bokutgivning.

Kvällstidningarna citerar med förtjusning bokens möjligen sanna men rätt ointressanta påståenden, som att kungen som aspirant på Älvsnabben hade svårt att stå stilla vid en uppställning, och mera löst underbyggda, som fester med strippor och snedsteg i äktenskapet.

Än en gång kan media skriva i stort sett vad som helst, utan att behöva på något sätt stå till svars. På liknande sätt som Sofia Arkelsten och Mona Sahlin finns det i stort sett inga som helst möjligheter för kungen och hovet att skydda sig.

En eventuell förtalsrättegång skulle bara ge media ännu mera snaskiga detaljer att dra på löpen, vecka efter vecka.

Förtal är det om man uttalar något som är ägnat att ge en person dåligt rykte, oavsett om det man säger är sant eller inte. Åtminstone för vanliga svenska medborgare. Men när det gäller politiker, näringslivschefer eller medlemmar av kungahuset kan media påstå att det finns ett allmänintresse. Vilket självklart är nonsens. Det handlar bara om osund nyfikenhet.

Media - makt utan ansvar...

torsdag 4 november 2010

Yrkesförbud för dagmammor - en möjlighet för KD

Nu ska Nyamko Sabuni rätta till ett samhällsproblem - dagmammor utan utbildning får yrkesförbud.

Kanske man kan tycka att föräldrar själva kunde få avgöra om grannen klarar av att ta hand om deras barn, utan att politikerna lägger sig i. Den modellen har fungerat rätt hyfsat i rätt så många decennier.

Men detta ger å andra sidan en möjlighet för KD - väktaren av politikens gränser. Kom igen, Göran, och gör en insats för verklighetens folk.

måndag 1 november 2010

Dagens lågoddsare, med glädjande åklagarkompetens

Åklagaren har lagt ned utredningen om Sofia Arkelstens resa.

För en som inte är utbildad i juridik framstår det som självklart att detta var det förväntade resultatet. Liksom de tidigare tre (fyra?) utredningarna av riksdagsledamöter som åkt på samma resa.

Det som möjligen är något oväntat är att åklagaren, till skillnad från den numera pensionerade Christer van der Kwast, väljer att inte göra en stor medial affär av det hela. "Det var inget svårt beslut" säger åklagare Gunnar Stetler vid riksenheten mot korruption som kommentar till beslutet.

Heder åt en åklagare som väljer att arbeta med fall med tydlig brottsmisstanke, heller än att driva utredningar mot kända personer till rättegång som med stor sannolikhet skulle förloras.