onsdag 25 november 2009

Nu drar MUF Ekerö igång!

Träff igår kväll med några ungdomar som vill starta MUF Ekerö. Några är redan aktiva i sina gymnasieskolor och har erfarenhet därifrån.

Tina Ghasemi, distriktsordförande i MUF Stockholm, kom och berättade om vad MUF är, vad man gör och hur man drar igång en förening. Entusiastisk och engagerande.

Mycket snack om vad som händer i skolorna, ungdomarnas egna erfarenheter och ideer om vad man skulle kunna göra på Ekerö.

Det bestämdes att kalla till första årsmöte den 6 december. Det här kan bli riktigt bra!

söndag 22 november 2009

Ordens makt

Som Op-ed i SvD skriver Nima Sanandaji om Framgångrecept. Där påminns vi om att många av de före detta kommunistländerna i Östeuropa har en avsevärt högre tillväxt, och avsevärt lägre beskattning av arbete än vi har i Sverige. Att tillväxten är snabbare i dessa länder, innebär att deras medborgare får en snabbare ökning av välståndet, än vi har i Sverige.

Det borde ju inte vara omöjligt att gå till val på en politik som ger mer välstånd till alla. Men att läsa Jasenko Selimovic krönika i Fokus säger något om mediaklimatet i Sverige. Han beskriver hur redaktörer ifrågasätter varje gång han vill skriva en krönika som handlar om skatter. Något som självklart har gör det oerhört svårt för ett parti som ifrågasätter skattetrycket att nå ut med sitt budskap. Här har alliansregeringen lyckats bra med att etablera "arbetslinjen" som ett vinnande budskap, där skattesänkningar är en viktigt del av politiken.

P J Anders Linder skriver i SvD om föreningen Skattebetalarnas analys av oppositionens politik. Budskapet från (S), (MP) och (V) är att löntagare med månadslön över 19.700 kronor är "höginkomsttagare". Och, enligt vänsterns logik, bör därför utsättas för en hårdare beskattning är "vanliga löntagare". Med en sådan opposition, torde det blir svårt för alliansregeringen att förlora debatten om skatten på lönearbete.

Det fanns för många år sedan en moderat slogan: "Det ska löna sig att arbeta". Den håller bra än idag och är ju egentligen en tidig variant av "arbetslinjen".

söndag 15 november 2009

En riktigt bra ledarsida i SvD

Förstaledaren beskriver tydligt skillnaden mellan socialister och vi
som tror att det finns en trygghet i ett eget sparande. Här har
alliansregeringen gjort att bra jobb, med avskaffad förmögenhetsskatt.

I andraledaren får vi en insikt i hur mycket av dagens svenska skola
som bygger på ideer från det gamla DDR. Det finns fortfarande jobb att
göra innan det står klart att skolans uppgift är kunskapsöverföring.
Och hur detta ska göras är en uppgift som professionella pedagoger -
utan inblandning av politiker - är väl skickade att göra.

onsdag 11 november 2009

Valfrihet, valfrihet, äntligen valfrihet! Och så PRISMA, förstås

I kväll var en riktigt bra kväll i socialnämnden. Det var två ärenden som kändes extra bra att fatta beslut om.

Det första var att vi äntligen, efter mer än ett år av beredning, information, remisser, seminarier m m gick till beslut i socialnämnden och bestämde oss för att vi vill erbjuda valfrihet för våra hemtjänsttagare. Det gedigna arbetet som våra tjänstemän har gjort, och med det politiska engagemang som finns för frågan, kan det knappast bli annat än bra! Och det är inte bara hemtjänsttagare som kommer att få valfrihet, utan även avlösning och fyra tjänster till. Nu ska ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. Den politiska resan började den 16 september 2008 som jag skrev om här, och har sedan skrivit om det här, här, här och här.

Det andra var PRISMA-projektet. Både kommunala och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar har deltagit. Under ett år har deltagarna utvecklat former för deras arbetet så mycket som möjligt ska "hänga ihop" för barn och ungdomar som far illa, eller riskerar fara illa. Vi fick nu se resultatet av projektet, en plan för hur man ska få arbetet att bli både effektivt, och hänga ihop. Allt är inte på plats, men nu vet vi vad vi kan och vad vi vill. Och kan därmed också använda skattemedlen så effektivt som möjligt för att hjälpa barn och ungdomar som far illa, eller att riskerar att fara illa. Det är bra att kunna bidra till att fler barn och ungdomar får bättre framtidsmöjligheter. Har tidigare skrivit om det här och här.

En riktigt bra kväll, som sagt!

tisdag 10 november 2009

måndag 9 november 2009

Tre på en gång

En kväll med tre möten i rad.

Först kommunstyrelsegrupp om utbyggnaden av Ekerövägen till fyra filer. Som jag tidigare skrivit här, är det ett stort steg att länsplanen nu innehåller breddningen, men det är långt kvar. Framför allt saknas 810 av de 893 miljoner kronor som vägen beräknas kosta.

Sedan alliansgrupp i socialnämnden, med genomgång av ärendena inför nämndens sammanträde på onsdag. Bland ärendena är förslag att Ekeröbor med hemtjänst själva ska få välja vem som ska utföra tjänsten. Har tidigare skrivit om det här.

Slutligen en träff med alliansgruppledarna för beställarnämnderna (barn- och ungdomsnämnd, socialnämnd och kulturnämnd) med genomgång av våra respektive budgetförslag. Det finns mycket att säga om det, men det viktigaste är nog: vi går till val 2010 med riktigt bra budget. Mycket tack vare regeringens extra bidrag, som jag skrivit om här.

söndag 8 november 2009

Något som gått snett

SvD har på sina webbupplaga rubriker där det står att "Malmömoderater kan samarbeta med SD". Samtidigt har DN på sin webbupplaga "Malmömoderater ska inte samarbeta med SD", vilket ligger närmare sanningen.

För att göra den här röran ännu rörigare, har Sydsvenska dagbladet en artikel med rubriken "Flyktingstopp högt på M:s agenda". Om man sedan läser artikeln, får man klart för sig att flyktingstoppet är ett lokalt förslag, som endast gäller för Malmö och som läggs fram av lokala malmöpolitiker.

Den som bara läser rubrikerna på nätet kan nu få intrycket att moderaterna har en mycket osäker syn på både flyktingmottagning och samarbete med SD. Något som självklart är helt fel.

Tobias Billström och den moderata partiledningen har, gång efter annan, gjort klart att Sveriges generösa flyktingpolitik ligger fast. Det är också helt klart att friheten att bosätta sig var man så önskar, trots de problem som följer med detta, är fast förankrad.

Fredrik Reinfeldt har tillsammans med de övriga alliansledarna, också gång efter annan, gjort klart att man inte vill bilda regering med stöd av SD.

Det finns inte stöd inom moderaterna för vare sig flyktingstopp eller samarbete med SD, och säkert inte hos något av de andra allianspartierna heller. Det här är en lokal Malmöfråga, som journalister och rubriksättare försöker göra större än den är.

Möte för valledare

Lördag var möte hela dagen med moderata valledare från stad och län.

Planerna inför valkampanjen 2010 börjar ta form, både till innehåll och tid. Det är mycket som ska hinnas med, även om det nästan är ett år till den valdagen 19 september.

Det var intressant att ta del av norska höjres erfarenheter av dörrknackning. En gammal god kampanjmetod som möjligen står inför renässans, mitt i all digitalisering och användning av sociala medier.

Dagen avslutades av Anna Kinberg Batra, som gav en mycket bra genomgång av läget i EU och vilka utmaningar det svenska ordförandeskapet innehåller.

fredag 6 november 2009

Kommunalrådet med i matchen

Nu har Peter Carpelan, kommunalråd på Ekerö, också kommit med i den digitala informationsmatchen. Peters blogg finns på http://petercarpelan.blogspot.com/.

Om man hittar något läsvart är upp till var och en att bedöma. Skönheten finns ofta i betraktarens öga, och detta kan även gälla läsarens ögon.

Välkommen Peter!

torsdag 5 november 2009

Ett beslut med allvarliga konsekvenser

Nu har regeringen fattat beslut om gasledningen som Nord Stream vill lägga i Östersjön.

Media har i huvudsak fokus på miljöprövningen, och det är också oppositionens vinkling.

Mindre fokus läggs på den säkerhetspolitiska aspekten. Eller snarare avsaknaden av vilka konsekvenser för Sveriges säkerhet beslutet får.

Regeringen har under hela processen varit mycket tydlig med att man inte avser lägga säkerhetspolitiska aspekter på projektet. På vanlig svenska betyder det ungefär: "Det finns ingen anledning att tro att Ryssland kommer att bete sig som vilket annat civiliserat land som helst. Om till exempel Norge ville dra en gasledning utanför Göteborg skulle väl ingen tycka att det var nåt konstigt med det".

Men Ryssland är inte Norge. Ryssland har använt både ekonomiska och militära maktmedel mot före detta Sovjetrepubliker. Det finns dessutom starka indicier för att Ryssland låg bakom IT-attacken mot Estland för några år sedan. Ryssland har ett upprustningsprogram där man ökar sin försvarsbudget med 15%, varje år fram till 2015. Ryssland har en knappt fungerade demokrati. Ryssland genomförde under september den största militärövningen i Östersjön sedan millenieskiftet. Bland annat övades landstigning.

En av de få, från säkerhetspolitiska utgångspunkter, kritiska rösterna är Carl B Hamilton på Newsmill.

Nu är beslutet fattat. Konsekvenserna på lång sikt är svåra att överblicka. Något som är helt klart, är att Ryssland nu kommer att få legitima säkerhetsintressen några mil öster om Gotland. Det kommer självklart inte att vara acceptabelt för Ryssland att en vital exportintäkt hotas. Ryssland kan därför ställa krav på att få övervaka gasledningen med både med flyg och fartyg, både på och under vattenytan. Krav som det blir mycket svårt för Sverige att inte acceptera.

På kort sikt bör beslutet självklart medföra ökade anslag för försvaret, dels för att återställa försvaret av Gotland, dels för att stärka örlogsflottans närvaro i Östersjön.

SvD, SvD, SvD, DN, DN

PS För övrigt noteras att Tokmoderaten har skrivit ett ovanligt balanserat inlägg på sin blogg om beslutet. Kanske ett uttryck för att också min partifrände känner stundens allvar.

Uppdatering: Noterar SvD i dagens ledare: "Att sila miljömygg men svälja rysk kamel". En välfunnen liknelse.

Uppdatering 2: Daniel Snällman har kommenterat i sin blogg, inklusive Polens beslut att bygga två kärnkraftverk.

onsdag 4 november 2009

Ekerövägen breddas! Kanske ...

Länsstyrelsen har lämnat förslag till infrastrukturplan för Stockholms län till regeringen. Och det som vi hoppats, men knappats vågat tro på, uppfylldes. Breddning av Ekerövägen till fyra körfält är med som projekt! Det är bra.

Nu är inte allt klart i o med detta. I nästa steg ska regeringen fatta beslut om finansiering. Såvitt går att läsa av förslaget, föreslår länsstyrelsen att av den totalt projektkostnanden på 893 miljoner kr, ska statsbudgeten stå för 83 miljoner kr.

Resterande 810 miljoner kr ska dels komma från intäkter från trängselskatt (den som alliansregeringen införde efter valet 2006), dels från kommunal medfinansiering.

Med en projektkostnad på 893 miljoner kronor, är inte rimligt att kommunen kan bidra med någon större andel. Skattebetalarna i Ekerö kommun betalar idag genom kommunalskatten över 150 miljoner kronor per år till det kommunala skatteutjämningssystemet. Och bidrar dessutom genom statsskatten till alla de miljarder i infrastrukturinvesteringar som görs norr om Dalälven - de flesta synnerligen tveksamma från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att i det läget kräva att Ekerös medborgare dessutom ska betala många miljoner för att inte få en försämrad vägstandard på den enda vägen till och från kommunen är inte rimligt.

Enligt planen planeras byggstart till 2017. Däremot finns det inte några medel från statsbudgeten anslagna förrän 2019.

Som sagt, ett viktigt steg på vägen, men det kommer dröja länge tills vägen är utbyggd...

måndag 2 november 2009

Det kräver en revolution

SvD Brännpunkt skriver Lars Melin, docent i nordiska språk, om den tsunami av lagar som sveper över oss. Svensk författningssamling utkommer med mer än tusen nummer om året. Lars Melin drar den helt korrekta slutsatsen att ju fler lagar, desto mindre sunt förnuft kommer att råda.

Utvecklingen går att vända, men skulle sannolikt kräva en mindre revolution vår mentalitet. Lars Melin använder exemplet gränsvärden för bakteriemängden i badvatten. Det är, på gott och ont, osannolikt att det skulle gå få förståelse för att avskaffa gränsvärdet för bakterier i badvatten, för att i stället det sunda förnuftet får råda.

Och så är det nog, tyvärr, med de allra flesta av dessa detaljregler. Var och en för sig är de både kloka och förnuftiga. Och så länge det inte finns någon tydlig problembild av vilka problem tsunamin orsakar, kommer vi nog att få leva med den.

söndag 1 november 2009

Om socialnämnden

På Ekerömoderaternas hemsida finns även en kort beskrivning av arbetet i socialnämnden. Läs den här.

Just nu är införandet av kundval högaktuellt. Vi gav för drygt ett år sedan uppdraget till tjänstemännen att utreda förutsättningarna för kundval. Med lite hjälp från regeringen som, via socialstyrelsen, gav ett stimulansbidrag har vi nu på nämndens bord ett mycket väl genomarbetat förslag. Under det här dryga året har ärendet redovisats för nämnden vid ett par tillfällen, och vi har också genomfört seminarier med deltagande från både kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Om allt går som jag hoppas, kommer socialnämnden vid sammanträdet om en dryg vecka att föreslå kommunfullmäktige att införa kundval enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV. Det kommer att ge Ekerös politikerna mindre makt och Ekerös medborgare mer makt. En utveckling i helt rätt riktning!