lördag 30 oktober 2010

Fia och Expressen

Det är bara att hålla med (nästan) alla allianspolitiker som uttalat sig: Sofia Arkelsten har inte gjort bort sig.

Det har däremot media som lever i en värld med all makt, men utan ansvar för hur den makten används. Expressen gått över gränsen med sitt paparazzifoto av, som det verkar, en gråtande Sofia.

Yttrandefrihet måste värnas. Men vi som konsumerar tidningar kan påverka genom att sluta köpa de som går över gränsen.

Köp inte Expressen.

söndag 17 oktober 2010

Denna dagen, ett liv..

Har svårt att släppa tankarna kring gårdagens nyhet att ännu en svensk soldat har förlorat livet i Afghanistan. I den förenklade världen som mediarapporteringen rör sig inom, blir det ofta nyanslöst. På gränsen till osmakligt är de snabbsvarsundersökningar som en del tidningar nu tar tillfället att publicera: Ska Sverige dra sig ur: JA - NEJ

En seriös utrikes- och försvarspolitik måste vara mycket mer genomtänkt. De medel - diplomatiska, ekonomiska, militära eller andra - som Sverige använder för att nå våra säkerhetspolitiska målsättningar kan diskuteras. Och behöver diskuteras i mycket högre utsträckning än vad som har gjorts.

Ett snabbt tillbakadragande av ISAF i dag skulle knappast bidra till stabilitet, upprättande av respekt för mänskliga rättigheter eller reducera drogproduktionen i Afghanistan. Å andra sidan är det nog tydligt för de flesta att Afghanistan inte kommer att omvandlas till en mönsterdemokrati i ett marknadsekonomiskt rättssamhälle med full respekt för mänskliga rättigheter.

Vad som kan göras inom den verklighet som existerar i Afghanistan är osäkert. I den internationella politiska processen, där Sverige deltar, finns ett arbete kvar att göra: att konkretisera realistiska mål som ligger i linje med resultaten från Kabulmötet tidigare i år. Om koalitionen bakom ISAF - med stöd från andra länder - lyckas med det, så har soldaterna som offrat sina liv inte dött förgäves.

SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

PS Noterar f ö att SvD är ovanligt nyanserade i sin rapportering och kommentarer kring denna händelse.