måndag 14 december 2009

Kön, kvotering och korrekta ord samt fred

Förra veckan publicerades resultatet från moderaternas provval i Stockholms stad och län. Det blev en stor majoritet kvinnor på det främsta positionerna. I Stockholms stad blev resultatet fem kvinnor på de sex topplatserna, i länet blev resultatet fyra kvinnor av fem i toppen. Resultatet kommenteras av Paul Lindquist här, och av Göran Pettersson här. Det kommer bli intressant att se om nomineringsstämmorna avser korrigera de aritmetiskt "ojämlika" resultaten.

En annan tråd plockas upp av HAX som skriver om nya språkregler i EU. Enligt Daily Express kommer det inte längre att vara tillåtet med titlar som "Herr" och "Fru", eftersom dessa är könsrelaterade. Enligt samma källa ska även ord som "handelsman" med flera rensas ut, för att ersättas med könsneutrala begrepp. Det händer en del konstiga saker i EU, men å andra sidan har Frankrike och Tyskland inte varit i krig sedan 1945. EU verkar ju fungera bra som fredsprojekt, och då kan man ju få acceptera en del.

onsdag 9 december 2009

I afton nämnd

Kvällens socialnämnd avslutad, och många bra beslut. Dessutom besök av kommunens revisorer, som verkade nöjda med de initiativ som nämnden tagit för att åtgärda de brister som framkommit vid tidigare revisioner. Med fortsatt fokus på att skapa "ordning och reda" ser jag fram emot revisorernas besök vid nämnden även nästa år.

Vi fastställde också verksamhetsplan för 2010. Något som låter rätt tråkigt, men är det årligen återkommande aktiva politiska beslutet som, tillsammans med budget, styr verksamheten år från år. Verksamhetsplan öfr är resultatet av ett gediget arbete från nämnd med bra stöd från tjänstemännen. Tydliga och uppföljningsbara mål ligger som grund. Tre tidigare verksamhetsplaner har konsoliderats till en, antalet sidor i samma grad reducerats och läsbarheten i samma grad ökat.

Vi lämnade också remissvar på första steget i arbetet med detaljplanen för Stenhamra äldreboende. Det känns riktigt bra att den frågan nu är på rull.

En bra kväll med nämnden. Och det finns bra förutsättningar för att 2010 kommer att bli ett bra år.

måndag 7 december 2009

Nu flyger MUF Ekerö

I går kväll hade jag nöjet att som mötesordförande svinga klubban vid MUF Ekerös första årsmöte. Alla de traditionella punkterna avhandlades, inklusive val av styrelse. Det känns verkligen roligt att få vara med att starta en moderat ungdomsförening, även om jag själv tyvärr inte kan vara medlem.

Efter avslutat årsmöte tog man direkt tag i att planera för verksamheten i föreningen. Första föreningsmötet är i morgon, tisdag den 8 december. Snabba ryck är det.

Önskar självklart lycka till!

söndag 6 december 2009

En påse blandat: Lavaldomen, Climategate samt ryskt köp av franska örlogsfartyg

Veckan har varit händelserik.

Rättvisa har skipats i Laval-fallet. Fast märkligt att domslutet inte ger ekonomisk ersättning till Laval, trots att facken döms att betala skadestånd för sina olagliga stridsåtgärder. Att domstolen anser att företaget inte kunnat visa hur stor den ekonomisk skadan var, verkar märkligt.


Climategateaffären, där mailväxlingen mellan några av världens ledande klimatforskare har publicerats, får alltmer utrymme i media. Kommentarer hos Paul Lindquist, Mary X Jensen samt Anders Edwarsson i Svensk Tidskrift ger tillsammans en bra bild av problem och komplexitet.

Beskedet från IPCC att de ska granska de publicerade mailen lär knappast lugna klimatskeptikerna. Om Katolska kyrkan skulle meddela att en grupp kardinaler ska utreda frågan om Guds existens och be medlemmar i föreningen Humanisterna avvakta resultatet, skulle knappast göra särskilt många ateister beredda att eventuellt byta åsikt.

Det franska örlogsfartyget Mistral har besökt St Petersburg. Att detta sker efter mer än ett år av informella kontakter mellan Ryssland och Frankrike är knappast en slump. Ryssland har uttryckt ett tydligt intresse av att köpa ett, och därefter licenstillverka ytterligare fyra fartyg av Mistral-klassen. Varje Mistral kan transportera 16 helikoptrar, 40 pansarfordon och upp till 900 soldater och innehåller dessutom ledningscentral och sjukvårdsresurser.

En basering av ett, eller flera, ryska Mistral-fartyg i Östersjön skulle direkt påverka den militär-strategiska maktbalansen. Inte minst är detta illavarslande för våra baltiska grannländer. Dessa åtnjuter numera en svensk solidaritetsgaranti, vilken innebär att Sverige åtar sig att komma till deras hjälp om de angrips. Situationen blir inte bättre av att den ryske marinchefen uttalat att "Hade vi haft dessa fartyg 2008, hade vi klarat av Georgien på 40 minuter i stället för 26 timmar". Eller av Putins uttalanden att "Rysslands vapen används där Ryssland anser det nödvändigt".

tisdag 1 december 2009

Mera valfrihet - nu i kommunstyrelsen

Åter från årets sista sammanträde i kommunstyrelsen. Beslutet blev enligt socialnämndens förslag till kommunfullmäktige, med ett tillägg. Efter långa och bra diskussioner med oppositionen enades vi också om att återkomma inom två år till fullmäktige med en redovisning av genomförandet.

Det är nu bara ett beslut kvar - i kommunfullmäktige - innan vi i socialnämnden kan "trycka på knappen". Då börjar resan med införande av valfrihetssystem. Det kommer under 2010 att ge möjlighet till Ekerös hemtjänsttagare att själva välja vem som ska utföra hemtjänsten.

Kommunen kommer säkert under de närmaste åren att fortsätta vara en stor aktör inom både hemtjänsten, och de fyra andra tjänsterna som omfattas av valfriheten i detta steg. Mer makt till medborgarna och mindre till politikerna. Det känns bra (igen)!

onsdag 25 november 2009

Nu drar MUF Ekerö igång!

Träff igår kväll med några ungdomar som vill starta MUF Ekerö. Några är redan aktiva i sina gymnasieskolor och har erfarenhet därifrån.

Tina Ghasemi, distriktsordförande i MUF Stockholm, kom och berättade om vad MUF är, vad man gör och hur man drar igång en förening. Entusiastisk och engagerande.

Mycket snack om vad som händer i skolorna, ungdomarnas egna erfarenheter och ideer om vad man skulle kunna göra på Ekerö.

Det bestämdes att kalla till första årsmöte den 6 december. Det här kan bli riktigt bra!

söndag 22 november 2009

Ordens makt

Som Op-ed i SvD skriver Nima Sanandaji om Framgångrecept. Där påminns vi om att många av de före detta kommunistländerna i Östeuropa har en avsevärt högre tillväxt, och avsevärt lägre beskattning av arbete än vi har i Sverige. Att tillväxten är snabbare i dessa länder, innebär att deras medborgare får en snabbare ökning av välståndet, än vi har i Sverige.

Det borde ju inte vara omöjligt att gå till val på en politik som ger mer välstånd till alla. Men att läsa Jasenko Selimovic krönika i Fokus säger något om mediaklimatet i Sverige. Han beskriver hur redaktörer ifrågasätter varje gång han vill skriva en krönika som handlar om skatter. Något som självklart har gör det oerhört svårt för ett parti som ifrågasätter skattetrycket att nå ut med sitt budskap. Här har alliansregeringen lyckats bra med att etablera "arbetslinjen" som ett vinnande budskap, där skattesänkningar är en viktigt del av politiken.

P J Anders Linder skriver i SvD om föreningen Skattebetalarnas analys av oppositionens politik. Budskapet från (S), (MP) och (V) är att löntagare med månadslön över 19.700 kronor är "höginkomsttagare". Och, enligt vänsterns logik, bör därför utsättas för en hårdare beskattning är "vanliga löntagare". Med en sådan opposition, torde det blir svårt för alliansregeringen att förlora debatten om skatten på lönearbete.

Det fanns för många år sedan en moderat slogan: "Det ska löna sig att arbeta". Den håller bra än idag och är ju egentligen en tidig variant av "arbetslinjen".

söndag 15 november 2009

En riktigt bra ledarsida i SvD

Förstaledaren beskriver tydligt skillnaden mellan socialister och vi
som tror att det finns en trygghet i ett eget sparande. Här har
alliansregeringen gjort att bra jobb, med avskaffad förmögenhetsskatt.

I andraledaren får vi en insikt i hur mycket av dagens svenska skola
som bygger på ideer från det gamla DDR. Det finns fortfarande jobb att
göra innan det står klart att skolans uppgift är kunskapsöverföring.
Och hur detta ska göras är en uppgift som professionella pedagoger -
utan inblandning av politiker - är väl skickade att göra.

onsdag 11 november 2009

Valfrihet, valfrihet, äntligen valfrihet! Och så PRISMA, förstås

I kväll var en riktigt bra kväll i socialnämnden. Det var två ärenden som kändes extra bra att fatta beslut om.

Det första var att vi äntligen, efter mer än ett år av beredning, information, remisser, seminarier m m gick till beslut i socialnämnden och bestämde oss för att vi vill erbjuda valfrihet för våra hemtjänsttagare. Det gedigna arbetet som våra tjänstemän har gjort, och med det politiska engagemang som finns för frågan, kan det knappast bli annat än bra! Och det är inte bara hemtjänsttagare som kommer att få valfrihet, utan även avlösning och fyra tjänster till. Nu ska ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. Den politiska resan började den 16 september 2008 som jag skrev om här, och har sedan skrivit om det här, här, här och här.

Det andra var PRISMA-projektet. Både kommunala och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar har deltagit. Under ett år har deltagarna utvecklat former för deras arbetet så mycket som möjligt ska "hänga ihop" för barn och ungdomar som far illa, eller riskerar fara illa. Vi fick nu se resultatet av projektet, en plan för hur man ska få arbetet att bli både effektivt, och hänga ihop. Allt är inte på plats, men nu vet vi vad vi kan och vad vi vill. Och kan därmed också använda skattemedlen så effektivt som möjligt för att hjälpa barn och ungdomar som far illa, eller att riskerar att fara illa. Det är bra att kunna bidra till att fler barn och ungdomar får bättre framtidsmöjligheter. Har tidigare skrivit om det här och här.

En riktigt bra kväll, som sagt!

tisdag 10 november 2009

måndag 9 november 2009

Tre på en gång

En kväll med tre möten i rad.

Först kommunstyrelsegrupp om utbyggnaden av Ekerövägen till fyra filer. Som jag tidigare skrivit här, är det ett stort steg att länsplanen nu innehåller breddningen, men det är långt kvar. Framför allt saknas 810 av de 893 miljoner kronor som vägen beräknas kosta.

Sedan alliansgrupp i socialnämnden, med genomgång av ärendena inför nämndens sammanträde på onsdag. Bland ärendena är förslag att Ekeröbor med hemtjänst själva ska få välja vem som ska utföra tjänsten. Har tidigare skrivit om det här.

Slutligen en träff med alliansgruppledarna för beställarnämnderna (barn- och ungdomsnämnd, socialnämnd och kulturnämnd) med genomgång av våra respektive budgetförslag. Det finns mycket att säga om det, men det viktigaste är nog: vi går till val 2010 med riktigt bra budget. Mycket tack vare regeringens extra bidrag, som jag skrivit om här.

söndag 8 november 2009

Något som gått snett

SvD har på sina webbupplaga rubriker där det står att "Malmömoderater kan samarbeta med SD". Samtidigt har DN på sin webbupplaga "Malmömoderater ska inte samarbeta med SD", vilket ligger närmare sanningen.

För att göra den här röran ännu rörigare, har Sydsvenska dagbladet en artikel med rubriken "Flyktingstopp högt på M:s agenda". Om man sedan läser artikeln, får man klart för sig att flyktingstoppet är ett lokalt förslag, som endast gäller för Malmö och som läggs fram av lokala malmöpolitiker.

Den som bara läser rubrikerna på nätet kan nu få intrycket att moderaterna har en mycket osäker syn på både flyktingmottagning och samarbete med SD. Något som självklart är helt fel.

Tobias Billström och den moderata partiledningen har, gång efter annan, gjort klart att Sveriges generösa flyktingpolitik ligger fast. Det är också helt klart att friheten att bosätta sig var man så önskar, trots de problem som följer med detta, är fast förankrad.

Fredrik Reinfeldt har tillsammans med de övriga alliansledarna, också gång efter annan, gjort klart att man inte vill bilda regering med stöd av SD.

Det finns inte stöd inom moderaterna för vare sig flyktingstopp eller samarbete med SD, och säkert inte hos något av de andra allianspartierna heller. Det här är en lokal Malmöfråga, som journalister och rubriksättare försöker göra större än den är.

Möte för valledare

Lördag var möte hela dagen med moderata valledare från stad och län.

Planerna inför valkampanjen 2010 börjar ta form, både till innehåll och tid. Det är mycket som ska hinnas med, även om det nästan är ett år till den valdagen 19 september.

Det var intressant att ta del av norska höjres erfarenheter av dörrknackning. En gammal god kampanjmetod som möjligen står inför renässans, mitt i all digitalisering och användning av sociala medier.

Dagen avslutades av Anna Kinberg Batra, som gav en mycket bra genomgång av läget i EU och vilka utmaningar det svenska ordförandeskapet innehåller.

fredag 6 november 2009

Kommunalrådet med i matchen

Nu har Peter Carpelan, kommunalråd på Ekerö, också kommit med i den digitala informationsmatchen. Peters blogg finns på http://petercarpelan.blogspot.com/.

Om man hittar något läsvart är upp till var och en att bedöma. Skönheten finns ofta i betraktarens öga, och detta kan även gälla läsarens ögon.

Välkommen Peter!

torsdag 5 november 2009

Ett beslut med allvarliga konsekvenser

Nu har regeringen fattat beslut om gasledningen som Nord Stream vill lägga i Östersjön.

Media har i huvudsak fokus på miljöprövningen, och det är också oppositionens vinkling.

Mindre fokus läggs på den säkerhetspolitiska aspekten. Eller snarare avsaknaden av vilka konsekvenser för Sveriges säkerhet beslutet får.

Regeringen har under hela processen varit mycket tydlig med att man inte avser lägga säkerhetspolitiska aspekter på projektet. På vanlig svenska betyder det ungefär: "Det finns ingen anledning att tro att Ryssland kommer att bete sig som vilket annat civiliserat land som helst. Om till exempel Norge ville dra en gasledning utanför Göteborg skulle väl ingen tycka att det var nåt konstigt med det".

Men Ryssland är inte Norge. Ryssland har använt både ekonomiska och militära maktmedel mot före detta Sovjetrepubliker. Det finns dessutom starka indicier för att Ryssland låg bakom IT-attacken mot Estland för några år sedan. Ryssland har ett upprustningsprogram där man ökar sin försvarsbudget med 15%, varje år fram till 2015. Ryssland har en knappt fungerade demokrati. Ryssland genomförde under september den största militärövningen i Östersjön sedan millenieskiftet. Bland annat övades landstigning.

En av de få, från säkerhetspolitiska utgångspunkter, kritiska rösterna är Carl B Hamilton på Newsmill.

Nu är beslutet fattat. Konsekvenserna på lång sikt är svåra att överblicka. Något som är helt klart, är att Ryssland nu kommer att få legitima säkerhetsintressen några mil öster om Gotland. Det kommer självklart inte att vara acceptabelt för Ryssland att en vital exportintäkt hotas. Ryssland kan därför ställa krav på att få övervaka gasledningen med både med flyg och fartyg, både på och under vattenytan. Krav som det blir mycket svårt för Sverige att inte acceptera.

På kort sikt bör beslutet självklart medföra ökade anslag för försvaret, dels för att återställa försvaret av Gotland, dels för att stärka örlogsflottans närvaro i Östersjön.

SvD, SvD, SvD, DN, DN

PS För övrigt noteras att Tokmoderaten har skrivit ett ovanligt balanserat inlägg på sin blogg om beslutet. Kanske ett uttryck för att också min partifrände känner stundens allvar.

Uppdatering: Noterar SvD i dagens ledare: "Att sila miljömygg men svälja rysk kamel". En välfunnen liknelse.

Uppdatering 2: Daniel Snällman har kommenterat i sin blogg, inklusive Polens beslut att bygga två kärnkraftverk.

onsdag 4 november 2009

Ekerövägen breddas! Kanske ...

Länsstyrelsen har lämnat förslag till infrastrukturplan för Stockholms län till regeringen. Och det som vi hoppats, men knappats vågat tro på, uppfylldes. Breddning av Ekerövägen till fyra körfält är med som projekt! Det är bra.

Nu är inte allt klart i o med detta. I nästa steg ska regeringen fatta beslut om finansiering. Såvitt går att läsa av förslaget, föreslår länsstyrelsen att av den totalt projektkostnanden på 893 miljoner kr, ska statsbudgeten stå för 83 miljoner kr.

Resterande 810 miljoner kr ska dels komma från intäkter från trängselskatt (den som alliansregeringen införde efter valet 2006), dels från kommunal medfinansiering.

Med en projektkostnad på 893 miljoner kronor, är inte rimligt att kommunen kan bidra med någon större andel. Skattebetalarna i Ekerö kommun betalar idag genom kommunalskatten över 150 miljoner kronor per år till det kommunala skatteutjämningssystemet. Och bidrar dessutom genom statsskatten till alla de miljarder i infrastrukturinvesteringar som görs norr om Dalälven - de flesta synnerligen tveksamma från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att i det läget kräva att Ekerös medborgare dessutom ska betala många miljoner för att inte få en försämrad vägstandard på den enda vägen till och från kommunen är inte rimligt.

Enligt planen planeras byggstart till 2017. Däremot finns det inte några medel från statsbudgeten anslagna förrän 2019.

Som sagt, ett viktigt steg på vägen, men det kommer dröja länge tills vägen är utbyggd...

måndag 2 november 2009

Det kräver en revolution

SvD Brännpunkt skriver Lars Melin, docent i nordiska språk, om den tsunami av lagar som sveper över oss. Svensk författningssamling utkommer med mer än tusen nummer om året. Lars Melin drar den helt korrekta slutsatsen att ju fler lagar, desto mindre sunt förnuft kommer att råda.

Utvecklingen går att vända, men skulle sannolikt kräva en mindre revolution vår mentalitet. Lars Melin använder exemplet gränsvärden för bakteriemängden i badvatten. Det är, på gott och ont, osannolikt att det skulle gå få förståelse för att avskaffa gränsvärdet för bakterier i badvatten, för att i stället det sunda förnuftet får råda.

Och så är det nog, tyvärr, med de allra flesta av dessa detaljregler. Var och en för sig är de både kloka och förnuftiga. Och så länge det inte finns någon tydlig problembild av vilka problem tsunamin orsakar, kommer vi nog att få leva med den.

söndag 1 november 2009

Om socialnämnden

På Ekerömoderaternas hemsida finns även en kort beskrivning av arbetet i socialnämnden. Läs den här.

Just nu är införandet av kundval högaktuellt. Vi gav för drygt ett år sedan uppdraget till tjänstemännen att utreda förutsättningarna för kundval. Med lite hjälp från regeringen som, via socialstyrelsen, gav ett stimulansbidrag har vi nu på nämndens bord ett mycket väl genomarbetat förslag. Under det här dryga året har ärendet redovisats för nämnden vid ett par tillfällen, och vi har också genomfört seminarier med deltagande från både kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Om allt går som jag hoppas, kommer socialnämnden vid sammanträdet om en dryg vecka att föreslå kommunfullmäktige att införa kundval enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV. Det kommer att ge Ekerös politikerna mindre makt och Ekerös medborgare mer makt. En utveckling i helt rätt riktning!

söndag 25 oktober 2009

PRISMA nästa steg

Fredag morgon på PRISMA-möte i Sånga-Säby med många intresserade, både anställda inom Ekerö kommun men också friskolor, polis och flera andra verksamheter.

Lyssnade bland annat till en beskrivning av en metod för nätverksarbete kring ett barn eller ungdom. Metoden utgår från att man bjuder in föräldrar, släkt, vänner och andra som den unga personen har kontakt med.

Grundtanken med metoden är självklar: de insatser som görs från det offentliga ska syfta till att lyfta fram och stärka det nätverk som de allra flesta barn och ungdomar har. Det ger inte bara föräldrar, utan även släktingar och andra personer som vill engagera sig i den unga personen en möjlighet att kliva fram och visa att de bryr sig om.

Nätverksmetoden är bara en del av den plan som PRISMA-arbetet har resulterat i. I planen beskrivs hur vi som träffar barn och ungdomar inom Ekerö kommun ska arbeta för att helheten ska "hänga ihop". Skrev om det här i början på året. Under hösten ska vi ta ställning till planen i socialnämnden. Det verkar lovande.

torsdag 22 oktober 2009

Ett litet steg, men åt fel håll

Datainspektionen har enligt SvD kontaktat SJ för att granska om de personliga biljetterna kränker den personliga integriteten.

Det steg som SJ tar är litet, men från ett integritetsperspektiv, i fel riktning sett. Tyvärr finns det inte någon stark lagstiftning i Sverige som skyddar integriteten.

Att, som Datainspektionen gör, i efterhand inleda en utredning och göra detta först efter att man fått in flera anmälningar är sannolikt i enlighet med gällande lag och bestämmelser för hur Datainspektionen ska agera. Men det är alltför tandlöst för att verka som spärr mot den allt vanligare insamlingen av personinformation.

De initiativ som behövs är till dels redan tagna. En sökning på regeringens hemsida med sökordet "integritet" ger ett antal träffar på tidigare gjorda utredningar inom området. Och så har Henrik von Sydow uppdraget från moderata partistyrelsen att leda arbetsgruppen som ska forma moderaternas politik för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Ett initiativ på integritetsområdet skulle vara mycket välkommet inför valet.

onsdag 21 oktober 2009

Väl godkänt till föräldrarna i Ekerö!

I afton arbetsutskott i socialnämnden.

Första punkt på dagordningen var uppföljning av de ungdomspolitiska målen för Ekerö kommun. En enkätundersökning har genomförts och resultatet var till vissa delar rätt så förutsägbart, och till andra delar mer intressant.

På frågan om vilken som är den vanligaste mötesplatsen för ungdomar, svarade de .... trumvirvel... hemmet!

Det är ett gott tecken, och tyder på att de flesta ungdomarna bor i hemförhållanden där de både kan, vill och får ta hem kamrater.

Det är också ett gott betyg åt föräldrarna. Det är ju föräldrarnas ansvar att bygga ett hem där ungdomar känner att både de själva och deras kamrater är välkomna. De flesta föräldrarna i Ekerö möter upp och tar det ansvaret.

Det känns bra!

måndag 19 oktober 2009

Runstenar och queerteori

Vad har runstenar med queerteori att göra? Ja, det undrar nog många men Tanja Bergkvist vet var man kan få svar på den frågan.

Bloggaren Tanja Bergkvist är kanske mest känd för att hon i början av året avslöjade att Vetenskapsrådet spenderar 500.000 (en halv miljon kronor) på forskningsprojektet "Trumpeten som genussymbol" på sin blogg och i SvD Brännpunkt.

Något senare i våras skrev hon ett mycket syrligt blogginlägg om en fiktiv kurs: Härskarteknik 7,5 poäng. Iden till den absurda kursen verkar hon ha fått när Tanja förstod att hon missat ett föredrag i ämnet som också är rubriken på detta inlägg: Runstenar och tillämpad queerteori. Detta är inget skämt. Programmet till föreläsningen finns att läsa här, tillgängligt på den officiella websiten för Juristutbildningen vid Uppsala universitet.

Det finns flera perspektiv på detta. Det är bra att Tanja orkar blogga på. Och man kan hoppas att det finns någon riksdagsledamot som tar upp frågor om genusforskning och jämställdhetsiver som har gått överstyr. Det finns gott om exempel på båda delarna på Tanjas blogg.

söndag 18 oktober 2009

Ingen politik (nästan)

16-åriga Jessica Watson från Australien gav sig idag av på en solosegling jorden runt.

Rena vansinnet, tycker en del. Fantastiskt att få leva sin dröm, tycker andra.

Det skulle gå att lägga politiska perspektiv på detta. Utifrån ett genusperspektiv kan det man se detta som ett steg i kvinnans frigörelse, eller å andra sidan ett exempel på där en ung kvinna inrättar sig efter manliga förebilder. Utifrån individperspektiv kan man ha synpunkter på rätten för individen att fatta beslut om sitt eget liv, eller föräldrars ansvar för att sätta gränser.

Jag avstår från att lägga några politiska värderingar på händelsen, men lägger i stället en länk till Jessica Watsons blogg i min länklista.

Och önskar självklart lycka till!

lördag 17 oktober 2009

Allians för Ekerö

Ny blogg i sfären, nu från Allians för Ekerö.

Finns både bra och dåliga exempel i andra kommuner. Ska bli intressant att se om den kan fungera i kommunikationen med väljarna. En bra start är att man har öppet för kommentarer, något som är en förutsättning för en dialog.

Önskar lycka till, och jag kommer säkert att referera vad som skrivs där. Möjligen komma in som gästbloggare, vem vet?

torsdag 15 oktober 2009

Mera valfrihet på Ekerö

I afton var samtliga ledamöter och ersättare i Ekerö kommufullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd inbjudna till informationsmöte om LOV, Lagen om Valfrihet.

Socialnämnden har arbetat sedan i fjol med frågan. Nu har vi ett ärende färdigt för socialnämnden om några veckor, för att sedan att gå till KS och slutligt ställningstagande och beslut i KF. I ärendet föreslår socialnämnden bland annat att våra hemtjänstmottagare själva får möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänst i deras hem.

Något som borde vara helt självklart - vuxna människor klarar faktiskt att fatta beslut om vem som ska städa i deras hem - är nu på väg att införas under 2010.

Äntligen!!

onsdag 14 oktober 2009

Bra att de kommer ut

Carl Bildt och Thomas Bodström har det gemensamt att de båda kryssats in i kyrkofullmäktige.

Det finns att läsa många negativa kommentarer om detta, framför allt avseende Thomas Bodström som ju har fått mycket kritik för sina engagemang utanför riksdagen. Finns bland annat att läsa här och här.

Dock finns det också en positiva sida i detta. I en tid då det i högsta grad anses politiskt korrekt för politiker att distansera sig från religion i allmänhet och kristendom i synnerhet, är det rakryggat av Bildt och Bodström att stå för sin kristna tro. Som man väl får anta ligger till grund för deras respektive beslut att kandidera till kyrkofullmäktige.

tisdag 13 oktober 2009

Hovrätten rättar tingsrätten

Enligt hovrätten behöver Ephone inte lämna ut IP-adresserna till de användare som hade tillgång till den lösenordsskyddade ftp-servern. Domskälet, enligt SvD och DN, är att Antipiratbyrån inte lyckats visa att någon annan än Antipiratbyrån varit inne på servern. Vilket knappast kan anses vara grund för att anse att servern varit "allmänt tillgänglig".

För rättssäkerheten är detta ett viktigt domslut, även om det är oroväckande att domslutet baserades på minsta möjliga marginal: två domare för och två emot, varvid ordförandens utslagsröst fäller avgörandet.

Om domen överklagas, är det bara att hoppas att Högsta domstolen står fast vid hovättens dom. Den logik som tingsrätten tillämpade var: "det faktum att det fanns 27 ljudböcker på servern måste medföra att det fanns många som hade tillgång till servern" är ju uppenbart orimlig.

Karl Sigfrid skriver om domen här.

måndag 12 oktober 2009

Hedrande, men med tveksam rubriksättning

Göran Hägglunds utspel mot "åsiktseliten" fortsätter. Enligt DN talade Göran Hägglund till kristdemokratiska partiarbetare under måndagen, och verkade ganska nöjd med de senaste veckornas reaktion.

"Provokatörerna har blivit vansinnigt provocerade", sade Hägglund enligt DN.

Men det är väl inte så konstigt att de blir provocerade. Den åsiktselit som Hägglund talar om är vana att äga problemformuleringsprivilegiet, och vid varje tidpunkt sätta agendan för den offentliga debatten.

"De raljerar över att verklighetens folk hellre tittar på blondinbellas mingelbilder från senaste utekvällen än de följer seriösa kulturprogram i statstelevisionen" fortsätter Hägglund.

Att Hägglund sannolikt personligen föredrar kulturprogram, hellre än tittar på blondinbellas mingelbilder är en sak. Men att han som politiker tar avstånd från "en elit som bekräftar sig själv genom att lägga andras liv tillrätta" tyder på att han förstår att skilja personliga preferenser från vad som ska vara norm för andra medborgare i samhället. Det hedrar honom.


PS Noterar att DN i rubriken på löpet använder "kulturelit", i notisen från TT används begreppet "åsiktselit" men i de direkta citaten av Hägglund används uttrycket "elit".

Det väcker frågan om rubriksättaren tyckte att artikelns begrepp "åsiktselit" inte var så intresseväckande, utan bytte ut det mot "kulturelit" i rubriken. Och om TT inte tyckte att uttrycket "elit" som Hägglund använde inte var tillräckligt intresseväckande, utan i stället använde "åsiktselit" i löptexten.

Det är självklart att "kultureliten" känner sig mer provocerade av rubriken "Nya angrepp mot 'kulturelit'", än om rubriken hade varit "Nya angrepp mot elit". Vilket, enligt notisen, var det uttryck som Hägglund faktiskt använde.

Kanske en intressant betydelseglidning, som rubriksättaren på DN skulle försvara med: "Men det blev mer intressant så".

söndag 11 oktober 2009

Sex och centerpartiet

DN skriver en artikel om centerpartiets vånda inför sexköpslagen.

CUF:s ordförande Fredrik Federley vill avskaffa lagen, medan Annika Qarlsson vill skärpa lagen genom att prostituerade ska betraktas som brottsoffer och därmed kunna kräva kompensation och skadestånd.

Federley hävdar att när lagen skrevs var det:
".. inte så att man använde sig av någon fakta, vetenskap eller undersökningar."
Federley säger vidare att:
"de som driver debatten .. hyfsat välbärgade medelklasskvinnor ... inte kan tänka sig att vare sig köpa eller sälja sex. De tycker att det är fult och smutstigt, och de överför det i normerande lagstiftning".

Qarlsson är irriterat över Federleys teori om hennes och hennes meningsfränders incitament:
"Att vi ska uppfattas som moralkonservatitva tanter som inte har något fullödigt sexliv är så låg nivå"

Det är lite svårt att förstå varför det inte existerar seriös forskning. Likaså att justitieministern i utvärderingen av sexköpslagen inte tillåter att man analyserar om lagstiftningen har haft önskad effekt.

Så länge varken forskning eller seriös utvärdering görs, lämnas fältet fritt för "låg nivå"-debatter. Visserligen understundom underhållande, men knappast till särskilt stor hjälp för de prostituerade kvinnor som verkligen är utsatta.

lördag 10 oktober 2009

Fildelning eller piratkopiering

Det är ett sätt att beskriva vad som diskuterades på frukostseminarium med Henrik von Sydow (varför inga kommentarsmöjligheter, Henrik?) i går. Hade egentligen tänkt skriva om det då, men så kom Obama och norrmännen emellan.

I alla fall, en intressant debatt med Per Strömbäck (ej släkt) från dataspelsföreningen och Martin Rolinski från BWO och Telia.


I videon framgår Pers och Martins respektive perspektiv. Det som sades var kanske, i alla fall för flera av deltagarna, inte så mycket nytt. Den principiella frågan om vad upphovsrätt är, och om det går att skydda denna belystes inte särskilt. Inte heller blev det så mycket sagt om hur en förändrad upphovsrätt, som tar hänsyn till dagens teknik, skulle kunna se ut.

Däremot diskuterades rättssäkerhet i flera olika perspektiv. Till exempel den enskildes möjligheter att få rätt mot stora resursstarka organisationer och företag, IP-adressens svaghet som identifikationsmedel vid rättsskipning och det faktum att beviskraven vid civilrättslig prövning är lägre än vid rättegång i brottmål.

Sammanfattningen skulle kunna vara: Om bara statsmakterna och upphovsrättsindustrin skulle kunna acceptera att brottmål med proportionalitet, och inte civilrättslig prövning, är rätt väg att gå skulle detta nog gå att lösa. Återstår att se om så bli fallet.

fredag 9 oktober 2009

Dagens slogan

Om Obama kan få Nobelpriset - ja, då är allting möjligt. Tänk positivt!

PS En kollega fick mail från en amerikansk affärsbekant och statstjänsteman: "Firar ni 1:a april på hösten i Skandinavien?"

Hur svarar man på det, utan att det uppfattas som att man misskrediterar den amerikanske presidenten?

PPS Det sägs att Obama inte har gjort något för att få priset, men han har faktiskt organiserat socialt arbete i Chicago. Tänk, jag är ju ordförande i socialnämnd.

PPPS Någon som har adressen till Stortinget i Oslo?

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, Newsmill

onsdag 7 oktober 2009

IT på flera olika sätt

Social samrådsgrupp i afton. Kvällen gick digitaliseringens tecken.

Först ut på den digitala pisten var Henrik von Sydow. Han har fått i uppgift av partistyrelsen att ta fram ett förslag till hur moderaterna på ett klokt sätt ska ta tillvara den nya teknikens möjligheter. Uppgiften är verkligen inte enkel, och framför allt med tanke på att den ska redovisas före jul i år. Ett första frukostmöte har genomförts. Men om Henrik fortsätter att arbeta lugnt och metodiskt med en stabil grund i moderat ideologi kan det här nog bli riktigt bra. Henrik är bra, nästan lite synd att han inte har plats i regeringen.

Sedan fick vi en insikt i hur tillståndsenheten i Stockholms stad arbetar för att datorisera tillståndsgivning för alkoholutskänkning. Det finns många intressant möjligheter hur den offentlig administration kan samtidigt både göras billigare och samtidigt höja servicenivån. Här är ett konkret exempel, som kan ge inspiration till liknande initiativ inom flera områden.

Slutligen berättade två fältarbetande socialsekreterare från Danderyd hur man, inom och med hjälp av sociala medier, når ungdomar och barn på glid. Intressant att socialtjänsten i Danderyd har varit ute på nätet sedan 2000. Man började på Lunarstorm, men är sedan några månader tillbaka mest aktiva på Facebook. Ett svårt område, men ska man ha en uppsökande och förebyggande fältverksamhet, så är nätet "stället att vara" på.

En mycket givande kväll.

tisdag 6 oktober 2009

Medborgarrätt kostar pengar

Nu pågår enligt SvD ett slags Svarte Petter-spel på internet. Musik- och filmindustrins företrädare har genom hot om stämning lyckats få ett flertal svenska internetoperatörer att vägra leverera bandbredd till The Pirate Bay.

Detta beteende har sin grund i att ingen, eller mycket få, internetoperatörer orkar ta den finansiella striden mot de stora musik- och filmbolagen. Då är det enklare att helt enkelt vägra leverera bandbredd till TPB. Trots att det inte ens finns någon dom mot TPB som vunnit laga kraft, och trots att det knappast går att hävda att internetoperatören har ansvar för den data som TBP tillhandahåller.

Det finns tydliga paralleller till den situation som Henrik von Sydow så träffande beskriver i SvD under rubriken "Medborgarrätt ska inte kosta pengar".

I de fall som beskrivs handlar det om storbolag som, tack vare de har råd att anlita dyra skattejurister klarar matchen mot skatteindrivarna. Men de små och medelstora företagen har varken råd eller tid att ta den juridiska striden, och betalar hellre en felaktig skatt än att riskera sitt företags framtid.

I fallet TBP är det internetoperatören som slänger ut en lite kund, heller än att ta en konflikt i domstol med de kostnader och den osäkerhet som det skulle medföra för operatören.

I båda fallen leder dagens lagstiftning till att medborgarrätt kostar pengar. Något som nog de flesta av oss trodde tillhörde en gången tid.

Har skrivit tidigare om det här och här.

måndag 5 oktober 2009

Inte så illa

Annicka Engblom (M) motionerar om att kungen ska föreslå statsminister och regering, som regeringsformen föreskrev fram till 1975.

En konstitutionell monarki där monarken inte har någon funktion är inte en helt lyckad som konstruktion. Det finns ett värde i institutioner som står vid sidan om de dagpolitiska maktstrukturerna. Detta skulle, som Annicka skriver på sin blogg, stärka demokratin.

Annickas motion kan i sin helhet läsas på hennes blogg. Tyvärr är nog sannolikheten ytterligt begränsad för motionen kommer att bifallas.

söndag 4 oktober 2009

Inte lätt att förstå

Nu har regeringen lagt ett lagförslag som innebär att de s k Tsunaminbanden ska sekretessbeläggas i 70 år. Något som, för en utomstående, verkar helt obegripligt.

Motivet att "Regeringskansliets sätt att arbeta" annars skulle kunna röjas är inte helt begripligt, och knappast tillräckligt starkt för att motivera en sekretess under då lång tid.

Andra bloggare har skrivit i frågan, bland annat Mary X som ställer frågan "Vad kan vara så hemligt med tsunamibanden - egentligen". Det är det nog flera som undrar.

lördag 3 oktober 2009

Könet har betydelse

Den busschaufför som något övernitiskt avvisade en manlig passagerare från bussen till Tjejkväll i Piteå får nu - rättmätigt - utstå kritik. Bakom arrangemanget Tjejkväll i Piteå står en företagarförening, Piteå Presenterar, som nu tar avstånd från busschaufförens agerande.

Tyvärr är nog denna särbehandling bara toppen på ett isberg. I feminismens och jämställdhetens namn särbehandlas kvinnor, vilket medför att män diskrimineras. Det är en olycklig utveckling som medför att könen ställs mot varandra, i stället för att se till de starka sidorna hos personerna och individerna.

Den stackars busschauffören trodde nog att han gjorde rätt, när han försökte följde den radikala kulturelitistiska vind som Göran Hägglund så träffande beskriver i debattinlägget om Verklighetens folk.

Mer sunt förnuft i verkligheten skadar inte.

fredag 2 oktober 2009

Laglöst land och nät

Google har blockerat The Pirate Bay, TPB. Enligt Google sker det efter hot om rättsliga åtgärder från en upphovsrättsorganisation.

TPB:s Peter Sunde-Kolmisoppi tror att det är för att Google vill bli av med en konkurrent.

Oavsett vilket så är detta bara ytterligare ett exempel på hur laglösheten breder ut sig. Genom hot kan företag och organisationer med stora finansiella resurser tvinga fram en censur av nätet, utan någon som helst rättslig prövning.

Oavsett vad som händer med telekomdirektivet och 138an, finns det inte något hinder för Sverige inför en tydlig lagstiftning som reglerar att avstängning från internet måste föregås av domstolsprövning.

Det är hög tid för en lagstiftning. Bea, vad gör du?

onsdag 30 september 2009

Utkräv ansvar av brottslingen

En grupp företrädare för internetleverantörer reagerar på den rättspraxis som börjar utvecklas, där internetleverantörerna börjar hållas ansvariga för den data som deras kunder skickar. Mycket träffande beskriver de det absurda i detta:

"Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara"

Eller för att ta ett aktuellt exempel: Ingen skulle väl komma på tanken att hålla luftfartsverket ansvariga för att helikopterrånarna använde luftrummet då de utförde en kriminell handling.

Det är bara att hoppas att lagstiftarna tar initiativ till ny lagstiftning, som ger håller den som begår brottet - och ingen annan - ansvarig.

SvD

tisdag 29 september 2009

Budgetarbete och överbeskattning

Höstens budgetarbete i Ekerö kommun har avsevärt underlättats genom de 18 miljoner som kommunen fått i förstärkning från regeringen. Men om kommunen skulle få behålla samtliga skatteintäkter från kommunens innevånare, hade läget varit avsevärt mycket bättre.

Det är svårt att veta exakt, men någonstans mellan 150 och 200 miljoner skattekronor överförs varje år från Ekerö till andra kommuner runt om i landet. Detta är en ordning som leder till att vi måste överbeskatta Ekerös innevånare. Ett system som med det nya förslaget till grundlag tyvärr verkar permanentas.

lördag 26 september 2009

En osannolik historia

En upphovsrättsorganisation i Australien, AFACT, har synpunkter på att en ISP erbjuder obegränsat antal MB nedladdning. AFACT anser att detta är att uppmuntra till piratkopiering.

Samma upphovrättsorganisation, AFACT, driver f ö ett fall i domstol där man försöker hävda att en ISP är ansvarig för vilken information som dess kunder distribuerar. Lika orimligt som att posten skulle ta ansvar för innehållet i brev.

onsdag 23 september 2009

Ökat risktagande, oskyddade soldater och större förluster

Natos befälhavare i Afghanistan, den amerikanske generalen Stanley McChrystal, anser att trupperna under hans befäl måste utsätta sig för samma risker som afghanerna. Hans bedömning är att ett ökat risktagande med de förluster som detta leder till, är nödvändigt för att vända den nuvarande negativa utvecklingen. Befolkningen i Afghanistan måste uppfatta att Isaftrupperna i första hand är i Afghanistan för att skydda befolkningen, och inte för att i första hand döda talibaner. Citat från DN:

"Genom att vara alltför upptagna med att skydda oss själva så har vi agerat på ett sätt som distanserar oss — fysiskt och psykiskt — från det folk vi försöker skydda. . . Upprorsmännen kan inte besegra oss militärt; men vi kan besegra oss själva".

Det är ett kärvt budskap som befälhavaren skickar. I klartext innebär detta att fler döda och skadade Isafsoldater är ett nödvändigt ont som länderna i koalitionen måste acceptera.

Detta budskap går i direkt motsatt riktning mot den inriktning som den svenska insatsen har haft under det senaste året, där kravet på skydd för soldaterna har drivits hårt av media och vissa försvarspolitiker.

Den svenska styrkan kommer, om general McCrystal får sin vilja igenom, i begränsad omfattning att få använda de Galtar och Stridsfordon 90 som under senaste året skickats till Afghanistan.

Kan den svenska opinionen acceptera detta? Delar den svenska försvarsledningen den amerikanska generalens bedömning? Och kommer de i så fall att stå upp för en militär professionell bedömning?

Frågor som inte har enkla svar.

DN, Washington Post (hela McCrystals rapport, utan de hemliga delarna)

söndag 20 september 2009

Symbollagstiftning?

Enligt DN vill regeringen införa promillegräns till sjöss. Det är många politiker som tidigare uttalat sig utan någon större insikt i vad som skiljer sjölivet från trafiken på vägarna.

Flera båtorganisationer har också krävt, hittills utan gensvar från regeringen, att problemet med fritidsbåtolyckor ska bli föremål för utredning. Se t ex Svenska Kryssarklubben, SXK, remissvar på förslaget till behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp. Där skrev SXK i fjol, 2008:

En gedigen och trovärdig analys av båtlivet i Sverige saknas. Det beror på att fakta inte samlats in och bearbetats. Detta gäller dessvärre i synnerhet fakta kring olyckor till sjöss. Det vi vet av dokumentation från sjöräddningscentralen MRCC är att det förra året inträffade knappt etthundra sjöolyckor där akut läkarvård krävdes. Vi vet också att dessas sjöolyckor i allmänhet är singelolyckor med relativt lindiga personskador. Elva var dödsolyckor - merparten drunkningsolyckor. Uppgifter om händeleseförlopp, båttyp, båtens storlek, hastighet, inblandades ålder nautiska kompetens och andra vikitga fakta saknas till största delen helt.

Det skulle vara rimligt att ett lagförslag grundas på fakta. I annat fall är risken uppenbar att detta blir en symbollagstiftning, utan praktiskt värde. Det skulle vara olyckligt.

torsdag 17 september 2009

Yttrandefrihet åt olika håll

Två olika perspektiv på yttrandefriheten: vad den kan användas till och vilka reaktioner den väcker.

Det ena perspektivet är Aftonbladets beslut att inte ta in annonser från Sverigedemokraterna inför valet 2010. SvD, DN och Expressen meddelar att de avser tillämpa samma policy för eventuella annonser från Sverigedemokraterna, som de gör för övriga annonsörer.

Det andra är Anna Ankas debattinlägg på Newsmill om hur bra det är att vara hemmafru i USA. Detta inlägg, och möjligen fru Ankas medverkan i ett TV-program på liknande tema, blev starten för en debattexplosion som närmar sig IPRED eller FRA när den var som hetast.

Från ett demokratiskt perspektiv är Aftonbladets agerande allvarligt. En av de fyra största tidningarna i landen tillåter inte att ett politisk part köper annonsplats enligt samma villkor som andra politiska partier. Beslutet försvaras med att det är ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna.

Det är i alla fall hederligt av den ansvariga utgivarna att inte hitta på något svepskäl. Men då har Aftonbladet intagit ett förhållningssätt som - åtminstone på ett principiellt plan - gör det svårt för dem att kritisera Berlusconikontrollerad media för att inte bedriva vinklad eller censurerad rapportering.

Däremot verkar det som om fru Ankas inlägg på ett helt annat plan hittade rätt in i skrivhjärtat på många debattörer. Förvånansvärt många, bland annat Roland Poirer Martinsson, försvarar hemmafruarnas existensberättigande. Men det stora flertalet debattörer och bloggare tar Anna Ankas inlägg på största allvar och ser hennes inlägg som ett försök att driva jämställdheten tillbaka till 30- eller 50-talet.

Intressant är att motreaktionen kan ses som ett praktiskt tillämpningsexempel på den radikala elitens behov av att styra upp vad som är, respektive inte är, acceptabel livsstil. Något som alliansens ideologiska ryggrad Göran Hägglund skrev om på DN debatt för någon dag sedan. I och för sig ett något extremt exempel, men inte desto mindre talande.

Att fru Anka lever i en helt annan värld än den svenska verkligheten, att hennes erfarenheter inte är särskilt relevanta i en svensk kontext och att risken för att de ska få något större genomslag därför inte är särskilt stor, verkar bara ha genomskådats av ett fåtal. Däribland Mary X i inlägget "Säg hemmafru och alla går bananas" på hennes läsvärda blogg Mina Moderata Karameller.

onsdag 16 september 2009

En sen och bra kväll

Arbetsutskott i socialnämnden. Det var ovanligt många stora frågor. Budget, nya mål för nämnden, utbyggnad av Kullen, införande av valfrihetssystem, upphandling av gruppbostäder, nya ersättningssystem inom LSS och några till.

Att manövrera mellan alla dessa punkter och samtidigt hålla stämningen uppe är en utmaning, men det gick bra. Vi fick frågor besvarade av tjänstemännen, fila på några beslutsformuleringar inför nämnden och lägga den sista handen vid formuleringarna av nämndens mål.

Ett bra möte.

tisdag 15 september 2009

Det är bra, och kan bli ännu bättre

Kommunstyrelsen i Ekerö sammanträdde i kväll. Liksom statsministern i riksdagen kunde vi konstatera att läget är bättre än väntat. Skatteintäkterna blir större och kostnaderna lägre. Utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv har prognoserna vänt från djupaste underskott, till att nu visa på ett hälsosamt överskott för 2009.

Tydligen är läget detsamma på riksplanet. Regeringen förutskickar "satsningar" på totalt 32 miljarder. Mer pengar till kommuner, landsting, arbetsmarknadsåtgärder och rättsväsende är redan aviserade. Skattesänkningar för både förvärvsarbetande och pensionärer har också utlovats. Allt detta är mycket bra, men...

Att det säkerhetspolitiska läget sedan nästan tio år stadigt försämrats, har hittills inte gett något avtryck i statsbudgeten. Och lär knappast så göra i år heller. Men man får väl vara glad åt allt annat som verkar går åt rätt håll.

Två fel kan bli ett

Black Internet överklagar tingsrättens dom, trots den kostnad som detta innebär.

Att Sverige har en lagstiftning gör budbäraren ansvarig för innehållet i budskapet är inte rimligt. Om domstolsprövningen visar att tingsrättens beslut håller, måste lagstiftningen ändras.

Men något som är ännu mer allvarligt, är det faktum att rättssäkerhet heter pengar. Black Internet är inte något stort företag, och har inga möjligheter att engagera samma juridiska kompetens som de stora film- och musikföretagen. Har skrivit det här.

Överklagandet av domen kan leda till att tingsrättens dom visar sig vara felaktigt. Det skulle vara ett välkommet besked. Men fortfarande kvarstår problemet med assymetriska rättsfall, där möjligheten att få en rättvis juridisk prövning är beroende av finansiell styrka.

Karl Sigfrid blogga här.

lördag 12 september 2009

Privat, billigare och möjligen bättre

Vantörs hemtjänst AB har under sitt första verksamhetsår i privat regi lyckats över förväntan. De redovisar en vinst på ca 4 miljoner kronor, på en omsättning om ca 25 miljoner kronor.

Den kommunala tjänstemannen som ansvarar för ekonomin i stadsdelsförvaltningen i Stockholms stad kan inte förstå varför. Han "är förbryllad över resultatet" men gissar att en miljon beror på att all hemtjänst går med överskott, en miljon på att det privata företaget inte behöver betala till kommunens administration och spekulerar sedan i vad som genererar de övriga två miljonerna i vinst. Bland annat större andel deltidsanställda.

Ägarna till företaget redovisar att de har lika många anställda som tidigare, och större andel fast personal jämfört med tidigare. De som vill får arbetat heltid, och lönerna följer samma kollektivavtal som kommunen. Däremot har de varit försiktiga med utgifter, gjort besparingar där det gått och dessutom köpt in ett datoriserat planeringsverktyg.

Av artikeln framgår inte hur hemtjänsttagarna upplever förändringen, men hade det funnits ett missnöje skulle DN med all säkerhet ha redovisat detta.

Vantörs hemtjänst AB är en avknoppning från Stockholms stad. Försäljningen är överklagad, och har gått till länsrätt och vidare till kammarrätt. Domen i kammarrätten anger att det är Stockholms stads försäljning strider mot kommunallagen, eftersom staden tog för lågt pris vid försäljningen. Domen är överklagad till Regeringsrätten.

Det är uppenbart att verksamheten i dags bedrivs till lägre kostnad än tidigare, och förhoppningsvis med minst lika bra kvalitet som när staden var huvudman. Att vi ska införa valfrihet i hemtjänsten på Ekerö känns helt rätt.

fredag 11 september 2009

Ett angeläget ärende

Har skrivit om Relationsvåldscentrum, RVC, tidigare på min blogg. De uppmärksammas nu av SvD. Och det är välförtjänt.

Den insats som utförs av RVC är angelägen. Från samhällets perspektiv är det bra att möjligheten till lagföring ökar, och de utsatta kvinnornas får ett stöd som de annars inte skulle få.

Läs mer på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3505129.svd

torsdag 10 september 2009

Mat i lådor, kvalitet och duktiga kockar

Möte med kocken Fredrik Eriksson och en representant för Elite Hotels om mat i äldreomsorgen. Elite har i år gått in i branschen "mat i låda" under varumärket Varsågod. De har en uttalad ambition att nischa sig med kvalitet och övertog Samhalls anläggning i Sala vid årsskiftet. Den anläggningen användes som ett slagträ i debatten för något år sedan. Elite har nu en stor utmaning framför sig.

Greppet att engagera en känd och kompetent kock som rådgivare är nog klokt. Det finns mycket att göra för att lyfta både image och innehåll för färdiglagat. Självklart förutsätter bättre kvalitet en ökad vilja att betala. Det är inte självklart att alla är intresserade av att betala mer för maten. Men de som vill betala, borde ju kunna få bättre kvalitet.

Till hösten kan vi i vanliga livsmedelsaffärer köpa deras matlådor, och själva avgöra om den håller måttet.

En intressant kväll, och det är bara att hoppas att ambitionen att lyfta kvaliteten på "mat i låda" får genomslag.

tisdag 8 september 2009

Vilken vinkel

Idag rapporterar SvD om att en del skolor inte klarar konkurrensen om gymnasieeleverna. Med minskande elevkullar, blir det naturligtvis tuffare konkurrens.

SvD väljer att sätta rubriken "Konkurrensen tömmer skolorna". Det skulle kunna vara ett direkt citat av Roger Mogart (S).

SvD:s redaktion verkar, vilket flera moderater har uppmärksammat före mig, tagit som sin uppgift att verka som en megafon för den socialdemokratiska oppositionen. Trist.

måndag 7 september 2009

Skillnaden mellan rött och svart

Det tillskott som alliansregeringen idag aviserade kommer för många kommuner att betyda skillnaden mellan röda och svarta siffror i bokslutet 2010. Trots att det inte helt täcker intäktsbortfallet som orsakats av finanskrisen, är det ändå ett välkommet tillskott.

De drastiska åtgärder som flera kommuner aviserat, med nedskärningar i kärnverksamhet eller skattehöjningar, kan nu i flertalet fall förhoppningsvis undvikas. Och så länge alliansregeringen har kontroll på statsfinanserna, är risken för en underskottsdriven inflation liten.

Den rödgröna oppositionens reaktion ger inte mycket förtroende för deras förmåga att hantera en kris. Thomas Östros säger enligt SvD "Regeringen känner ingen entusiasm för att stärka välfärden", och kritiserar regeringen för att det inte är en långsiktig lösning.

Man får intrycket att om Thomas Östros fick bestämma, skulle budgetunderskottet i statens finanser vara avsevärt mycket större än det är, och att han dessutom skulle "känna entusiasm" för att låna upp pengarna som behövs för att täcka underskottet.

Drar mig till minnes den S-märkta politiker som sa: "Den som är satt i skuld är inte fri". Göran Persson hade sina sidor, men nog kunde han hålla i pengarna. Tyvärr verkar (S) och Thomas Östros ha glömt de visdomsorden.

DN, SvD, SvD, SvD,

söndag 6 september 2009

En helt annan verklighet

Berättelser från en helt annan verklighet finns att läsa på Sydsvenskan.

Den kvinnliga journalisten Wajeha al-Huwaider från Saudiarabien skriver under rubriken "Jag är trött på att bli förödmjukad" bland annat om saudiska kvinnors utsatthet. Det handlar om allt ifrån sport, körkort, pass och månggifte. Efter att ha läst den artikeln är det svårt ha förståelse för kulturrelativism, ämnet för en understreckare i SvD förra veckan.

Reem Assad, lärare vid en privat högskola i Saudiarabien, berättar under rubriken "Hon leder behåupproret" om de problem man som kvinna har att köpa underkläder i Saudiarabien. För att de manliga expediterna inte ska lockas till osedligheter, får affären inte visa bilder på underkläderna. Än mindre exponera varorna. Vilket leder till att saudiska kvinnor, nästan bokstavligt talat, måste "köpa grisen i säcken". Reem Assad har som reaktion startat en Facebookgrupp med uppmaning att bojkotta saudiska affärer, och i stället köpa på nätet.

Den verklighet som artiklarna beskriver vill jag inte se i Sverige.

torsdag 3 september 2009

Vad händer med Ekerövägen?

Regeringens beslut om Förbifarten innehåller inte något ställningstagande till breddning av Ekerövägen, 261.

I miljödepartementets PM, kan man läsa
"Regeringen förutsätter att:
....
- För anslutningen till väg 261 ett alternativ väljs som med lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått förenar stort hänsynstagande till områdets natur- och kulturvärden med goda möjligheter att utveckla effektiva kollektivtrafiklösningar och en hög säkerhetsnivå."

Det är svårt att se hur denna skrivning ger något stöd för att bredda 261. Något som är helt nödvändigt när trafik från Förbifarten läggs till den, redan idag, överbelastade 261 in mot Brommaplan. Konsekvensen blir att Ekeröborna får sämre möjligheter att komma in till centrala Stockholm.

Detta kommer bli svårt för Ekeröborna att acceptera.

onsdag 2 september 2009

Kör regeringen över Ekerö?

Enligt SvT Rapport kommer regeringen att besluta om klartecken till Förbifart Stockholm, aka Västerleden. Oklart är fortfarande vilka villkor som regeringen ställer, och i vilken utsträckning Ekerö kommuns krav har tillgodosetts.

Att Ekerös innevånare efter en investering på 27 miljarder kronor borde få en bättre, och inte sämre, trafiklösning verkar ganska rimligt. Det är därför Ekerö kommun kräver breddning av Ekerövägen in till Brommaplan. Har skrivit om det här, här, här och här.

Vägverket och Ekerö kommun har undertecknat ett avtal med det innehållet. Nu har regeringen möjlighet att fatta ett beslut som säkerställer att innehållet i avtalet genomförs.

tisdag 1 september 2009

Är 50 dagsböter avskräckande?

Många som kommenterar domen, bl a professorn i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet Thomas Bull, verkar anse att domen mot Anna Odell är rimlig. (Ett undantag är åklagaren.)

Men... hon fick lagens lägsta straff, 50 dagsböter. Är det verkligen rimligt? Hon kommer ju att bygga sin karriär på den här händelsen. Knappast troligt att någon framgent kommer att avstå från liknande tilltag p g av den straffvärderingen.

En person som verkar dela den uppfattningen är rektorn vid Konstfack, där några lärare f ö har startat en insamling för att täcka kostnaden för dagsböterna, 2500 kr. Och rektorns bedömning är att eleverna vid Konsfack kommer nog inte bli försiktigare nu. "Det kan snarare bli tvärtom, med tanke på all uppmärksamhet det här har fått".

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

söndag 30 augusti 2009

Fokus Norden eller Afghanistan?

Ett intressant inlägg i frågan om Norges beslut att inte köpa JAS Gripen görs av John Berg på DN Debatt.

Med god precision tydliggör John Berg att JSF blir ett mycket mer kostsamt alternativ för Norge. Han avfärdar också argumentationen om att JAS Gripen inte skulle möta de krav som Norge ställer.

I stället hävdar han att beslutet att köpa det amerikanska flygplanet JSF kan förklaras av att de krafter i Norge som inte vill ha försvarsindustriellt samarbete med Sverige, lyckades manipulera beslutsprocessen. Och han ställer också frågan varför Sveriges regering, trots att frågan berör Sveriges vitata intressen, är så passiv.

Artikeln utmynnar i krav på ett gemensamt svensk-norskt utskott ska få mandat att granska frågan om ett nytt stridsflygplan för Norge. Och att utskottets mandat skulle vara att nå enighet om stridsflygplansfrågans ekonomi och operativa realiteter.

Mot bakgrund av de krafter i Norge som uppenbarligen inte vill ha ett utökat samarbete med Sverige, framstår förslaget om gemensamt utskott som orealistiskt. Om dessa krafter, som John Berg hävdar, lyckades manipulera beslutsprocessen, är det osannolikt att de kommer acceptera en gemensam svensk-norsk granskning.

Det är heller inte självklart att det från svenskt perspektiv är av intresse att etablera ett prejudikat. Ska vi då också ha ett svensk-brittiskt utskott för att granska pågående upphandling av hjulfordon? Och kanske ett svensk-finskt utstkott för att balansera detta? Å andra sidan är hjulfordonupphandlingen en konkurrensupphandling, till skillnad från den norska stridsflygplansupphandlingen.

Vad beträffar den svenska regeringens hantering av frågan, kan man hålla med om att den inte framstår som särskilt kraftfull. Trots att det berör för Sverige vitala intressen.

Det är möjligt att man i regeringen gör bedömingen att ett mer kraftfullt agerande i säkerhets- och försvarspolitik i Sveriges närområde saknar stöd i väljarkåren. Helt säkert är att det saknar stöd i media. Media ägnar stort intresse för den svenska insatsen i Afghanistan, med de problem och glädjeämnen som där finns att rapportera. Något som dels berör många svenskar, och dels är medialt tacksamt när man hittar svagheter i hur den svenska insatsen hanteras. Svagheter som självklart bör rättas till.

Men den viktiga rapporteringen från Afghanistan kan tränga undan informationen och djupare analyser av vad som händer i Sveriges närområde. Att media agerar som de gör kan nog delvis förklaras med att det är enkelt att hitta säljande rubriker om insatsen i Afghanistan. Men det är inte lika enkelt att hitta säljande rubriker till de komplexa frågorna om vad den ryska gasledningen betyder för maktbalansen i Östersjön, eller Norges motvilja till försvarsindustriellt samarbete. Inte desto mindre är de frågorna sannolikt minst lika viktiga för Sveriges säkerhet, som utvecklingen i Afghanistan.


Wiseman kommenterar här


John Berg är född 1938, reservofficer, major i norska armén med internationell tjänst i Kongo och Libanon. Han var Aftenpostens försvarsmedarbetare 1974–79 och är Norgekorrespondent för Jane’s Defence Weekly sedan 1984. Mellan 1992 och 2000 var han redaktör för försvarstidskriften Vårt Vern, som är organ för Krigsskoleutbildade officerares förening. John Berg har skrivit flera böcker och hundratals tidningsartiklar.

tisdag 25 augusti 2009

Om värdet och utnyttjandet av experter

Regeringens internetexpert, Patrik Fältström, intervjuvas i DN om tingsrättsdomen mot Black Internet, som stängde The Pirate Bay under några timmar.

I artikeln står: "Han jämför internetoperatören med Vägverket, som knappast är ansvarigt för vad folk har i sina bilar, eller Posten som går fri från ansvar för vad brev och paket innehåller."

Mary X ställer i sin blogg frågan "När ska Vägverket tvingas stänga av vägar" som möjligen kan användas för kriminell verksamhet.

Om nu regeringen har tillgång till Patrik F, utöver regeringskansliets juridiska expertis, så finns kompetensen tillgänglig.

Det är dags för en ny upphovsrättslagstiftning.

måndag 24 augusti 2009

Det är skam, det är fläck ..

Tingsrätten har beslutat att internetleverantören Black Internet inte får tillgängliggöra ett antal utpekade filmer och musik som, enligt stämningsansökan, finns att tillgå på The Pirate Bay, TPB. Detta har medfört att Black Internet stängt av TPB från Internet.

Tingsrättens beslut är jämförbart med att göra posten ansvarig för innehållet i paket, eller teleoperatörer för vad som överförs i SMS eller telefonsamtal. Något som för de flesta framstår som helt orimligt.

Rättegången i tingsrätten förs inte mellan jämbördiga parter. Å ena sidan film- och musikindustrin, å andra sidan små företag utan de finansiella resurser som krävs för att hyra in jurister. Något som vid en civilrättslig process är helt nödvändigt för att ha en rimligt chans att lägga fram sin sak på ett juridiskt korrekt sätt.

Följande citat från IDG beskriver situationen:
Black Internet har valt att följa tingsrättens dom utan att ta strid i ärendet. Vd Victor Möller betonar att bolaget varken har tid eller pengar att ge sig in i den infekterade striden om upphovsrätt och piratkopiering.

– Beslutet fattades av tingsrätten i fredags och nådde oss idag. Vi har valt att följa beslutet, vi har framförallt valt att inte gå i svaromål, slå på stora trumman och lägga miljoner kronor på jurister, säger Victor Möller.

– Vi är ett litet bolag och vi har inte de ekonomiska resurserna att gå in i en sån här grej.

I ljuset av dessa uttalanden, framstår dagens lagstiftning som otidsenlig. Lika otidsenlig som den graderade rösträtten var för hundra år sedan. Då diktade Verner von Heidenstam:
"Det är skam, det är fläck på Sveriges baner
att medborgarrätt heter pengar"

Ingen skulle väl komma på tanken att stämma US Post för att de vidarebefordrar brev där smitta sprids. Eller att stämma de teleoperatörer som överförde de SMS där anarkister samordnade sina aktioner mot polisen vid Göteborskravallerna.

Black Internet står inför en parallell situation, men anser sig inte ha de ekonomiska resurser som krävs för att kunna föra sin talan.

Det är inte rimligt att möjligheten till rättvis juridisk prövning är beroende av vilka ekonomiska resurser man har till sitt förfogande.


Karl Sigfrid skriver om det här och här. Hax skriver om det här.

söndag 23 augusti 2009

En klok befolkning

I går kväll hade "aktivister" planerat en "gatufest" under rubriken "Reclaim Rosengård".

Det tyckte inte de boende i Rosengård var någon bra ide. Efter en kvart blev "aktivisterna" bortkörda, och flakbilen med musikanläggning släpptes inte in.

"Aktivisterna" drog då vidare till en bensinmack in närheten, och ägnade sig åt stenkastning mot polisbilar, sätta eld på buskage samt krossa rutor på bensinmacken. Notisen från TT avslutas med ett lakoniskt "... och ingen greps.".

Att polisen, efter en halv natt med stenkastning, bränder och glaskrossning inte griper en enda person är anmärkningsvärt.

Det är bara att beklaga att befolkningen i Rosengård, liksom på andra håll, tycker att man måste gå man ur huse för att skydda sina bostäder och egendom mot "aktivister". Men när polisen är så passiv är det fullt förståeligt.

SvD, DN

Komplettering: Aftonbladet hade egen reporter på plats. Artikeln stärker intrycket av boende som gör polisens jobb.

En klok journalist

Läser SvD Brännpunkt där frilansjournalisten Solveig Sigridsdotter Thörnblom under rubriken "Pannkaka av viktigt rättssäkerhetsdebatt" är bedrövad över oförmågan att föra en nyanserad debatt om rättssäkerheten i våldtäktsmål. Något som jag skrev om igår.

Hon avslutar sitt inlägg med: "Jag håller med dem som anser att det ställs rättsvidriga och kränkande krav på våldtäktsoffer. Detta etablerade beteende inom svenskt rättsväsende måste bekämpas. Men inte på bekostnad av rättssäkerheten i bevisfrågan, eller genom att vi straffar alla sexualförbrytare nästan lika hårt, oavsett brottets art."

lördag 22 augusti 2009

Om våldtäkter, tjatsex, staffvärde och medias roll

Har under några dagar följt debatten om våldtäkter. Startpunkten var åklagaren Rolf Hillegren som uttalade sig i SvD om HD:s utslag i två våldtäktsmål under sommaren. Där uttalade han dels att det ska vara höga beviskrav i brottmål, även sexbrott, dels sa han - mycket okänsligt - att sex utan samtycke kan betraktas som en "ordningsförseelse".

Det var, ganska självklart, en åsikt som inte fick stå oemotsagd. Hillegren JO-anmäldes av Peter Sunde, en av männen bakom Pirate Bay. F d professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud ansåg att han måste bort, och att justitieminister Beatrice Ask ska se till att så sker. Advokaterna Thomas Bodström (s) och Claes Borgström (s), ordf. justitieutskottet resp jämställdhetspolitisk talesperson, anser att uttalandet är oförsvarligt och skapar en osäkerhet om våldtagna kvinnor kan lita på rättsväsendet.

Rolf Hillegren själv försöker förklara vad han menar och, förutom användningen av ordet "ordningsförseelse", står han fast vid sin uppfattning. Han tror också att många av hans kollegor delar hans åsikter. Debatten nyanseras, eller spretar möjligen ännu mer, när f.d. justitieministern Gun Hellsvik (m) på Brännpunkt tydliggör för prof Leijonhufvud att
1. Även åklagare har yttrandefrihet
2. Justitieminister Beatrice Ask skulle bryta mot grundlagen om hon försökte avsätta Hillegren.

Idag har SvD två ytterligare inlägg. Dels från författaren Katarina Wennstam som relaterar några tortyrliknande fall och anser att svenska jurister har dålig utbildning, dels från kolumnisten Karin Thunberg som skriver om ett skrämmande kvinnoöde från 50-talet.

Efter alla dessa inlägg, kan man konstatera att det gick inte att nyanserat debattera frågan om våldtäkt, samtycke och tjatsex denna gången heller.

Det som sannolikt förvirrar denna debatt, varje gång den kommer upp, är den nuvarande lagstiftningens definition av våldtäkt. Såvitt jag, som inte är jurist, kan förstå innefattar lagens definition av våldtäkt även det som ungdomar kallar tjatsex. Vilket är långt ifrån det kvinnoöde som Karin Thunberg skriver om. Eller för den delen de tortyrliknande situationer som Katarina Wennstam tar upp i sitt inlägg.

De flesta kan nog hålla med om att ett minsta straffvärdet om två år är rimligt för de fall som Katarina W eller Karin T skriver om. Om Hillegren verkligen anser att två års fängelse är fel för dessa typfall, torde han stå mycket ensam i debatten och knappast ha särskilt många kollegor som håller med honom.

Men om han menar att två års straffvärde för s k "tjatsex" är orimligt högt, är det tvärt om sannolikt att det finns många som delar hans uppfattning.

Hur det är med detta, lär knappast bli klargjort denna gången heller. Det finns allt för många debattörer som, mer eller mindre medvetet, bidrar till att frågan inte diskuteras på ett sakligt plan. Allt ifrån Hillegrens initiala okänslighet till Bodström och Borgströms kategoriska inlägg. Och inte minst medias letande efter konflikter och rubriker, på bekostnad av det förklarande och tydliggörande...

PS Det finns, eller snarare fanns, en handfull samlade läsarkommentarer i en SvD-artikel. SvD har tydligen tagit bort artikeln, men en Google-cashad kopia finns här. Läsarkommentarena ger en mycket bra bild av förvirringen i debatten.

onsdag 19 augusti 2009

En dag med stort och smått

Det viktigaste först.

I dag firar stora delar av Europa att för tjugo år sedan blev den första sprickan i Järnridån synlig. Det skedde i den lilla gränsstaden Sopron mellan Österrike och Ungern. Carl Bildt håller tal och flera europeiska ledare deltar i firandet av den dag då friheten blev en realistisk möjlighet för hela Europa.

Om det ska instiftas en alleuropeisk helgdag, är denna dag en bra kandidat.

Sedan. Enligt Hax har två EU-direktorat skrivit en rapport som vill förbjuda metatabletter och, som en konsekvens av detta, kommer även ångmaskiner för hemmabruk att försvinna. Motivet är att terrorister kan bygga bomber av metatabletter...

I allmänhet tycker jag att det faktum att så länge fredsprojektet EU bidrar till att Tyskland och Frankrike håller fred, är värt ganska mycket, och att man får stå ut med en hel del dumheter från Bryssel i fredens namn.

Men det är just sådana här förslag som håller EU-motståndet vid liv och underminerar fredsprojektet. Så, man får hoppas att de besinnar sig i Bryssel.måndag 17 augusti 2009

Östersjön igen

DN skriver om nästa ryska storövning i Östersjön. För första gången på mer än tio år ska man öva landstigning. En snabb kontroll på kartan ger vid handen vilken Östersjöstat som saknar landgräns mot Ryssland, men också som har mycket lång kust där landstigningar kan genomföras. Det är Sverige. Enligt DN meddelar Försvarsdepartementet att "det inte är något nytt att Ryssland generellt ökat frekvensen och storleken på sina militära övningar."

SvD rapporterar att Arctic Star är återfunna utanför Kap Verde. Sedan den påstådda kapningen mellan Öland och Gotland, har fartyget varit på villovägar. Det är bra att fartyget återfunnits, och att besättningen verkar vara välbehållen.

Men nog hade varit ännu bättre om Sverige hade haft bättre koll på sjöfarten i Östersjön, oavsett om fartyget kapats eller inte.

Och nog hade det varit bättre om Sverige hade haft en försvarspolitk som tog hänsyn till hur Ryssland agerar idag, inte det Ryssland som för tio år sedan varken hade vilja eller förmåga att hota Sverige. Nu när Ryssland "generellt ökar frekvensen och storleken på sina militära övningar"...

lördag 15 augusti 2009

Georgien och värnplikt

Nu är semestern slut, både från politik och arbete. Därmed dags för inlägg på bloggen igen.

Det är gott om nyheter inom försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsministern meddelar på SvD Brännpunkt att värnplikten ska avskaffas i tre steg. På ledarsidan i SvD refereras boken The Guns of August 2008 – Russia’s War in Georgia (M E Sharpe, 2009) där det tydligt framgår Rysslands ansvar för kriget i Georgien.

Georgienkriget visar att Ryssland både har förmåga och vilja att, om förutsättningarna är de rätta, använda vapenmakt mot ett litet grannland. Enligt den refererade boken är det otvivelaktigt så att skulden för Georgienkriget faller på Ryssland, inte på den Georgiska statsledningen.

Värnpliktsförsvaret är den enda möjligheten att mobilisera tillräckligt antal soldater och sjömän i händelse av väpnad konflikt. Att Sverige, samtidigt som det framstår allt tydligare att Georgienkriget inte var resultatet av en president som förhäver sig, utan en sedan lång tid förberedd aggression från Rysslands sida, väljer att montera ned värnplikten är mycket olyckligt.

I dag är det mycket svårt att se vägen tillbaka till ett svenskt försvar med en tillfredställande försvarsförmåga.