torsdag 30 april 2009

Ett misslyckande

Både SvD och DN publicerar idag opinionsmätningar inför EU-valet som, om det var val idag, skulle ge Piratpartiet (PP) plats i EU-parlamentet. Att de här opinionssiffrorna speglar ett misslyckande från de etablerade partiernas sida är uppenbart. 

Kommentarer från etablerade politiker av karaktären "PP är ett enfrågeparti som kommer att sakna betydelse" är oroande. 

Det faktum att skadeståndet i Pirat Bay-rättegången motsvarar 60 (sextio) gånger det skadestånd som utdömdes till den våldtagna och mördade Englas föräldrar är, för att uttrycka sig diplomatiskt, anmärkningsvärt. I sådana här situationer är uttrycket "domen torde sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet" användbar. 

Mot den bakgrunden är det inte någon överraskning att PP får så stort stöd i opinionsundersökningarna. 

Det går knappast att vinna ett val på att försvara musik- och filmindustrins oförmåga att anpassa sina affärsmodeller till ny teknik. 

Moderaterna står i många sammanang upp för värdeorden "öppenhet", "frihet" och "utveckling". Och gör det mer än något annat parti. Det finns ett utrymme inom moderaterna att fånga upp kritiken mot den orimliga Pirate Bay-domen, som till exempel Mary X Jensen gör i sin blogg Mina Moderata Karameller

Christoffer Fjellner och Gunnar Hökmark är pådrivande i frågor om internets frihet i EU-parlamentet, ofta med framgång. T ex avseende tillägg 138

Det är bara att hoppas att kunskapen om Christoffers och Gunnars arbete når ut till de väljare som idag funderar på att piratrösta. 

tisdag 28 april 2009

Ansvarsfriheten och ekonomin

Kommunfullmäktige i kväll med verksamhetsberättelse och bokslut för 2008. Till skillnad från i fjol då socialnämnden av fullmäktige fick en anmärkning för verksamheten 2007, var årets sammanträde mycket trevligare. Åtminstone som ordförande i socialnämnd. 

Att sedan nämnden lämnar ett överskott på drygt 11 miljoner, gör att stämningen blir ännu bättre. Själv är jag inte helt nöjd med ett så stort överskott. Visst är det bra att ha kontroll på ekonomin. Men egentligen avspeglar ett överskott i en socialnämnd mer problemet med att göra planer och prognoser, snarare än att vi har varit så duktiga på att hålla i pengarna. 

I socialnämnden arbetar vi med att försöka förbättra prognoser och planer, med förhoppningen att det ska bli bättre precision nästa gång. Det är en rejäl utmaning, när vi dessutom har en så diversifierad verksamhet att det krävs 36 olika nyckeltal för att beskriva alla delar. 

Men egentligen sitter ju kommuner, landsting och riksdag i samma båt - vi försöker styra och ställa i en planekonomi. Och hur bra det gått i de länder där planekonomin ta över, ja - det vet vi ju alla. 

måndag 27 april 2009

Socialdemokraterna utmanar

En av höjdpunkterna i Fredrik Reinfelds tal vid kommunala rikskonferensen i Örebro. 
 


söndag 26 april 2009

Värdet av god barnomsorg

I ett debattinlägg på DN debatt igår ber sju moderata kommunpolitiker regeringen om lov att få höja maxtaxan. Sedan maxtaxan infördes 2001 har avgiftsandelen av finansieringen, enligt artikeln, minskat från 28 till 10%. Samtidigt har medelinkomsten i Sverige ökat, och skatterna sänkts. 
Många föräldrar skulle säkert betala någon hundralapp mer i månaden, om de visste att pengarna gick till en bättre barnomsorg. En mycket blygsam höjning av taxan skulle ge ett rejält resurstillskott till förskolan. Något som känns mycket angeläget. 
Att Thomas Östros skulle reagera negativt var väl förutsägbart. 
Men att även Fredrik Reinfeldt, som det verkar, omedelbart avfärdar förslaget är olyckligt. Man kan hoppas på att Fredrik och regeringen tänker en gång till, och tänker om. 

tisdag 21 april 2009

138an, numera 46an, gick igenom!

Christoffer Fjellner skriver på sin blogg att tillägget 138 till telekomdirektivet, som numera heter 46, röstades nyss igenom i industriutskottet. 

Tillägget innebär att "tillämpa principen att inga begräsningar i slutanvändarnas grundläggande rättigheter och friheter framför allt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet och informationsfrihet få ske utan föregående beslut från rättsvårdande myndigheters sida utom i de fall den allmänna säkerheten hotas då beslut kan fattas i efterhand.”

Ett stort steg mot ökad rättsäkerhet på internet. 

När man stannade kvar

Carl Bildt refererar på sin blogg slutdokumentet från FN-konferensen om rasism. Det som refereras av Carl Bildt är oväntat positivt. Men som väntat får inte detta lika stora rubriker som Ahmadinejads angrepp på Israel. 

DN har inte ens rapporterat om slutdokumentet i sin webbupplaga. SvD har den neutrala rubriken "FN-möte antog slutdokument", utan någon värdering av innehållet i slutdokumentet. 

Det kan väl å andra sidan anses vara en framgång att dokumentet varken innehåller angrepp mot Israel eller uttalanden om smädelser av religioner. Och naturligtvis mycket positivt att Sverige, som efterträdde Tjeckien som ledande EU-land när Tjeckien tågade ut från konferensen, lyckades åstadkomma ett så pass bra resultat. 

Det bådar gott för att Sverige, när vi får EU-ordförandskapet "på riktigt", klarar det lika bra. 

måndag 20 april 2009

Kanske dags att lämna

Det verkar inte särskilt meningsfullt att delta i en konferens om rasism där Ahmadinejad och likasinnade sätter scenen, även om det är FN som är värd. Men det är vad som pågår just nu. 

Ett exempel på Ahmadinejads yttranden: 
- De skickade utvandrare från Europa och från USA i syfte att skapa en rasistisk stat i det ockuperade Palestina.

Carl Bildt uppger, enligt SvD, att Iran i och med Ahmadinejads utspel är marginaliserade på konferensen, och att det bara är media som blåst upp betydelsen av det. 

Må så vara, men oavsett vad som står i slutdeklarationen har Ahmadinejads utspel fastnat i många människors medvetande som det viktigaste som hände under FN-konferensen. 

Kanske dags för Sverige att följa Hollands, Tysklands med flera länders exempel och lämna spektaklet? 

söndag 19 april 2009

Sno o Glo

Tillbringade större delen av gårdagen på Skytteholm tillsammans med moderater från några andra Stockholmskommuner. Vi utbytte erfarenheter om arbetet med barn och ungdom. 

Vi hade god hjälp av en duktig tjänsteman som berättade om hur vi i Ekerö tagit oss an ungdomsfrågorna de senaste fem åren. Genom en målmedveten ungdomssatsning har vi idag en god uppfattning av vilka problem och möjligheter som finns, och ett antal olika initiativ som tillsammans ger en mycket god utdelning för de skattemedel som avsätts på ungdomar. En länk till detta finns här.

Ulf Kristersson berättade om vilka utmaningar han har i Stockholms stad. Det är slående vilka skillnader, men också likheter som finns. Under veckan har det t ex blivit rubriker om en rapport om hedersvåld som gjorts på uppdrag av Stockholms stad. Enligt rapporten lever var 10e tonårsflicka i Stockholms stad i en familjesituation där hon inte får ha pojkvän, inte delta i all skolundervisning etc, samt upplever hot om fysiskt våld om hon bryter mot dessa regler. Det är alltså tusentals tonårsflickor som, enligt lagens bokstav, skulle kunna omhändertas enligt Lagen om vård av unga, LVU. En uppenbart helt orimlig situation. 

Diskussionerna rörde sig också kring föräldraansvaret. Vi ser, både på Ekerö och i andra kommuner, ett ökande problem med välbeställda föräldrar som förväntar sig att det offentliga tar hand om deras avkomma i både stort och smått. Det kan handla om allt ifrån föräldrar som blir arga på dagispersonalen när barnen som hämtas har smutsiga kläder efter att ha lekt utomhus hela dagen, till de föräldrar som inte vill att polisen ska skjutsa hem deras berusade 14åring med hänvisning till att de (föräldrarna) har gäster. Samtidigt finns gruppen curlingföräldrar som tror att det bästa de kan ge sina barn är så mycket service som de bara orkar med. 

Många intressanta och viktiga diskussioner. Fick och gav ideer till initiativ, men fick framför allt inspiration att fortsätta jobba politiskt med barn- och ungdomsfrågorna. 

lördag 4 april 2009

Veckan som gick

Kommunfullmäktige på tisdag. Den längsta debatten rörde sig om Drottningholmsskolans framtid. Läget just nu är att det finns en osäkerhet om vad som händer till hösten. Så vitt jag kan förstå, vilar ett tungt ansvar för detta på Skolinspektionen, f d Skolverket, som har vinglat rejält i kraven inför tillståndsgivningen. 

Jag förstår att föräldrarna till de barn som nu går i Drottningholmsskolan är oroliga. Men jag är övertygad om att det till slut kommer att bli en acceptabel lösning, och att barn- och ungdomsnämnden kommer att klara ut situationen på ett bra sätt. 

Vi fattade på fullmäktige också beslut att anta "Policy för förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende". När jag föredrog ärendet, dristade jag mig till att lyfta fram att i riktlinjen "Förhindra missbruk bland unga" står det att "Föräldrarnas ansvar och delaktighet är det viktigaste". 

Detta för mig helt självklara konstaterande utlöste en längre debatt. Det borde vara helt okontroversiellt att peka på föräldrarnas ansvar för att förhindra missbruk bland unga. Men så är det tyvärr inte. Tydligen finns det de som känner sig provocerade av denna självklarhet. Man kan verkligen fundera på vilket slags samhälle de vill ha? 

I mitt blogginlägg om nämndens sammanträde 25 mars valde jag att inte skriva om ett av de viktigaste besluten vi fattade: Vi öppnar för fler gruppboenden i enskild regi. 

Anledningen till att jag valde att avvakta, var att boende, personal och anhöriga skulle få informationen först. Så skedde under föregående vecka, och nu kan man också läsa på Ekerö kommuns hemsida om detta

Nämnden var inte enig i beslutet. Att ö-partiet tillsammans med (s) skulle gå emot beslutet var väntat. Ö-partiet har ju alltmer profilerat sig som "(s) light". Däremot är det beklagligt att (fp) valde att reservera sig mot beslutet. I alliansens överenskommelse för mandatperioden står tydligt att "Vi ska verka för att privata alternativ inom äldreomsorgen, gruppboenden samt hemtjänsten etableras". Som en motvikt, var det bra att (mp) i den här frågan valde att gå med alliansen. 

Under veckan trädde också IPRED-lagen i kraft, och de första två anhållandena gjordes redan samma dag. Det återstår att se om man från polis och åklagare lyckas lagföra dessa med större kompetens än den som kommit till uttryck i rättegången mot Pirate Bay. Pirate Bay själva uppger att deras trafik inte har påverkats. DN, DN, DN, DN, SvD, SvD

En god nyhet är att alliansen har nu, enligt opinionsmätningarna, övertaget mot den röd-gröna röran. Men att både centern och kristdemokraterna faller under 4-procentsstrecket känns verkligen inte bra, även om det är trevligt att moderaterna nu är större än (s). PJ Anders Linders förslag att bilda valallians känns nu mer rimligt än någonsin. DN, SvD

Förresten, har från våra kompetenta kanslister i kommunen fått veta att det på riksnivå har utgått påbud om att partibeteckningar ska skrivas med versaler. Dvs, det ska enligt detta påbud skrivas (M) i stället för (m). Det bryr jag mig inte om, här på min blogg.