måndag 14 december 2009

Kön, kvotering och korrekta ord samt fred

Förra veckan publicerades resultatet från moderaternas provval i Stockholms stad och län. Det blev en stor majoritet kvinnor på det främsta positionerna. I Stockholms stad blev resultatet fem kvinnor på de sex topplatserna, i länet blev resultatet fyra kvinnor av fem i toppen. Resultatet kommenteras av Paul Lindquist här, och av Göran Pettersson här. Det kommer bli intressant att se om nomineringsstämmorna avser korrigera de aritmetiskt "ojämlika" resultaten.

En annan tråd plockas upp av HAX som skriver om nya språkregler i EU. Enligt Daily Express kommer det inte längre att vara tillåtet med titlar som "Herr" och "Fru", eftersom dessa är könsrelaterade. Enligt samma källa ska även ord som "handelsman" med flera rensas ut, för att ersättas med könsneutrala begrepp. Det händer en del konstiga saker i EU, men å andra sidan har Frankrike och Tyskland inte varit i krig sedan 1945. EU verkar ju fungera bra som fredsprojekt, och då kan man ju få acceptera en del.

onsdag 9 december 2009

I afton nämnd

Kvällens socialnämnd avslutad, och många bra beslut. Dessutom besök av kommunens revisorer, som verkade nöjda med de initiativ som nämnden tagit för att åtgärda de brister som framkommit vid tidigare revisioner. Med fortsatt fokus på att skapa "ordning och reda" ser jag fram emot revisorernas besök vid nämnden även nästa år.

Vi fastställde också verksamhetsplan för 2010. Något som låter rätt tråkigt, men är det årligen återkommande aktiva politiska beslutet som, tillsammans med budget, styr verksamheten år från år. Verksamhetsplan öfr är resultatet av ett gediget arbete från nämnd med bra stöd från tjänstemännen. Tydliga och uppföljningsbara mål ligger som grund. Tre tidigare verksamhetsplaner har konsoliderats till en, antalet sidor i samma grad reducerats och läsbarheten i samma grad ökat.

Vi lämnade också remissvar på första steget i arbetet med detaljplanen för Stenhamra äldreboende. Det känns riktigt bra att den frågan nu är på rull.

En bra kväll med nämnden. Och det finns bra förutsättningar för att 2010 kommer att bli ett bra år.

måndag 7 december 2009

Nu flyger MUF Ekerö

I går kväll hade jag nöjet att som mötesordförande svinga klubban vid MUF Ekerös första årsmöte. Alla de traditionella punkterna avhandlades, inklusive val av styrelse. Det känns verkligen roligt att få vara med att starta en moderat ungdomsförening, även om jag själv tyvärr inte kan vara medlem.

Efter avslutat årsmöte tog man direkt tag i att planera för verksamheten i föreningen. Första föreningsmötet är i morgon, tisdag den 8 december. Snabba ryck är det.

Önskar självklart lycka till!

söndag 6 december 2009

En påse blandat: Lavaldomen, Climategate samt ryskt köp av franska örlogsfartyg

Veckan har varit händelserik.

Rättvisa har skipats i Laval-fallet. Fast märkligt att domslutet inte ger ekonomisk ersättning till Laval, trots att facken döms att betala skadestånd för sina olagliga stridsåtgärder. Att domstolen anser att företaget inte kunnat visa hur stor den ekonomisk skadan var, verkar märkligt.


Climategateaffären, där mailväxlingen mellan några av världens ledande klimatforskare har publicerats, får alltmer utrymme i media. Kommentarer hos Paul Lindquist, Mary X Jensen samt Anders Edwarsson i Svensk Tidskrift ger tillsammans en bra bild av problem och komplexitet.

Beskedet från IPCC att de ska granska de publicerade mailen lär knappast lugna klimatskeptikerna. Om Katolska kyrkan skulle meddela att en grupp kardinaler ska utreda frågan om Guds existens och be medlemmar i föreningen Humanisterna avvakta resultatet, skulle knappast göra särskilt många ateister beredda att eventuellt byta åsikt.

Det franska örlogsfartyget Mistral har besökt St Petersburg. Att detta sker efter mer än ett år av informella kontakter mellan Ryssland och Frankrike är knappast en slump. Ryssland har uttryckt ett tydligt intresse av att köpa ett, och därefter licenstillverka ytterligare fyra fartyg av Mistral-klassen. Varje Mistral kan transportera 16 helikoptrar, 40 pansarfordon och upp till 900 soldater och innehåller dessutom ledningscentral och sjukvårdsresurser.

En basering av ett, eller flera, ryska Mistral-fartyg i Östersjön skulle direkt påverka den militär-strategiska maktbalansen. Inte minst är detta illavarslande för våra baltiska grannländer. Dessa åtnjuter numera en svensk solidaritetsgaranti, vilken innebär att Sverige åtar sig att komma till deras hjälp om de angrips. Situationen blir inte bättre av att den ryske marinchefen uttalat att "Hade vi haft dessa fartyg 2008, hade vi klarat av Georgien på 40 minuter i stället för 26 timmar". Eller av Putins uttalanden att "Rysslands vapen används där Ryssland anser det nödvändigt".

tisdag 1 december 2009

Mera valfrihet - nu i kommunstyrelsen

Åter från årets sista sammanträde i kommunstyrelsen. Beslutet blev enligt socialnämndens förslag till kommunfullmäktige, med ett tillägg. Efter långa och bra diskussioner med oppositionen enades vi också om att återkomma inom två år till fullmäktige med en redovisning av genomförandet.

Det är nu bara ett beslut kvar - i kommunfullmäktige - innan vi i socialnämnden kan "trycka på knappen". Då börjar resan med införande av valfrihetssystem. Det kommer under 2010 att ge möjlighet till Ekerös hemtjänsttagare att själva välja vem som ska utföra hemtjänsten.

Kommunen kommer säkert under de närmaste åren att fortsätta vara en stor aktör inom både hemtjänsten, och de fyra andra tjänsterna som omfattas av valfriheten i detta steg. Mer makt till medborgarna och mindre till politikerna. Det känns bra (igen)!