fredag 31 oktober 2008

Karl Sigfrid (m) frågar Åsa Torstensson (c) - rättssäkerhet för Internetanvändare

Just nu, samtidigt som finanskrisen tar plats på förstasidan i varje tidning, pågår i Bryssel ett spel som handlar om Internetanvändarnas tillgång till nätet, och rättssäkerhet. 

För att klargöra hur vår regering agerar i EU i den här frågan, har Karl Sigfrid (m) ställt en fråga till Åsa Torstensson (c). Frågan är inte säskilt tillgänglig, den intresserade kan t ex ta del av bloggaren HAX beskrivning av hanteringen och bakgrundsinformation

Vad jag förstår, kommer utgången av spelet i Bryssel att avgöra om Internetanvändare kan stängas av, utan beslut i domstol. Vilket nog de flesta svenskar tycker är orimligt. 

Håller tummarna för att Torstenssons har ett bra svar. 

Opinionsvinden vänder! Början till slutet för Mona?

I dag publiceras Synovates opinionssiffror, bl a i DI och SvD, där (s) rasar med 6,2 procent och (m) ökar med 4,5 procent.

Med tanke på att regeringen visat handlingskraft under finanskrisen, medan oppositionsledaren Mona Sahlin allt mindre framstår som oppositionsledare, är den här förändringen inte oväntad. En så splittrad opposition, med så svag politik har inte förtjänat bättre.

Men oppositionen har fortfarande en ledning med 11,9 procentenheter. Och den nuvarande situationen, med
1. finanskris som gör det möjligt för sittande regering att visa handlingskraft, och
2. en splittrad och svag opposition som knappt vet vad de vill, och med vem
kommer knappast att bestå.

Om oppositionen lyckas "get their act together" bara något lite och formulera budskap som får någon slags genklang hos väljarkåren, finns det fortfarande en avsevärd risk för maktskifte.

Det viktigt att vi som anser att alliansregeringen är "det bästa för Sverige" fortsätter att jobba för att få fortsatt förtroende efter valet 2010. Och det är som sagt ett dussin procentenheter kvar.

tisdag 28 oktober 2008

Möjligheter i Stenhamra

Det kan finnas förutsättningar att använda Söderströmska tomten, trots allt. 

Om det bara är vattenbaserade lacker som används vid snickeriet, är det möjligt att det skyddsavstånd som ska tillämpas ger plats för äldreboende på Söderströmska. Nu ska man ju inte ropa hej, innan man kommit över bäcken. Det kan finnas flera hinder som vi inte ser ännu. 

Tänk att det ska vara så svårt att komma till beslut. Och att det är så många olika frågor som måste hanteras, innan beslutet fattas. Men förhoppningsvis blir resultatet bättre, även om det tar lite tid. 

lördag 25 oktober 2008

Äldreboende i Stenhamra - en utmaning

När detaljplaneringen för äldreboende i Stenhamra nu påbörjats, har det visat sig att det som kallas Söderströmska tomten inte är en acceptabel placering. Skälet är de utsläpp som kommer från Nisseby snickeri och enligt gällande lagar och regler är det inte tillåtet att uppföra ett nytt äldreboende i närheten. Däremot tillåter samma regler den befintliga barnstuga som också ligger i närheten kan fortsätta sin verksamhet. 

För att flytta Nisseby snickeri krävs, förutom ägaren ställer sig positiv, också att det finns någonstans att flytta. I dag finns inte någon tomt tillgänglig för att ta emot Nisseby snickeri. Om och när en sådan tomt hittas, kommer den tomten också att kräva en detaljplan. 

Att etablera ett äldreboende på Söderströmska, medför alltså behov av dels en detaljplan för Söderströmska tomten, dels en detaljplan för att flytta Nisseby snickeri till någon annan plats. 

Hur lång tid det tar att genomföra dessa båda detaljplaneprocesser är inte helt enkelt att förutse. Eftersom detaljplanen för Nisseby snickeri nya lokalisering har att ta hänsyn till att verksamheten har miljöpåverkan på omgivningen, kan man nog anta att det kommer att ta minst tre år innan den vunnit laga kraft. OM arbetet med detaljplan för en idag inte identifierad tomt kan börja inom några månader, dvs i början av 2009, skulle detta alltså kunna vara klart 2012. 

Detta innebär att det 2012 skulle det gå det att påbörja arbetet med att dels flytta Nisseby snickeri, dels projektera äldreboendet. Om vi utgår från att båda dessa projekt skulle gå att genomföra på två år, är vi framme vid 2014. Detta är i bästa fall som sannolikt inte kommer att inträffa, eftersom det är högst sannolikt att någon överklagar någon av detaljplanerna. 

Att detaljplaner överklagas är snarare regel än undantag. Det är allså högst sannolikt att någon, kanske båda, detaljplanerna överklagas. I så fall kommer det inte att finnas detaljplaner som vunnit laga kraft vid årsskiftet 2011/2012. Hur lång tid en överklagandeprocess tar är mycket svårt att förutse, men ett överklagande förlänger tiden med minst ett år. Om de klagande väljer att utnyttja samtliga möjligheter till överklagande, blir förseningen avsevärt mycket längre. Då är fem års försening en uppenbar risk. 

Detta skulle innebära att vi inte har ett äldreboende i Stenhamra klart förrän någon gång mellan 2015 och 2019. 

Detta är självklart inte acceptabelt. Ekerö kommun har ett stort behov av att utöka platserna i äldreboende. Vi kan inte riskera att vänta till efter 2014 med den helt nödvändiga utbyggnaden av äldreomsorgen. 

fredag 24 oktober 2008

Ger homoäktenskapen riksdagsplatser för sverigedemokraterna?

Enligt Sveriges Radio, som också refereras i DN, kommer de övriga regeringspartierna att köra över KD i frågan om könsneutrala äktenskap. På ett sätt är det inte så förvånande. Fredrik Reinfeldt har under senaste året uttalat sig ganska kategoriskt i den här frågan.

Det var nog inte särskilt många moderatväljare som inför valet 2006 trodde att moderaterna skulle vara beredda att spräcka regeringen på den här frågan. Jag kan till och med tänka mig att det fanns, och finns, ganska många moderatväljare som stödjer kristdemokraternas uppfattning.

Moderatledningen, och alliansregeringen, spelar ett högt politiskt spel. Att allmänborgerliga väljare går till kd är väl inte något större problem. Men om sverigedemokraterna förstår att fånga upp de alliansväljare som inte är nöjda med regeringens hantering av könsneutral äktenskapslagstiftning och behovet av ett starkt försvar, finns risk för att SD kommer att få representation i riksdagen efter valet 2010.

torsdag 23 oktober 2008

Stark budget för Ekerö 2009

I dag genomförde kommunstyrelsen budgetberedning inför kommunfullmäktige 20 november. Trots den svaga utvecklingen av skatteintäkter, ser vi fram emot att hålla budgetmålet med 1% överskott även för 2009.

Vår opposition hade förvånansvärt lite att komma med. En del populistiska förslag, finansierade genom en fullständigt orealistisk neddragning av anslagen till kommunledningen. Om dessa neddragningar genomfördes skulle det resultera i en dramatisk nedmontering av den samlade ledningförmågan i kommunen. Och när vi nu verkar gå mot kärvare tider, kommer det verkligen att behövas en bra ledningsförmåga i kommunen.

Ser fram emot debatten i KF.

Är bankstödpaketet frivilligt?

Klockan 11:04 rapporterar DI att statsministern anser att det inte är något problem om en bank väljer att stå utanför bankstödet. "Men det måste vara deras beslut att uttolka vad som är rätt för just deras bank eller finansiella institution". Här är statministern tydlig med att stödpaketet är frivilligt, och att det är upp till respektive aktör att avgöra om de vill gå med eller inte.

Klockan 12:43 rapporterar DI att statministern uttalat att "De [bankerna] behöver det här för att få en bättre marknadsförutsättning och den nyttan bör återspeglas i en solidarisk finansiering av den här fonden. Vi förutsätter att alla går med och meddelas något annat, så får vi återkomma till det." Detta verkar vara ett förtäckt hot om tvångsåtgärder, riktat mot Handelsbanken.

Nu undrar man om det är DI som inte förstår vad statsministern säger, eller om det är statsministern som under samma dag intagit två oförenliga ståndpunkter. Och vad är det som gäller, egentligen?

onsdag 22 oktober 2008

En klok statsminister ser inte problem med välskött Handelsbank

Enligt artikel i DI uttrycker Fredrik Reinfeldt det som borde vara självklart: Staten har inrättat ett frivilligt stödprogram för banker. Alltså är det respektive bank som, utifrån sin specifika situation, har att ta ställning till deltagande.

Tonläget i mediarapportering har tidvis varit märkligt uppskruvat. I dagens Gomorron Sverige i SVTs satt finansmarknadsminister Mats Odell (kd), Fredrik Sauter, vd Skandiabanken och ekonomijournalisten Olle Rossander och beklagade sig över Handelsbankens "osolidariska beteende".

Det är välgörande att statministern nu har klargjort att stödpaketet inte är en obligatorisk försäkring, utan ett erbjudande från staten som är frivilligt för bankerna att delta i.

måndag 20 oktober 2008

En militant motståndare till feminism

Han heter Paolo Roberto, intevjuvades i P3 i dag, och kommer sannolikt inte att bli intervjuvad fler gånger av mysvänstern. 

Ett citat: Jag tycker att det är en extrem vänsteridé om jämställdhet med alla galna queerteorier. Vadå att kön är bara en konstruktion? Det ju bara nån som bara har suttit på universitet och snackat med andra såna här queerteoretiker tro. Det är väl bara att öppna fönstret och sticka ut huvudet så ser man hur världen funkar så ser man att det är skillnad på män och kvinnor. Det är skillnad på vår biologi, det är skillnad på vår muskulatur, det är skillnad på våra hjärnor. Det är annorlunda. 
Däremot är jag en militant jämställdhetsivrare. Det är väldigt väldigt viktigt att vi är jämställda. Men det finns en jätteskillnad. 
En gång i tiden skulle jag ha kunnat säga i feminismens linda att jag nog var feminism, men ju mer det har blivit ockuperat, det har blivit taget av de här militanta vänstermänniskorna. 

En större del av invervjuven på SvDs ledarblogg finns här

SvD ser problem med en välskött Handelsbank

Efter det att Anders Borg presenterat regeringens stabiliseringspaket, har Handelsbanken enligt SvD meddelat att man inte avser delta. Det är väl att tolka som en signal att Handelsbanken anser att man har så solid affär, att man inte behöver gå till staten och be om hjälp. Dessutom så angav ju Anders Borg att stabiliseringspaketet faktiskt är frivilligt.

Detta får kolumnisten Leif Petersen att gå ut i ett osedvanligt hårt angrepp på banken. Under rubriken "Handelsbanken har drabbats av hybris" tar han heder och ära av en bank som sannolikt är den mest välskötta i Sverige, möjligen även i Europa. Banken som anser sig klara av krisen utan statlig inblandning kallar kolumnisten "en enskild svensk banks försök att schackra om priset."

Att Handelsbanken utnyttjar det faktum att stabiliseringspaketet är frivilligt kallar Petersen "Ett egoistiskt beteende som knappast kommer att uppskattas av branschen." Det är att skjuta pianisten, när det är kompositören som har skrivit noterna.
Om det nu hade varit så viktigt att alla banker gick med, kunde Anders Borg ha lagt ett förslag där det var tvingande för bankerna att delta. Men nu valde regeringen att göra paketet frivilligt. "Erbjudanden som man inte kan säga nej till" förekom i Chicago på 30-talet, men hör inte hemma i en västerländsk demokrati som vill anses vara en rättsstat.

Som skattebetalare i Sverige samt kund och aktieägare uppskattar jag att Handelsbanken har finansiell styrka att klara sig utan statlig inblandning. Tänk om alla banker hade varit så välskötta som Handelsbanken. Då hade vi inte behövt några statliga stabiliseringspaket och hade också klarat oss utan kommentarer från kolumnister som tycker sig veta bäst.

fredag 17 oktober 2008

Lärdomar av finanskrisen

Den bild som media ger av finanskrisens orsaker, stämmer dåligt överens med den analys som Johan Munkhammar och Nina Sanandanji publicerat. Rapporten är knappa tjugo sidor, relativt lättillgänglig och visar konkret hur lagstiftning och politiska initiativ drivit fram ett risktagande, som knappast skulle ha skett om marknadskrafterna hade fått agera fritt. 

I rapportens slutsats står bland annat: " En central slutsats är att vi bör ha en friare kapitalism, med mindre inblandning av staten. Den globala kris vi nu har är en följd av statliga ingrepp och mycket reglerade marknader." 

Om den slutsatsen är korrekt, är det möjligt att en del av de åtgärder som nu genomförs kommer att vara Döbelnsmedicin: Den hjälper för stunden men gör morgondagnen sjufalt värre. 

Det finns också en risk för att vänsterns ideer om planekonomi och isolationism kommer att gillas av väljarkåren. Om de ideerna får genomslag i västvärlden, står vi sannolikt inför en mycket långdragen recession, som i värsta fall kan utvecklas till depression med allt vad det innebär av konfliker och mänskligt lidande. 

tisdag 14 oktober 2008

Vatten och avlopp på Helgö

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att Ekerö kommun ska tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp på Helgö, med en genomförandetid av tre år.

För de fastighetsägare på Helgö som önskar kommunalt VA, är detta ett välkommet besked. Tyvärr finns det många fastighetsägare som redan har godkända avloppslösningar. I en del fall har de redan investerat många tiotusentals kronor för dessa anläggningar, som om tre år inte längre kommer att få användas.

Det som gör frågan ännu svårare, är att detta kan medföra att samtliga fastighetesägare på Helgö måste tvångsanslutas, och betala anslutningsavgift. Den avgiften blir säkert 100000 kronor, och möjligen avsevärt mycket högre.

Om det här beslutet står sig vid eventuella överklaganden, kommer det att få betydande konsekvenser. Förutsättningarna för kommunens att detaljplanera fler omvandlingsområden förändras. Möjligheten att tvångsansluta fastigheter behöver aktualiseras. Och säkert flera frågor till, som i dag inte går att förutse. 

Blir det bättre med statliga bolåneinstitut?

Helt plötsligt vädrar de gamla kommunisterna och planekonomerna morgonluft, och regleringsivern övergår snabbt till krav på förstatligande av banker. I grunden finns en tro att demokratiskt valda politiker har bättre förutsättningar än den anonyma marknaden att hantera de utmaningar som finanskrisen ställer samhället inför.

I en insiktsfull artikel i DN konstaterar Pernilla Ström att det i Sverige, precis som i USA, var statliga och politiska initiativ som drev fram den osunda bolånemarknaden. I USA var det Fannie May och Freddie Mac, delvis federalt ägda och med tydliga politiska direktiv att låna ut pengar till mindre bemedlade. I Sverige var statsägda SBAB först med att erbjuda bottenlån till 95% av köpeskillingen. Och då var naturligtvis de andra kommersiella aktörerna tvugna att hänga på.

Det kanske inte är fler, men snarare färre men bättre regleringar och ingripanden som är vägen framåt.

Vad kräver EU-domstolen?

På regeringens hemsida finns frågor och svar om den lagstiftning som nu ligger hos lagrådet, avseende upphovsrättsinnehavares rätt att få ut IP-adresser från internetoperatörer. Där kan man läsa att

Vad är bakgrunden till de föreslagna lagändringarna?
I april 2004 antogs EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det civilrättsliga sanktionsdirektivet). Direktivet syftar till att skapa en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter inom EU. Direktivet gäller för alla typer av immateriella rättigheter, dvs. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt etc., såväl i fysisk som i digital miljö. I direktivet finns bestämmelser om hur författare, konstnärer, kompositörer, fotografer, arkitekter, uppfinnare, dataspelskreatörer, artister, musikproducenter, filmare, filmproducenter och andra rättighetshavare ska kunna säkra bevisning och väcka talan vid domstol när någon begår intrång i deras immateriella rättigheter.


Svensk rätt uppfyller redan idag direktivets krav i flera avseenden. För att uppnå full överensstämmelse med direktivet krävs dock vissa ändringar och förtydliganden i de immaterialrättsliga lagarna. Dessutom krävs att det införs nya bestämmelser som ger rättighetshavare en möjlighet att få information om intrångsgörande varors och tjänsters ursprung och distributionsnät (s.k. informationsföreläggande)


Enligt pressmeddelande från EU-domstolen finns det inte något krav på att EU-länder ska införa den lagstiftning som nu ligger hos lagrådet, avseende upphovsrättsinnehavares rätt att få ut IP-adresser från internetoperatörer.

Inledningen i pressmeddelandet från 29 januari 2008:

Community law does not require the Member States, in order to ensure the effective protection of copyright, to lay down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings

Detta är en märklig diskrepans. Det verkar vara tydligt att EU-rätten inte kräver den föreslagna lagstiftningen. Eller också har jag missuppfattat något.

måndag 13 oktober 2008

Ändamålet fortsätter att helga medlen

Som synes i detta inlägg av HAX, finns det snart inte någon gräns för vilka problem som kan lösas, bara man har en "generös och bra" anti-terroristlag. Skrikiga barn, olaglig pizzaförsäljning och förfalskade leg kan nu läggas till listan som engelska myndigheter kan ta sig an, tack vare "Regulation of Investgatory Powers Act".

Läsvärt inlägg, med länkar till engelska medias rapportering om en ändamålsglidning som torde sakna motstycke.

söndag 12 oktober 2008

Obamas del i finanskrisen

HAX har i ett inlägg uppmärksammat att vare sig i USA eller Sverige verkar det vara särskilt stort intresse för att Obama har, till skillnad från McCain, varit med och drivit fram de beslut som orsakat den finanskris vi ser idag.  

Att svenska media inte har en balanserad rapportering är väl inte så överraskande. Men att Obama verkar komma undan detta även i USA är lite förvånande. 

lördag 11 oktober 2008

Varför ta den här striden?

Regeringen har enligt SvD och DN skickat ett lagförslag till lagrådet som ska göra det möjligt för upphovsrättsinnehavare att identifiera fildelare. Lagförslaget underlättar musik- och filmindustrins möjligheter att lagföra intrång i upphovsrätten. 

Jag förstår inte varför regeringen väljer att ta den här striden. 

1. Det är inte uppenbart att fildelarna har fel. Det finns sakliga argument för båda sidorna, och det är inte svart eller vitt. 

2. Det finns inte någon uppenbar risk för att Sverige ska drabbas av sanktioner med nuvarande lagstiftning. Naturligtvis försöker musik- och filmindustrin hävda sina intressen, och trycker på för att alla länder ska underlätta piratjakten. Men att Sverige skulle drabbas av sanktioner är nog inte särskilt sannolikt. 

3. Det finns ett stort folkligt stöd för den nuvarande ordningen. Det är inte bara bland ungdomar utan även bland andra grupper som använder av internet för att byta musik och film. 

4. Regeringens popularitet är på rekordlåga nivåer. Den här åtgärden lär knappast förbättra den, och framför allt inte hos ungdomar. 

5. Om lagstiftningen införs under 2009, är det stor risk att de första rättsfallen kommer fram lagom till valrörelsen 2010. Det kommer att, kanske tillsammans med FRA-lagen, att vara ett mycket tacksamt vapen för oppositionen. 

Jag hoppas att Beatrice Ask, och andra som har att besluta om detta, tänker om. 

torsdag 9 oktober 2008

Ändamålet helgar medlen

Det verkar som om begreppet ändamålsglidning har töjts till det yttersta, när Storbrittanien använder anti-terroristlagar för att säkra sina medborgares tillgångar i de isländska banker som just nu har stora problem. 

Och "legalitetsprincipen" är inte så självklar som nog de flesta tror att den är, i demokratiska västerländka samhällen. 

onsdag 8 oktober 2008

Ett annat perspektiv

Paul Lindquist skriver insiktsfullt (till skillnad från t ex Aftonbladet och SvT) om orsakerna till kollapsen på den amerikanska bolånemarknaden.

Krisens orsaker kan hittas i form av statliga garantier och särbehandling av bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae, kombinerat med politiska påtryckargrupper som värnat om låginkomsttagarnas "rätt till bolån".

Hur kan det komma sig att detta inte kommer fram i svenska media, utan att det framställs som att det är bristen på statliga regleringar och politisk inblandning som har skapat krisen? Kan det bero på att media befolkas av journalister som "vet" svaret på frågan om krisens orsaker, redan innan den är ställd?

Detta påminner inte så lite om historieskrivningen avseende orsaken till börskrashen 1929. Alla "vet" att det var ju ohejdad spekulation som orsakade krashen. Vad som däremot sällan nämns, är att Federal Reserve under slutet av 20-talet höll räntan på en artificiellt låg nivå, och bidrog till en helt osund ökning av penningmängden och krediter. Det var nog Feds agerande snarare än Calvin Coolige laisse-faire som var orsak till bubblan som sprack måndagen 28 oktober 1929.

tisdag 7 oktober 2008

Övervakningssamhället på Bonniers konsthall

En märklig "installation" finns på Bonniers konsthall. Toalett med inbyggd kamera... 

Eftersom chefen för konsthallen Sara Arrhenius ser det hela som en kommentar till övervakningssamhället, och FRA-debatten fortfarande är aktuell, låter jag det här ämnet platsa på min blogg. 

Eleverna går i bra skolor, men kommunen får dåligt betyg

Föräldraalliansen har enligt artikel i SvD publicerat ett kvalitetsindex, s k Kommunalt grundskoleindex 2008

Enligt index ligger Ekerö på 240 plats, föga hedrande även om det är 11 positioner bättre än föregående mätning. Men när man tränger djupare i vilka metoder som används för att konstruera index, förstår man varför det ser ut som om Ekerös elever får bland den sämsta undervisningen i hela landet. 

För det första är det inte bara elevernas resultat man använder för att rangorda kommunerna. Föräldraalliansen använder ett stort antal parametrar för rangordning, där endast en har med elevernas resultat att göra. De övriga parametrarna mäter till exempel hur mycket skolmaten kostar och hur många barn som är inskrivna på fritids. Kanske intressant, men inte så informativt om man vill veta om barnen når målen med undervisningen. 

För det andra, och detta är kanske den allvarligaste bristen, så innefattar resultaten för Ekerö kommun endast de grundskoleelever som går i kommunala skolor! Detta betyder att 
1. Om en kommun är positiv och ger bra förutsättningar för friskolor, så att
2. duktiga pedagoger startar friskolor som 
3. attraherar många och ambitiösa elever
4. vars föräldrar är måna om att deras barn ska få en god utbildning, och därför tar det extra besväret att låta barnen gå i annan skola än den kommunala skola som ligger närmast 
så får man dåligt resultat i Föräldraalliansens mätning. 

Detta betyder att om Ekerös många elever som går i friskolor är duktigare än de elever som går i de kommunala skolorna, får kommunen ett dåligt resultat i Föräldraalliansens mätning. 

Det skulle vara intressant att se hur Ekerö kommun hävdade sig, om man även tagit hänsyn till resultaten för de elever som går på Waldorf, Montessori och Engelska skolan. 

måndag 6 oktober 2008

En upplevelse

Har nyss sett filmen "Fyra vågade livet". De fyra personerna som medverkar har, på olika sätt, varit ett stöd för anhöriga. Det finns en kortare beskrivning om filmen här, på Ekerö kommuns hemsida. 

Att förmedla innehållet i filmen är svårt, den måste upplevas. Men det finns en trailer här. 

Se den! 


torsdag 2 oktober 2008

Besök från riksdagen

Göran Pettersson, enligt egen utsago moderaternas meste FRA-debattör, besökte M-föreningen på Ekerö i kväll. Vi fick en bra genomgång av FRA-lagen med både teknik och juridik samt Sveriges behov av underrättelser, och hur svårt det är att föra en diskussion om ett ämne där så mycket är belagt med sekretess. 

Eftersom FRA-lagen 2.0 verkar bli avsevärt bättre avvägd än det som röstades igenom i juni, kom diskussionen till stor del att handla om "hur kunde det bli på detta viset?". Att hanteringen i riksdagen inte varit så lysande ska Göran inte lastas för, och det var en mycket upplysande att få del av hans erfarenheter i riksdagsarbetet. 

Det var en mycket intressant kväll som avslutades med ett kortare samtal om oron på finansmarknaderna. 

Göran är välkommen tillbaka till Ekerö. 

Sverige sämst på äldreboenden! Eller...

Tidningen "Dagens samhälle" har en artikel med rubriken Sverige sämst på äldreboenden. Där kan man läsa att i Sverige bor färre äldre i äldreboenden än i de andra nordiska länderna, och så drar man slutsatsen att det är dåligt. 

Det här känns som dagisdebatten för tio år sedan i repris, men i andra änden av livet. Det har ju tyvärr blivit en etablerad sanning att ju större andel av barnen som går på dagis, desto bättre är det. 

Och nu försöker man tydligen köra samma resonemang med äldreboendet: Ju större andel äldre i äldreboenden, desto bättre är det. 

Att det kan finnas många äldre som inte vill in på äldreboenden, utan hellre bor hemma, tar man inte någon hänsyn till. 

Att det kan vara så att Sverige har mer utvecklad hemtjänst tar man inte någon hänsyn till. 

Att det kan vara så att Sverige har mer utvecklad hemsjukvård tar man inte någon hänsyn till. 

Att det kan vara så att äldre heller vill bo i mellanboende och trygghetboende tar man inte någon hänsyn till. 

Det är trist att läsa en så ensidig artikel i en tidning som jag annars uppfattar som saklig och nyanserad. 

Sveriges flotta mot afrikanska pirater - del 2

SvD går steget längre än DN och har till och med en tidtabell i sin artikel

Det kommer att bli intressant att se om det verkligen blir något av med ett svenskt bidrag till EU-insatsen, och hur de svenska korvetterna i så fall kommer att klara av den. 

Sveriges flotta mot afrikanska pirater

Enligt uppgifter i DN har Sverige sagt sig villiga att delta i en EU-insats mot piraterna som härjar utanför Somalia. Pressekreteraren vid försvarsdepartementet nämner korvetter som en möjligt bidrag. Med tanke på vilken betydelse den internationella sjöfarten har för Sverige, är det klokt att man överväger deltagande. Men om korvetterna är det lämpligaste bidraget till EU-insatsen kan man nog behöva fundera på.

De aktuella farvattnen är ju till största delen öppet hav, och tyvärr är ju svenska flottans korvetter för små för att erbjuda uthållighet under någon längre tid. Sedan mer än fyrtio år har fartygen i örlogsflottan planerats för att i huvudsak användas i Östersjön. Lätta flottan har varit ledstjärnan. Konsekvensen är att Sverige nu inte har några örlogsfartyg av en storlek som har uthållighet i öppet hav.