lördag 30 oktober 2010

Fia och Expressen

Det är bara att hålla med (nästan) alla allianspolitiker som uttalat sig: Sofia Arkelsten har inte gjort bort sig.

Det har däremot media som lever i en värld med all makt, men utan ansvar för hur den makten används. Expressen gått över gränsen med sitt paparazzifoto av, som det verkar, en gråtande Sofia.

Yttrandefrihet måste värnas. Men vi som konsumerar tidningar kan påverka genom att sluta köpa de som går över gränsen.

Köp inte Expressen.

0 comments: