tisdag 4 maj 2010

Relationsproblem

De rödgröna avser inte leva upp till utfästelserna att Sverige ska ta
ansvar för en Battle group i EU 2011.

Att bryta gjorda utfästelser är något som kanske kunde förväntas av V
och MP. Men att S skulle gå med på det är både förvånande och
allvarligt.

Trovärdigheten i Sveriges utrikespolitik skulle minska. Och S position
som ett riktigt regeringsdugligt parti kan ifrågasättas.

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/

0 comments: