måndag 30 augusti 2010

Maktmissbruk

En jurist vid länsstyrelsen i Södermanland - en statlig myndighet - har föreslagit att det ska upprättas ett DNA-register över alla män i Sverige. Huvudskälet är att det då skulle gå så mycket lättare att hitta de män som begår våldtäkt.

Henrik von Sydow säger nej med huvudargumentet är att "man kan inte betrakta alla män som potentiella våldtäktsmän". Det är en klokt ståndpunkt och egentligen den enda rimliga.

Om man inte sätter stopp för förslag liknande det som juristen kommit med, var går då gränsen? Nästa gång kanske någon föreslår att det ska installeras kameror i alla hem för att sätta stopp för den kvinnomisshandel som sker i hemmen. "Om du inte har något att dölja, så behöver du ju inte vara orolig".

När nu det ledande regeringspartiet så klart sagt ifrån att juristens förslag är oacceptabelt kvarstår frågan: Vad ska nu ska ske med juristen?

Juristen som lagt förslaget bör avskiljas från sin tjänst, och mannens lämplighet för sin befattning bör utredas. Han har visat på synnerligen dåligt omdöme, och kan knappast anses lämpad att hantera något ärende som hanterar avvägningar avseende personlig integritet.

Frågan är om han ska få befatta sig med några som helst ärenden där den enskilda individens perspektiv ska vägas mot det allmännas behov. Om han får fortsätta att verka som jurist vid länsstyrelsen, verkar det finnas en uppenbar risk att han missbrukar den makt han har.

1 comments:

valresultatet sa...

Ditt val kanske är klart inför valet. Men gör din röst hörd på

www.valresultatet.se