lördag 6 december 2008

Detta kan inte vara sant

André Rickardsson, presenterad som fd IT-brottsutredare på Säpo, påstår att IPRED-lagen ger möjlighet för upphovsrättsinnehavare rätt att genomföra "privat husrannskan" med stöd av kronofogden. 

Detta kan inte vara sant. Oavsett vad man anser i sakfrågan, kan det inte vara så att regeringen klubbat igenom en proposition med de konsekvenserna. 

Utgår från att det kommer dementi från kompetent juridisk expertis. 

1 comments:

Leo sa...

Problemet är att det är sant, och att just den delen redan är på plats i svensk lagstiftning, men kommer att utnyttjas mer i och med IPRED.

Vi har redan sett flera exempel på där den "privata" husrannsakan har nyttjats i upphovsrättsbrott i Sverige.