tisdag 4 augusti 2020

Sveriges frihet är viktigast - och då måste även vår bekvämliget stå tillbaka

Det har nog inte undgått någon att Försvarsmakten går mot en period av tillväxt. Som försvarsvän anser jag självklart att det är bra, inte för att det är trevlig med fler soldater och sjömän men för att läget i omvärlden tyvärr kräver det. Sveriges förmåga att stå emot ett angrepp, oavsett om det är ett väpnat angrepp eller det kommer i någon annan form, har en historisk mycket låg nivå. 

Ryssland har under mer än ett decennium gjort stora ansträngningar för att bygga upp sin militärmakt. FOI har tydligt informerat om det, bland annat i den här rapporten. Ryssland har också i bland annat Georgien 2008, men fortfarande i östra Ukraina visat att de är beredda att använda sin militärmakt för att få igenom sin vilja.

Att verkligheten ser så ut verkar på en del håll inte ha trängt igenom. Region Gotland överklagar länsstyrelsens beslut om att tillmötesgå Försvarsmaktens önskemål om att återta övningsverksamheten vid Tofta skjutfält. Hästägare utanför Trollhättan har fått länsstyrelsen att besluta att Trollhättans flygplats endast får ha 30 (trettio) flygplansrörelser per år, och då endast mellan klockan 7 och 13, samt informeras via sms! Och det här är endast ett axplock.

Det är självklart att när Försvaret ska återuppbygga sin förmåga att försvara Sveriges frihet så kommer det att kosta. Och det kommer att kosta inte endast pengar, men också att svenskar ibland får göra något avkall på den lugna tillvaro som vi har njutit under de senaste decenniet. 

0 comments: