söndag 22 februari 2009

Skattemedel, lagar och konst

Debatten om Konstfack spretar rejält. Allt diskuteras på en och samma gång: vad är konst,  vad är olagligt, vad är rektors ansvar på Konstfack, vilken policy har Konstfack, vad kan godkännas som examensarbete etc etc.... 

Jag tycker att det räcker med att 
- Skattemedel ska endast användas till verksamhet som är legitim. 
- Vad som är legitimt avgörs av skattebetalarnas representanter i riksdagen när de stiftar lagar. 
- Konstfack är en offentlig verksamhet, finansierad av skattemedel 
- Konstfack kan alltså inte acceptera eller legitimer vare sig små eller stora olagligheter vid framställning av konstverk under utbildningen 

Det här har inte att göra med de olika verkens eventuella konstnärliga värde, utan med respekt för skattebetalarna. Beskattning är en form av maktutövning som genomförs med hot om straff. Det går inte att välja om man vill betala skatt eller inte. Om man inte betalar skatt, åker man i fängelse. 

För att bibehålla legitimiteten i beskattningen, är det inte acceptabelt att skattemedel används för att finansiera verksamhet som medför lagbrott, vare sig brottet är stort eller litet. Och oavsett om verket har ett stort konstnärligt värde. 

Om eleverna på Konstfack anser att de legala ramarna är för trånga för de verk de vill skapa , får de hitta andra försörjningskällor, där människor frivilligt lämnar ifrån sig pengar. 

DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DNSvDSvDSvDSvDSvDSvDSvDSvDSvDSvD

PS Att konst ibland kanske kan vara gränsöverskridande tycker jag är en annan diskussion. Likaså frågan om orättfärdig lagstiftning, och att det därför ibland kan vara rätt att bryta mot lagen. 

1 comments:

Jojkopojko sa...

Hade det varit någon debatt om filmen hade varit animerad?

Förmodligen inte.

Filmen skulle tex. kunna ha varit arrangerad och inget brott

skulle ligga bakom.

Konstfack kan inte stå till svars för hur myndiga människor

arbetar med sin konst för att få fram ett resultat.

Om konstnären gjort något olagligt när filmen spelats in borde

isåfall polisen ingripa mot konstnären sen är det överstökat.

I annat fall kan vi ju lika gärna reta upp oss på våldsamma

scener i SVT-producerad film där något anstötligt sker. Det

måste vi ju betala tv-licens för.

Allt dravel om att skydda människor från saker. Så trött på det.

Det enda eventuella skydd vi skulle behöva skulle vara mot

dessa överprotektionistiska människor.