torsdag 26 mars 2009

Ett bra 2008, hot och möjligheter 2009

I går kväll hade socialnämnden sammanträde. 

Det första ärendet var verksamhetsberättelsen för 2008. I bokslutet kan vi konstatera att vi har ett överskott med drygt 11 miljoner kronor. Det går också att utläsa att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde fungerar bra. Vi fick också ta del av revisorernas rapport till kommunfullmäktige. Till skillnad mot förra året, är revisorerna nöjda med nämndens fögderi under 2008. 

Det känns bra att vara ordförande i en nämnd som har kontroll på ekonomin, verksamheten får goda betyg och där revisorerna är nöjda. 

Nu är ju en verksamhetsberättelse och revisionsrapporter en beskrivning av vad som varit, och ser man framåt finns det både hot och möjligheter. Hoten kommer framför allt som en konsekvens av det orimliga kommunala skatteutjämningssystemet. Det medför att när arbetslösheten ökar i Göteborg eller Södertälje, minskar skatteintäkterna i Ekerö kommun. Så absurt fungerar den kommunala skatteutjämningen. Och då blir det mindre pengar till de kommunala verksamheterna. För att klara detta har kommunstyrelsen lagt förslag till kommunfullmäktige nästa tisdag att ge besparingsbeting till nämnderna. Det gäller både 2009, men i synnerhet 2010 och 2011. Detta kommer utan tvekan att ge konsekvenser även för socialnämnden. Vilka dessa blir för 2009, kommer nämnden att ta ställning till vid nästa sammanträde, 13 maj. 

Men det finns också ljuspunkter framåt. Arbete med införande av ökad valfrihet inom nämndens område går vidare. Siktet är inställt på att kommunens medborgare, så fort det är praktiskt möjligt, själva få välja vem som ska utföra kommunalt finaniserade tjänster. Det kan gälla allt från hemtjänst till medicinsk fotvård. Vilka tjänster som är aktuella, hur information om alternativen ska utformas och hur man rent praktiskt gör sitt val kommer nämnden successivt att fatta beslut om under året, för slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. 

När vi inför ökad valfrihet kommer vi politiker att få bestämma mindre, och medborgarna får bestämma mer. Det tycker jag är bra. 

0 comments: