fredag 13 mars 2009

Ett mycket litet steg

SvD skriver att nedläggningen av förband stoppas i vårens inriktningsproposition. Enligt tidningen bekräftar försvarsminister Sten Tolgfort att man avser lägga till fyra reservbataljoner, samt förrådsställa Leopardstridsvaganar på Gotland. 

Reservbataljonerna ska ha en mobiliseringstid på tre år. Och det framgår inte vilken mobiliseringstid, om det ens finns någon utbildad personal, till stridsvagnarna. 

Om man vill vara, riktig, riktigt positiv, kan man säga att det är ett steg i rätt riktning. Visserligen så litet att det knappt är märkbart, men dock. 

Å andra sidan säger Sten Tolgfors till SvD att detta ska göras inom oförändrade försvarsanslag. Norge och Finland ökar sina försvarsanslag. Men försvarsministern anser att det behöver Sverige inte göra, så länge "det inte uppstår ett hotande läge". 

Norge är medlem i Nato. Sverige är som bekant inte medlem i Nato. 

Finland kan mobilisera mer än 300 tusen man. Sverige kan mobilisera ungefär 50 tusen man, varav drygt 20 tusen är hemvärn. 

Trots Norges och Finlands, relativt Sverige, bättre försvarspolitiska förutsättningar, väljer dessa alltså att öka sina försvarsanslag. 

Förändringar i hotbilden mot Sverige torde inte i någon avgörande utsträckning skilja sig från de förändringar som Norge eller Finland uppfattar. 

Hur man då kan komma till slutsatsen att Sverige inte behöver slå in på samma väg och öka försvarsanslagen, framstår som svårt att förstå. 

Det är dags att öka försvarsanslaget. Det tycker också Ekerös moderater, som jag skrivit om här

0 comments: